WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Процес інвестування капіталу та його стадії - Реферат

Процес інвестування капіталу та його стадії - Реферат

включають у себе:
1) точне визначення вимог на основі графіків постачання та монтажу, строків виконання та строків випробувань;
2) визначення переліку постачальників для визначення цін;
3) вибір найкращих цінових пропозицій.
Більшість проектів за сітьового планування потребує визначення критичного шляху (найдовшого шляху за сіткою) у графіках доставки й монтажу. Це унаочнюює рис. 1.11. На практиці визначення критичного шляху часто є складнішою процедурою. Контроль здійснюється за допомогою аналізу витрат за бухгалтерськими записами. Звіт про реалізацію зазвичай містить суму реальних витрат; суму, яка повинна бути витрачена на звітну дату; перевищення витрат над запланованими; недовитрату коштів порівняно з плановими показниками; оцінку суми коштів, необхідної для завершення проекту.
- подія
Цифри - днів до завершення
Критичний шлях А-В-Г-Д становить 16 днів
Рис. 1.11. Критичний шлях
Для фірм вважається прийнятним допущення перевитрат за проектом до 10 %. Лише після перевищення цієї цифри робиться запит щодо виділення додаткових коштів. За статистикою, 81 % фірм схильні до перегляду проектів, якщо витрати перевищують планові на десять і більше процентів.
Будь-яка система контролю потребує зворотного зв'язку, який показує, як добре функціонує ця система. Пост, або проектний аудит, визначається як об'єктивна й незалежна оцінка успішності витрат коштів у процесі реалізації проекту за визначеним планом. Оцінка має охоплювати реалізацію проекту від його затвердження до здачі в експлуатацію, а також його подальше технічне й фінансове функціонування.
Статистичні дослідження, проведені у Великобританії, показують, що постаудит регулярно застосовується в більшості проектів 48 % опитаних фірм. Детальніший аналіз, проте, показує, що для багатьох фірм, які потребують проведення постаудиту, він обмежується порівнянням фактичних витрат із плановими, і лише незначна увага приділяється спостереженню за операційними грошовими потоками.
Цілі постаудиту
Постаудит виконує три базові функції: 1) покращує якість існуючих інвестиційних рішень; 2) покращує якість майбутніх інвестиційних рішень; 3) знаходить причини для ініціювання діяльності після внесення коректив у проекти, які вже існують.
Поліпшення якості прийнятих рішень. Те, що методи, міркування та припущення, якими керувався менеджер, можуть бути аудійовані в майбутньому, можна розглядати як стимулюючий фактор, який спонукає менеджера покращувати якість та достовірність інформації й обмежує природну тенденцію до безпідставного оптимізму. Занадто оптимістичний прогноз щодо реалізації проекту часто заохочується керівною верхівкою встановленням нереально високих контрольних показників ефективності інвестиційного проекту. Те, що таку помилку в передбаченнях буде виявлено аудиторською перевіркою, може відвернути її або зменшити.
Постаудит може знижувати продуктивність, якщо він призводить до прийняття невиправдано занижених прогнозних оцінок за умови, що винагорода за успіх виявляється менш привабливою, ніж покарання за невдачу. Це може виражатися в розробленні меншої кількості проектів, які відрізняються високими ризиком і дохідністю. Саме тому важливо розглядати постаудит не як зустрічний контроль, а як інструмент, який стимулює якість і цілісність проектного аналізу.
Поліпшення якості майбутніх рішень. Постаудит відіграє важливу роль, даючи керівникам змогу отримати зиск із запобігання допущених у минулому помилок. На відміну від більшості управлінських рішень, потрібно багато років, поки успіх або невдача рішень відносно інвестування стануть повністю зрозумілими. Надалі все це ускладнюється недостатністю й неповнотою інформації з реалізації інвестиційного проекту, яка отримується через процес бухгалтерського обліку та ймовірністю того, що менеджери не мають наміру працювати на фірму протягом усього життя проекту. Постаудит, який здійснюється через один або два роки після початку реалізації проекту, забезпечує необхідний зворотний зв'язок керівникам і відповідальним за якість рішень, які прийнято за основу. Це має дати керівникам змогу вчитися на попередньому досвіді й запобігати появі одних і тих самих помилок під час розгляду інвестиційних пропозицій у майбутньому. Постаудит має забезпечити своєчасний зворотний зв'язок і надати інформацію відносно того, чому проекту не вдалося досягти обіцяного рівня і, отже, зменшити ймовірність невдачі за реалізації майбутніх проектів. Наприклад:
Чи достатньо зібрано даних для здійснення оцінки?
Які специфічні помилки було зроблено у припущеннях і прогнозах?
Чи було оцінено відповідним чином ризики?
Які заходи потрібно здійснити для поліпшення процесу прийняття рішень?
Постаудит не може просто асоціюватися з фінансовим аналізом. Інвестиційний проект має бути розроблено так, щоб він відповідав певним стратегічним вимогам. Аудит допомагає визначити, наскільки результати реалізації інвестиційного проекту збігаються зі стратегічними завданнями, які він має реалізувати. Якщо проект за своєю суттю спрямований на підвищення частки ринку, то його аудиторська перевірка буде суттєво відрізнятися від перевірки іншого проекту, спрямованого,наприклад, на підвищення кваліфікації працівників. Одна з проблем, пов'язана з використанням постаудиту як інструменту для оцінки рівня системних помилок у припущеннях аналітиків, постає з факту, що моделі постаудиту є за своєю природою тенденційними. Браун зазначає, що весь перелік пропозицій, які напрацьовані менеджерами, має бути переглянутий для оцінки будь-яких відхилень у припущеннях . Припустимо, що менеджером розроблено набір із чотирьох пропозицій, які протягом одного року принесуть грошові потоки у -2000, -1000, 1000 та 2000 грн. Очікувана чиста теперішня вартість цих проектів загалом дорівнює нулю. Тепер припустимо, що дійсна величина чистої теперішньої вартості для кожного проекту дорівнює нулю, тобто будь-які відмінності виникають від наявності випадкових помилок у передбаченнях. Вище керівництво, використовуючи критерій чистої теперішньої вартості, прийме тільки проекти з позитивною чистою теперішньою вартістю на загальну суму 3000 грн. Коли в процесі пост-аудиту виявляється, що дійсна чиста теперішня вартість дорівнює нулю, вони, природно, можуть прийти до висновку, що менеджер систематично помилявся, роблячи такі передбачення. Насправді це результат природної вибірковості аудиту, яка є помилковою, тому що вона виключає з розгляду відкинуті пропозиції (про існування яких ніхто й не здогадувався). Вище керівництво повинно уникати поспішних помилкових висновків у оцінці систематичних помилок у передбаченнях і має зробити все, щоб заохочувати керівників робити надійніші передбачення, замість того, щоб коригувати передбачення менеджерів, ураховуючи наперед визначену величину відхилення. Ця проблема є особливо актуальною для ризикових проектів, де є високим рівень непостійності оцінок.
Основа для коригувальних дій. Третьою ціллю постаудиту є розгляд проекту з погляду його перспектив на майбутнє. Коли фактичні відхилення є значними або коли основні міркування вже не є такими важливими, майбутнє інвестиційного проекту в його початковій формі може стати предметом дискусії. Може виявитися, що проект є набагато прибутковішим, ніж планувалося, що може спонукати до розширення інвестиційного проекту або ж приведе до більш раннього переходу до наступної фази реалізації проекту. Там, де зміни є несприятливими, це може призвести до перегляду з можливістю скорочення або відмови від проекту.
Програма постаудиту
Перед

 
 

Цікаве

Загрузка...