WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Регулювання офертно-тендерних відносин - Реферат

Регулювання офертно-тендерних відносин - Реферат

повинні надати претенденти, готує та передає їм відповідні форми. Інформація претендентів має містити: копії документів, що засвідчують юридичний статус; місце реєстрації організації; копію ліцензії; довідку про щорічні обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт за останні 3 роки у вартісному вираженні; перелік основних будівельних матеріалів, які передбачається використати для виконання замовлення із зазначенням їхнього виробника; відомості про кваліфікацію та досвід спеціалістів, які бра-тимуть участь у виконанні замовлення; звіт про фінансово-майновийстан, фінансові результати та баланс підприємства (претендента); пропозиції щодо залучення субпідрядчиків.
Після проведення попередньої кваліфікації складається список претендентів, які можуть взяти участь у тендері. Їх кількість доцільно обмежити шістьма учасниками. Список затверджується замовником, і кожному з претендентів, що залишилися в списку, надсилається офіційне запрошення взяти участь у тендері.
Тендерна документація має бути однаковою для всіх претендентів, а також недискримінаційною, однозначною для розуміння, містити вичерпну інформацію, необхідну для розроблення тендерних пропозицій, і не створювати ризику для підрядчиків за обставин та подій, які вони не можуть передбачати під час визначення ціни й на які не мають впливу. Тендерна документація затверджується замовником та містить такі документи: інструкцію для претендентів, форми контракту, тендерної пропозиції (оферти), кваліфікаційної оцінки претендентів, проектну документацію, перелік робіт, інформацію щодо способу надання тендерного забезпечення. Передача претендентам тендерної документації здійснюється за відповідну плату, яка охоплює витрати, безпосередньо пов'язані з її друкуванням та відправкою претендентам. Витрати замовника, пов'язані з розробленням тендерної документації, у зазначену суму не входять.
Порядок укладання договору полягає в тому, що одна зі сторін посилає іншій свою пропозицію про укладання угоди (оферту), а інша сторона за отримання оферти приймає рішення укласти договір (акцепт). Відповідно особа, яка робить пропозицію, є оферентом, а особа, яка приймає її, - акцептантом (адресатом).
Оферта - це пропозиція про укладання договору, що відповідає такими обов'язковим вимогам:
1. У пропозиції повинні бути вказані істотні умови договору, тобто вона має бути достатньо визначеною.
2. Пропозицію має бути зроблено з наміром укласти договір з акцептантом, який прийме її.
3. Пропозицію має бути зроблено одній або кільком конкретним особам.
Оферта має відповідати вимогам, визначеним у тендерній документації. Кожен претендент може подати тільки одну тендерну пропозицію (до того ж мовою, визначеною замовником в оголошенні та інструкції для претендентів), яка має містити: по два примірники заповнених форм тендерної пропозиції (оферти) та кваліфікаційної оцінки, тендерне забезпечення, перелік робіт з розрахунком їхньої вартості, альтернативні пропозиції (якщо такі передбачено). Альтернативна пропозиція - це пропозиція, яка надається разом з основною й містить умови, що відрізняються від неї.
Оферта складається з двох конвертів. У зовнішньому конверті міститься заявка на участь у торгах, копія платіжного документа, що підтверджує внесення першого завдатку. У внутрішньому конверті знаходяться пропозиції претендента й банківська гарантія. Оферта може бути представлена листом, телеграмою, факсом, а також проектом договору, розробленого стороною, яка пропонує його укласти.
У табл. 2.1 наведено структуру оферти.
Таблиця 2.1
СТРУКТУРА ОФЕРТИ
Загальні
відомості про
претендента " повне найменування організації (претендента), його реквізити, адреса, телефон, телефакс тощо;
" профілюючий напрям діяльності;
" завірені копії реєстраційних і статутних документів;
" ліцензії на певні види діяльності;
" структура організації (фірми), наявність філіалів і дочірніх організацій;
" річний обсяг робіт за останні три роки, аналогічних роботам, що є предметом тендера, зокрема виконаних власними силами;
" банківські реквізити;
" дані по складу і кваліфікації технічного й виробничого персоналу за останні три роки;
" чисельність адміністративно-управлінського складу;
" перелік обладнання, необхідного для виконання робіт, що підлягають розгляду;
" дані про фінансовий стан, зокрема баланс, розрахунок прибутків за останні три роки;
" відомості про платоспроможність претендента, підписані вповноваженим банком;
" перелік офісних і виробничих приміщень;
" досвід і стаж роботи претендента в галузі, визначеній предметом тендера;
" фотографії, книги, статті, відгуки замовників, що підтверджують досвід претендента і його спроможність виконати представлені на тендері роботи
Технічна
частина " схеми й графіки робіт;
" графіки поставки будівельної техніки й технологічного обладнання;
" календарні плани виконання робіт;
" склад залучених матеріальних і трудових ресурсів, будівельних машин;
" перелік залучених субпідрядних і транспортних організацій;
" режим робочого часу, підготовка кадрів;
" забезпечення працівників житлом і об'єктами соціальної інфраструктури;
" пропозиції з охорони довкілля, техніки безпеки
Комерційна
частина " ціна, запропонована претендентом з предмета тендера, умови й склад перегляду цін;
" умови, види й методи внесення платежів залежно від рівня цін, запропонованої форми оплати, порядок фінансування, умови кредитування робіт
Відповідь особи (акцепт), якій направили оферту, має бути повною й безповоротною.
Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах, ніж ті, які запропоновані в оферті, не є акцептом. Вона є, з одного боку, відмовою від акцепту, а з іншого, - новою офертою.
Договір вважаються укладеним, якщо оферент отримав акцепт у межах зазначеного в оферті строку. За відсутності строку для акцепту договір вважають укладеним, якщо оферент отримав акцепт до закінчення строку, установленого законом або іншими нормативними актами. Проте бувають випадки, коли строк для акцепту не визначений ні офертою, ні законом або іншими нормативними актами. У цьому випадку договір буде вважатися укладеним, якщо отримання повідомлення про акцепт оферти здійснюється в час, необхідний для проходження листа, телеграми або іншої кореспонденції у дві сторони.
У розрахунку ціни, за яку претендент згоден виконати

 
 

Цікаве

Загрузка...