WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Регулювання офертно-тендерних відносин - Реферат

Регулювання офертно-тендерних відносин - Реферат

замовлення, ураховуються всі види робіт згідно з переліком, зокрема ті, які доручаються для виконання субпідрядчиками. Претендент для кожного виду робіт визначає розцінку та загальну вартість. Не врахована претендентом вартість окремих видів робіт не оплачується замовником окремо; затрати на їх виконання входять у загальну ціну тендерної пропозиції. До неї включаються всі витрати претендента, зокрема прямі та накладні, прибуток, що його планує одержати претендент, а також витрати на оплату робіт, що передаються для виконання субпідрядчикам.
Для підтвердження серйозності намірів взяти участь у тендерах претендент подає відповідне тендерне забезпечення. Його розмір установлюється замовником в обсязі не більш як 1 % очікуваної (розрахункової) ціни замовлення. Замовник повинен зазначити в тендерній документації спосіб надання тендерного забезпечення (у вигляді завіреного чека, векселя, гарантії банку, державних облігацій тощо), яке він повертає претендентам протягом 10 днів після прийняття одного з таких рішень:
- невідповідність претендента кваліфікаційним вимогам;
- претендента не визнано переможцем тендерів;
- про дострокове припинення тендерів.
Замовник має право прийняти рішення про проведення тендерів без надання претендентам тендерного забезпечення.
Порядок підписання та подання тендерних пропозицій
Тендерні пропозиції підписуються особою або особами, уповноваженими підписувати ці документи, у порядку, установленому інструкцією для претендентів, і подаються тендерному комітету за зазначеною замовником адресою. Замовник повинен терміново зареєструвати подані тендерні пропозиції із зазначенням дати й часу їх отримання та повідомити про це претендента способом, передбаченим у тендерній документації. Претендент зобов'язаний подати тендерну пропозицію в установлений для цього строк. Він має право вносити зміни та відкликати свої тендерні пропозиції в письмовій формі до закінчення кінцевого терміну їхнього подання, без втрати свого тендерного забезпечення.
Розкриття конвертів з тендерними пропозиціями претендентів здійснюється тендерним комітетом у порядку, передбаченому інструкцією для претендентів. Під час розкриття конвертів перевіряється наявність усіх необхідних документів, правильність їх оформлення та оголошуються найменування претендента, ціна тендерної продукції, ціна альтернативної пропозиції (якщо її було передбачено) та інші відомості. Процедура розкриття тендерних пропозицій та оголошення їхнього змісту оформляється протоколом, копію якого тендерний комітет повинен надати претендентам за їхнім проханням.
Після розкриття тендерних пропозицій і оголошення їхніх основних показників, тендерний комітет проводить їх детальне вивчення, яке починається з визначення правомірності участі претендента в тендерах, згідно з кваліфікаційними вимогами та відповідності тендерних пропозицій вимогам тендерної документації. У разі невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам або поданої ним тендерної пропозиції вимогам тендерної документації її відхиляють.
Відповідальним етапом є оцінка та зіставлення тендерних пропозицій (оферт). Критерії оцінки тендерних пропозицій визначаються в інструкції для претендентів. Це можуть бути: ціна виконання замовлення; терміни виконання замовлення; експлуатаційні витрати, пов'язані з використанням завершеного об'єкта; рівень використання місцевих матеріальних та трудових ресурсів; рентабельність, технічний рівень нових виробничих фондів, інші показники. Якщо ціна виконання замовлення, зазначена в тендерних пропозиціях українських претендентів, перевищує ціну, запропоновану іноземним претендентом, не більш як на 15 %, - перевага в цьому вартісному показнику віддається вітчизняним претендентам (застосування преференційної поправки). Тендерні пропозиції претендентів після їх оцінки та зіставлення вносяться до списку в порядку визначених місць згідно з установленими критеріями.
Переможцем тендерів визнається претендент, який за оцінкою та зіставленням тендерних пропозицій зайняв у списку перше місце. За відмови цього претендента укладати контракт переможцем тендерів вважається претендент, що зайняв наступне місце. Якщо ціни всіх тендерних пропозицій перевищують ціну, орієнтовно визначену замовником, вони можуть бути відхилені, а тендери визнані такими, що не визначили переможця.
Рішення про результати тендерів оформляється протоколом і затверджується замовником за погодженням з органом, який забезпечує фінансування замовлення у строк, передбачений умовами тендерів, але не пізніш як через 45 календарних днів від дня розкриття тендерних пропозицій. Повідомлення про акцепт тендерної пропозиції переможця торгів має бути надіслано йому не пізніш як через 3 дні після затвердження рішення про результати тендерів. Переможець після одержання акцепту тендерної пропозиції надає замовнику гарантії виконання контрактних зобов'язань, після чого сторони остаточно узгоджують і укладають контракт.
Контракт, підписаний замовником, надсилається переможцю тендерів протягом 10 календарних днів після акцепту його тендерної пропозиції. Переможець зобов'язаний підписати контракт протягом 14 календарних днів після його одержання від замовника. Після підписання контракту або визнання тендерів такими, що не визначили переможця, замовник повинен протягом не більш як 5 днів надіслати претендентам, які взяли участь у тендерах, але не стали переможцями, копію рішення про результати тендерів, а органу, який забезпечує фінансування замовлення, - відповідну інформацію.
Витрати на організацію та проведення тендерів проводяться за рахунок коштів замовника й ураховуються у вартості будівництва. Кошторис на організацію й проведення тендерів складається та затверджується замовником за погодженням з органом, який забезпечує фінансування замовлення. Коли тендери не відбулися або переможця не було визначено, і в подальшому замовник відмовився від здійснення будівництва, його витрати на проведення тендера відшкодовуються: підприємствами - за рахунок основної діяльності; управліннями (відділами) капітального будівництва місцевих органів виконавчої влади - за рахунок коштів місцевого бюджету; дирекціями підприємств, що будуються, - за рахунок коштів на будівництво або інших джерел, визначених органом, що створив зазначену дирекцію.
Витрати підрядчика на підготовку тендерної пропозиції відносять до його накладних витрат.

 
 

Цікаве

Загрузка...