WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Оцінка фінансового стану й фінансових результатів діяльності фірми - Реферат

Оцінка фінансового стану й фінансових результатів діяльності фірми - Реферат

вигляді табл. 3.2.
Таблиця 3.2
ОБСЯГ ПРОДАЖУ (ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ)
Наймену-
вання
продукції Фізичний
обсяг
реалізації Ціна
продажу, грн або USD Виручка
від реалізації з ПДВ,
акцизним збором Обсяг ПДВ, акцизного збору Чистий
обсяг
продажу
1 2 3 4 = 2 3 5 6 = 4 5
Кожну цифру таблиці потрібно обґрунтувати на підставі того, що товар справді буде вироблено й продано за вказаною ціною. Оскільки виторг від реалізації (загальний дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) у грошовій формі) є головним чинником, що впливає на показники ефективності проекту, розрахунки слід проводити вкрай коректно.
Під час прогнозування обсягів реалізації необхідно враховувати рівень інфляції, який описується групою таких показників:
1. Інфляція курсу гривні щодо іншої валюти. Під курсовою інфляцією розуміютьпрогнозований рівень збільшення (зменшення) співвідношення курсів валют - гривня /інша валюта в процентах за рік.
2. Інфляція на збут. Прогнозоване зростання (зниження) цін на продукцію, що виробляється, або послуги в процентах за рік (у гривнях на внутрішньому ринку, в іншій валюті - на зовнішньому).
3. Інфляція на прямі матеріальні витрати. Прогнозоване зростання (зниження) цін на куповані сировину, матеріали, комплектуючі та інші прямі матеріальні витрати в процентах за рік (у гривнях за придбання їх на внутрішньому ринку, в іншій валюті - на зовнішньому).
4. Інфляція на заробітну плату. Прогнозоване зростання (зниження) рівня заробітної плати в процентах за рік (у гривнях для громадян України, в іншій валюті - для іноземців).
5. Інфляція на операційні витрати. Прогнозоване зростання (скорочення) витрат у процентах за рік (у гривнях та іншій валюті).
6. Інфляція на основні фонди. Прогнозоване зростання (зниження) вартості основних фондів у процентах за рік (у гривнях за придбання їх на внутрішньому ринку, в іншій валюті - на зовнішньому).
За прогнозування обсягів реалізації слід ураховувати співвідношення:
R(t) = Р(t) - Z(t) + Z(t - 1) - В,
де R(t) - обсяг реалізації;
Р(t) - обсяг виробництва;
Z(t) - запаси на кінець планованого періоду t;
Z(t - 1) - запаси на початок планованого періоду t;
В - планований обсяг втрат під час продажу.
За прогнозування обсягів реалізації враховуються також:
1. Час на збут - середній час між закінченням виробництва продукту й відвантаженням у днях.
2. Затримка платежів - середній час між відвантаженням та оплатою товару в днях.
Облік часу на збут і затримки платежів потрібні для точнішого планування грошових потоків і бухгалтерського балансу в часі, зокрема для прогнозування нормальної дебіторської заборгованості.
3. Процент продажів за фактом - показує, який процент суми реалізації продається з оплатою за фактом відвантаження.
4. Процент продажів у кредит - показує, який процент суми реалізації продається з оплатою в кредит. При цьому плануються строк кредиту в днях, надбавки до ціни за продажу в кредит у процентах, відстрочення першої виплати в днях, періодичність виплат.
5. Процент продажів з авансом - показує, який процент суми реалізації продається з передоплатою. При цьому плануються строк поставки після передоплати (за скільки днів до поставки товару виплачується аванс), знижка з ціни під час продажу з авансом у процентах, частка авансу в ціні (який процент ціни товару виплачується як аванс).
Витримується співвідношення:
RS = RF + RK + RA,
де RS - сума реалізації;
RF - реалізація за фактом;
RK - реалізація в кредит;
RА - реалізація з авансом.
Відстрочення платежів і строків поставок після передоплати також необхідні для точнішого прогнозування грошових потоків і бухгалтерського балансу в часі.
Прогнозування поточних витрат проекту здійснюється з урахуванням результатів аналізу беззбитковості проекту.
Основним питанням визначення потреб у фінансуванні є і розрахунок капітальних витрат проекту.
Розрахунок капітальних витрат проекту. Під капітальними витратами розуміють витрати, які забезпечують підготовку й реалізацію проекту, включаючи формування або збільшення основних та оборотних коштів. Ці витрати не мають на меті дати прибуток принаймні протягом року і є довгостроковими вкладеннями. Залежно від виду й форм капітальних витрат значення їхніх показників матиме різний економічний зміст. Якщо йдеться про створення нового підприємства, капітальні витрати розглядаються як вклад засновників у статутний фонд, якщо про проект у межах діючого - як збільшення статутного фонду за рахунок коштів залучених акціонерів або як витрати, що погашаються за рахунок кредитів чи державних субсидій. Капітальні витрати не належать до валових витрат підприємства.
Типову структуру капітальних витрат наведено в табл. 3.3.
Таблиця 3.3
КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ ПРОЕКТУ
Статті Рік 1 Рік 2 і т.д.
0. Передінвестиційні дослідження й підготовчі роботи
1. Купівля землі, підготовка та освоєння земельної ділянки
2. Будівництво, будівлі й споруди
3. Машини та обладнання (автомобільний транспорт, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти)
4. Захист довкілля
5. Технологія
6. Накладні витрати, зокрема:
6.1. Створення компанії та організаційна діяльність
6.2. Управління проектом
6.3. Придбання й передача технології
6.4. Детальне проектування
6.5. Маркетинг і постачання
6.6. Здача підприємства в експлуатацію
6.7. Витрати на випуск цінних паперів
6.8. Інші накладні витрати
7. Непередбачені обставини (резерв)
РАЗОМ капітальні витрати
За статтею "Передінвестиційні дослідження й підготовчі роботи" плануються витрати, пов'язані з підготовкою даного проекту. До них належить власне розробка інвестиційного проекту, включаючи бізнес-план. За типами витрат це можуть бути: оплата послуг сторонніх організацій, консультантів, витрати на виконання робіт, пов'язаних з підготовкою даного проекту, а також з купівлею

 
 

Цікаве

Загрузка...