WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Похідні цінні папери - Реферат

Похідні цінні папери - Реферат

поставки, покупець не має права відмовитися від своїх зобов'язань за контрактом і мусить заплатити за вказану в контракті кількість цінних паперів визначену контрактом суму. Продавець також не має права відмовитись від виконання своїх зобов'язань за контрактом, навіть якщо продає за ціною, менш вигідною, порівняно з поточною.
Отже, результат для кожної сторони може бути позитивним або негативним. Покупець мріє про те, щоб ціна на товар зросла, а продавець не хоче постраждати, якщо вона раптом знизиться. Покупець сподівається виграти на коливаннях цін, а продавець - застрахуватися від них. Якісні відмінності їхніх позицій і є підставою для укладання між ними ф'ючерсної угоди.
Опціон - це фінансовий інструмент (контракт), що не вважається обов'язковим, тобто інвестор може виконувати цю строкову угоду або ні. Це право (зумовлене сплатою певної суми премії) купити або продати фінансовий інструмент упродовж деякого періоду часу за встановленою ціною.
Відповідно до пункту 1.27 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" операція з опціоном - господарська операція суб'єкта підприємницької діяльності, що передбачає продаж (купівлю) опціону, тобто права придбати (продати) продукцію сезонного виробництва, цінні папери або валютні цінності в будь-який момент протягом визначеного часу, з фіксацією ціни реалізації на день укладання (придбання) опціону.
Опціон на акції, наприклад, укладається між двома інвесторами, один з яких виписує його, а інший купує та одержує право в період обумовленого строку або купити за фіксованою ціною певну кількість акцій в особи, яка виписала опціон на купівлю, або продати їх особі, яка виписала опціон на продаж. Особливість опціону в тому, що в угоді купівлі-продажу об'єктом є не титул власності, тобто акція, а право на її придбання.
Покупець опціону за придбане ним право вибору сплачує продавцю винагороду - опціонну премію - і виконує або не виконує опціонний контракт залежно від рішення, прийнятого покупцем. Опціон виконується за ціною активу, зафіксованою в момент укладання контракту, яка є ціною виконання (ціною страйк).
За строками виконання розрізняють два види опціонних контрактів: американський та європейський. Американський опціон може бути виконаний у будь-який день до строку закінчення контракту. Європейський - лише в день виконання контракту.
Розрізняють також два види опціонів - опціон покупця - кол (call option) та опціон продавця - пут (put option).
За опціоном кол власник контракту отримує право, але не обов'язок, на придбання вказаних у ньому цінних паперів (ф'ючерсних контрактів), починаючи від моменту придбання даного контракту та закінчуючи датою його виконання, за ціною, визначеною в ньому.
За опціоном пут власник даного контракту отримує право, але не обов'язок, на продаж вказаних у ньому цінних паперів, починаючи від моменту придбання опціонного контракту та закінчуючи датою його виконання, за ціною, визначеною в ньому.
Інвестор, який купує опціон покупця або продавця, є "власником" опціону, друга сторона за опціонним контрактом є його "автором".
Слід особливо підкреслити, що власник опціону купує право придбати або продати певний пакет цінних паперів, указаний в опціонному контракті, а "автор" - обов'язок продати або купити цей пакет у нього. Це означає, що власник опціону може відмовитись від свого права, тоді як автор повинен дотриматися зобов'язання. У цьому полягає основна різниця між ф'ючерсними та опціонними контрактами. За ф'ючерсом обидві сторони мають обов'язки та не можуть від них відмовитися.
Покупець опціону кол за укладання контракту розраховує на підвищення ринкової ціни активу. Його потенційний дохід при цьому необмежений (рис. 9.2), а потенційні збитки залежать від розміру опціонної премії.
Покупець опціону пут сподівається, що після укладення контракту ринкова ціна на актив знизиться. Його потенційний дохід необмежений, а збитки залежать від розміру опціонної премії (рис. 9.3).
?
Рис. 9.2. Функція доходу
покупця опціону кол Рис. 9.3. Функція доходу
покупця опціону пут
Для продавців опціонів кол (пут) функції доходу на графіку спрямовані в протилежні сторони (рис. 9.4, рис. 9.5). Продавці опціонів мають потенційно необмежені збитки й обмежений розміром премії дохід.
