WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Процес інвестування капіталу та його стадії - Реферат

Процес інвестування капіталу та його стадії - Реферат

тим, як інвестиційне рішення буде прийнято, потрібно розробити програму з постаудиту, яка має охоплювати питання відносно того, чи необхідний аудит, коли його слід здійснювати, які для цього потрібні процедури і хто буде відповідати за здійснення.
З огляду на те, що аудиторські перевірки можуть бути дорогими й забирати багато часу, неможливо переглянути всі проекти. Серед відібраних для аудиту проектів глибина й масштаби аналізу можуть бути різними. Вибір проекту для аудиту залежить від вигод, які можна отримати внаслідок його реалізації. Якщо говорити про прибутковість проектів, які вже існують, то зазвичай до переліку вносять великі проекти з високим ризиком, де навіть незначні несприятливі зміни можуть вплинути на загальну прибутковість проекту. Значний потенціал для контролю закладено в проектах, де значний відплив грошових коштів планується на пізніших етапах життєвого циклу проекту. Для поліпшення рішень у майбутньому бажано здійснювати відповідний поетапний пересічний (матричний) аналіз проектів, щоб оцінити здібності до передбачення різних команд управлінців або окремих керів-ників. Використання постаудиту не повинно обмежуватися лише проектами, які виглядають не зовсім добре, оскільки це певним чином призводить до думки, що основною метою постаудиту є попередній розподіл вини. Однією з причин прийняття рішення щодо перегляду певних проектів на стадії вибору є те, що він гарантує перевірку як хороших проектів, так і таких, які неповною мірою задовольняють вимоги відбору.
На практиці з розгляду вилучаються проекти, отримати інформацію за якими надзвичайно важко або дорого. Наприклад, майже неможливо оцінити правильність інвестиційних рішень для взаємовиключних проектів або за умови, коли переважають обмеження по капіталу й немає інформації стосовно неприйнятих проектів. Для кожного проекту, де потрібен постаудит, має розроблятися спеціальна програма аудиту. (Бажано, щоб це відбувалося в процесі прийняття рішення на стадії оцінки). Програма має входити до складу пропозицій, які подаються на ухвалу. Щоб уникнути перевитрат коштів і часу за проведення аудиту, треба, щоб програма концентрувалася на тих припущеннях і результатах, які є важливими за оцінки чистої теперішньої вартості. Аналіз чутливості дає змогу визначити ті припущення і зміни, які мають найбільший вплив на проект. Він має деталізувати, яким чином їх треба переглянути. Величина очікуваної теперішньої вартості може залежати від певних основних подій, які мають відбутися. Чи будуть конкуренти реагувати на новий продукт зниженням цін або впровадженням у виробництво кращих продуктів? Чи буде внесено до законодавства такі зміни, які завдадуть шкоди проекту? Наприклад, нові вимоги до охорони праці або довкілля мають бути запроваджені в країні, до якої планується експортувати товари. Чи буде заплановане скорочення робітників, що міститься серед пропозицій, прийняте робітниками або профспілками? Такі критичні події можуть мати значний вплив на прибутковість проекту, і, якщо це так, аудит повинен сконцентруватися на них. Це також впливає на розподіл аудиторської перевірки в часі. Якщо, наприклад, головною критичною подією є низка розміщених клієнтом повторюваних замовлень, що слідують за запуском у виробництво нової продукції, і про це може бути відомо вже на шостому місяці інвестиційного процесу, тоді варто вдатися до аудиту на ранніх стадіях.
Правильна розробка програми аудиту, з огляду на критичні припущення й події та вибір часу, допоможе аудитору пояснити відхилення від запланованих значень (оцінок) грошових потоків. Ці зміни потім потрібно проаналізувати за контрольованими й неконтрольованими подіями, а також передбачуваними й непередбачуваними припущеннями. Такий аналіз дає змогу зробити висновок щодо того, чи дійсно помилки в передбаченнях значною мірою викликані упередженими оцінками й невідповідним рівнем проектного контролю.
Час проведення постаудиту є важливим чинником. Бажано встановлювати дати перегляду, які передують критичним точкам прийняття рішень. Проте в більшості випадків постаудит проводиться через певний проміжок часу (наприклад, один рік після закінчення реалізації проекту). Політика перегляду проектів (коли, скажімо, здійснено 10 % витрат капіталу) вважається вдалою, якщо метою аудиту є, насамперед, створення бази для внесення поправок.
Перелік процедур, що входять до комплексу постаудиту, змінюється залежно від цілей проекту. Але більшість перевірок мають охоплювати такі питання:
1. Витоки (історія) проекту. Досить легко забути про справжню ціль проекту й оцінювати його за хибними критеріями. Якщо, наприклад, головниммотивом витрат капіталу є підвищення іміджу компанії, нерозважливо оцінювати проект тільки з економічних позицій.
2. Порівняння фактичних показників реалізації проекту з плановими показниками. Акцент має бути зроблено на тих факторах, значення яких суттєво відрізняються від попередньо запланованих, особливо тих, які можуть призвести до уповільнення в завершенні проекту, змін в інвестиційному проекті або вплинути на прибуткогенеруючий потенціал проекту.
3. Порівняння економічних показників. Використовуючи напрацьовану раніше інформацію, економічний показник (такий, як чиста теперішня вартість) може бути розрахований ще раз для порівняння з початковим показником по проекту. Відхилення, що перевищують прийнятний рекомендований рівень помилки під час передбачення, потребують додаткового аналізу й коментарів. Там, де виникає несприятливе відхилення, має бути підготовлена інформація, необхідна для повної переоцінки проекту перед відмовою від його подальшої реалізації.
4. Аудиторські рекомендації та висновки. Аудиторські перевірки дуже дорогі й можуть бути виправдані лише, якщо проводяться для поліпшення інвестиційного процесу загалом чи реалізації конкретного інвестиційного проекту зокрема, або якщо запропонований план дій спрямований на підвищення прибутковості проекту. Зокрема у висновках звертається увага на уроки, отримані з інвестиційного проекту, на основі яких можна розробити рекомендації щодо поліпшення оцінки інвестицій на майбутнє. До звіту також долучаються неекономічні аспекти, такі як вплив інвестицій на моральний стан працівників, імідж компанії та екологічні аспекти. Такі соціальні витрати та вигоди мають довгострокову дію на прибутки компанії.
5. Зворотний зв'язок. Важливо, щоб відповідні розділи аудиторського звіту були доведені до відповідних виконавців і, отже, у результаті аудиту можна покращити методику й практику реалізації інвестиційного проекту. Вартість аудиторської перевірки може порівнюватися з вартістю загальної суми вигод, отриманих від неї на рівні всього підприємства.
?
Висновок
Розподіл ресурсів є головною рушійною силою, за допомогою якої може бути впроваджена бізнесова стратегія. Очевидно, що інвестиційні рішення є не просто результатом використання оцінних критеріїв. Прийняття інвестиційних рішень є, головним чином, одним із видів пошуку - ідей, інформації, альтернатив, критеріїв прийняття рішень. Процвітання фірми найбільше залежить від її здатності створювати прибуткові інвестиційні можливості, ніж оцінювати їх.
Від того моменту, коли фірма починає займатися певним проектом, вона має регулярно й систематично скеровувати й контролювати його протягом усіх стадій реалізації. Постаудит (якщо його проведено на належному рівні) виконує важливу роль у поліпшенні якості інвестиційного аналізу як майбутніх проектів, так і тих, які вже існують, і дає інструменти для коригування останніх.

 
 

Цікаве

Загрузка...