WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Оцінка фінансового стану й фінансових результатів діяльності фірми - Реферат

Оцінка фінансового стану й фінансових результатів діяльності фірми - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Оцінка фінансового стану й фінансових результатів діяльності фірми
Існує кілька принципових схем аналізу фінансового стану й результатів підприємства. У цьому посібнику наводиться найпопулярніша у світовій практиці схема аналізу - схема фінансових коефіцієнтів.
Показники ліквідності. Ліквідність - це здатність підприємства вчасно розрахуватися за борговими зобов'язаннями перетворенням усіх активів у грошові кошти. Оборотні кошти входять до складу початкових витрат на проект і мають підтримуватися на певному рівні протягом усього його циклу. Чисті оборотні активи розраховуються за формулою:
Чисті оборотні активи (Net Working Capital) =
= Поточні активи - Поточні пасиви.
Ліквідність характеризує можливість підприємства оплатити свої поточні пасиви. Її еквівалентом є поточний коефіцієнт покриття, який розраховується за формулою:
Поточний коефіцієнт покриття (Current ratio) = Поточні активи / Поточні пасиви.
Найкраще, коли поточний коефіцієнт покриття вищий 2, але він має бути не меншим як 1. Нормальним вважається коефіцієнт, більший як 1,5.
Ліквідні активи = Поточні активи - Товарно-матеріальні запаси.
Коефіцієнт показує, яка частина оборотних активів може бути негайно перетворена в грошову форму й використана для погашення короткострокових зобов'язань.
Його еквівалентом є "кислотний тест" (acid test).
Цей коефіцієнт має бути не нижчим як 1, інакше фінансовий стан підприємства оцінюється як незадовільний.
Для оцінювання ліквідності використовується також показник номінальної вартості власного капіталу. Якщо від активу (пасиву) відняти нематеріальні активи й позикові кошти (боргові зобов'язання), то одержимо значення номінальної вартості:
Номінальна вартість власного капіталу = Актив - Нематеріальні активи - Довгострокові пасиви - Поточні пасиви.
Цей коефіцієнт показує, чим підприємство насправді володіє в поточний момент і під час ліквідації.
Якщо нематеріальні активи дорівнюють нулю, то номінальна вартість власного капіталу дорівнюватиме чистій номінальній вартості активів:
Чиста номінальна вартість = Власний капітал + Бюджетне фінансування + Доходи майбутніх періодів + Нерозподілений прибуток.
Показник номінальної вартості власного капіталу іноді використовується за розрахунків рентабельності замість показника власного капіталу. Він відображає потенційну вартість власного капіталу.
Для оцінювання ліквідності використовується також коефіцієнт забезпеченості власного капіталу чистою номінальною вартістю активів, який розраховується за формулою:
Цей показник не може бути більшим як 1 і залежить від частки нематеріальних активів у активах підприємства.
Показники ліквідності на плановий період розраховуються на підставі наявних на початку проекту показників фінансового стану. Аналіз ліквідності дає можливість зробити висновок стосовно того, чи погіршує (або поліпшує) проект фінансовий стан підприємства, чи дотримуються рекомендованих нормативів.
Показники рентабельності. Аналіз рентабельності здійснюється на основі розрахунку показника чистого прибутку (табл. 3.1).
Таблиця 3.1
РОЗРАХУНОК ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Статті Сума
1. Виручка від реалізації
2. Податок на додану вартість
3. Акцизний збір
А.Чистий обсяг продажів (1 - 2 - 3)
4. Прямі матеріальні витрати
5. Прямі трудові витрати
6. Операційні витрати
7. Амортизація
Б. Поточні витрати (4 + 5 + 6 + 7)
В. Прибуток до виплати податків, дивідендів і процентів (А - Б)
8. Податок на прибуток
9. Інші податки за рахунок прибутку
10. Нараховані дивіденди, проценти, включаючи податок на дивіденди й проценти
Г. Чистий прибуток (В - 8 - 9 - 10)
Аналіз рентабельності підприємства виконується на основі використання системи показників "Каскад" за методом, розробленим фахівцями фірми "Дюпон" (рис. 3.2).
Рис. 3.2. Схема фінансового аналізу "Каскад"
Під час планування використовується кілька показників рентабельності:
.
Рентабельність власного капіталу показує, яка віддача (норма прибутку) на вкладений власний капітал. Максимізація цього показника - головне завдання управління підприємством. Якщо чистий прибуток і власний капітал мають адекватну оцінку, то нормальною вважається рентабельність, не менша як 20 %.
Для оцінювання впливу показника рентабельності власних вкладень на здійснення проекту рекомендується використовувати такі формули:
Рентабельність активів показує, наскільки ефективно використовуються активи підприємства. Якщо чистий прибуток та активи мають адекватну оцінку, то нормальною вважається рентабельність, не менша як 14 %.
Для оцінювання рентабельності проекту рекомендується використовувати й такі формули:
Рентабельність продажів показує, яку частку становить чистий прибуток у виторгу від реалізації. Нормальною вважається рентабельність, не менша як 30 % в умовах високого податкового тиску - 15 %.
Цей показник характеризує ефективність використання не тільки власного капіталу, а й довгострокових кредитів та позик. Якщо вважати, що рентабельність власного капіталу не менша 20 %, середня вартість довгострокових кредитів - 8 %, співвідношення власного капіталу й довгострокових пасивів не менше як 1, нормальною буде рентабельність інвестованого капіталу, не менша як 14 %.
Розрахунок показників ліквідності й рентабельності "без проекту" - це розрахунок динамічного ряду на прогнозний період.
Розрахунок показників ліквідності й рентабельності "з проектом" - це розрахунок значень цих показників на основі проектних даних.
Різниця між ними показує вплив проекту на фінансовий стан і результати діяльності підприємства.
Прогнозування продажів та витрат за проектом. Для оцінювання фінансової спроможності проекту необхідно спрогнозувати обсяг продажів, порівняти його з витратами за проектом та визначити джерела покриття вірогідних витрат.
Прогнозування продажу. Прогноз обсягів продажів є результатом комерційного аналізу й подається у

 
 

Цікаве

Загрузка...