Рис. 9.4. Функція доходу
продавця опціону кол Рис. 9.5. Функція доходу
продавця опціону пут
D - дохід; P - ринкова ціна на актив;
Ц - опціонна премія; S - ціна страйк
Опціонні контракти можуть обертатися як на біржовому, так і на позабіржовому ринках. Якщо опціонний контракт укладається на позабіржовому ринку, то всі його параметри є предметом угоди двох сторін, а якщо на біржі, то вони мають стандартний характер, а його обіг підпорядкований біржовим правилам.
Потрібно звернути увагу на те, що покупці опціонних контрактів мають обмежені потенційні збитки та необмежений потенційний дохід. Продавці опціонів, навпаки, мають необмежені потенційні збитки й обмежений прибуток. Початкову маржу сплачують тільки продавці опціонних контрактів, бо вони ризикують більше, ніж покупці.
Котирування опціонів здійснюється за значенням премії, що встановлюється для конкретного контракту в моментукладання угоди в результаті попиту (пропозиції). Однак існує низка чинників (передусім це страйк), від яких залежить розмір премії. Розглянемо цю залежність на прикладі валютних опціонів.
Припустимо, що спот-курс долара дорівнює 5,3 грн. за 1 долар. Торгівля валютними опціонами на біржі ведеться за страйками з шагом 0,1 грн., так що можуть, наприклад, торгуватися опціони зі страйками 5,0; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5 тощо. Страйк, найбільш наближений до поточного спот курсу, називають центральним. У нашому випадку ним буде 5,3.
Якщо страйк менший поточного спот-курсу, то покупець кол-опціону має опціон у грошах; якщо дорівнює поточному спот-курсу - опціон на грошах; якщо страйк більший від нього, - опціон за грошима. Залежно від стану опціону змінюється й опціонна премія.
Прийнято вважати, що опціонна премія складається з внутрішньої вартості опціону та часової вартості. Внутрішня вартість дорівнює різниці між курсом і страйком, якщо опціон знаходиться в грошах, і нулю в інших випадках. Часова вартість залежить від багатьох факторів: поведінки ринкового курсу, його стійкості, часу тощо. Вид залежності часової вартості від страйку інтуїтивно зрозумілий: зміна ринкового курсу в майбутньому на такий, що не дуже відрізняється від сьогоднішнього спот-курсу найвірогідніша, тому тут часова вартість більша, ніж для значних змін курсу. Вона залежить і від часу, що залишається до закриття контракту. Чим він менший, тим нижча часова вартість.
Опціонна премія залежить від мінливості (волатилітету) вартості базового активу. Чим більша мінливість вартості базового активу, тим вищий ризик продавця опціону й опціонна премія (і навпаки).
Варант являє собою сертифікат, який дає право його власникові купити один вид цінного папера за фіксованою ціною у визначений термін.
Варанти випускаються в обіг не самостійно, а як складова інших цінних паперів для того, щоб зробити їх привабливішими. Наприклад, акціонерні товариства можуть випускати їх для придбання акцій за пільговою ціною. Власник варанту може реалізувати належне йому, як власнику такого цінного папера, спеціальне право на придбання визначеної кількості акцій, але за певних умов він може продати варант третій особі. У такому випадку цей документ є предметом купівлі-продажу.
У цілому, торгівля похідними цінними паперами виконує кілька функцій, найважливіші з них такі: страхування (хеджування) і гри на різниці цін.
?
Література
1. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 черв. 1991 р. № 1201-ХІІ.
2. Биржевое дело: Учебник / Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 304 с.
3. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. - К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. - 448 с.
4. Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р. Пособие Эрнст Энд Янг. Привлечение капитала: Пособие: Пер. с англ. - М.: Джон Уайли Энд Санз, 1995. - 464 с.
5. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. - М.: Дело, 1999. - 1008 с.
6. Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. - К., 1992. - 95 с.
7. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наук. думка, 1998. - 390 с.
8. Гусева И. А. Практикум по рынку ценных бумаг. - М.: Юристъ, 2000. - 320 с.
9. Едронова В. Н., Мизиковский Е. А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 272 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...