WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Оцінка умов розміщення виробництва - Реферат

Оцінка умов розміщення виробництва - Реферат

відношенню (ринок предметів першої необхідності або ринок предметів розкоші);
" демографічною ознакою;
" географічною ознакою;
" видами сировини.
Ринки також можуть бути товарами промислового призначення, проміжних продавців, бюджетних організацій та ін.
Дослідження ринку передбачає оцінку попиту й пропозиції на товари та послуги. Недостатній або неточний аналіз попиту може призвести до створення зайвих потужностей, а в подальшому - до їх нераціонального використання. При цьому в маркетингу заведено вважати попит на товар або послугу платоспроможною потребою. Тому попитом є не кожна потреба в якому-небудь товарі або послузі.
Обсяг ринкового попиту в кожний конкретний момент може бути неоднаковим та охоплювати певну частку ємності ринку, яку можна розрахувати за формулою:
V = Q + Z + I + Е + E0 + I0,
де Q - обсяг національного виробництва даного товару;
Z - залишки товарних запасів;
I - імпорт;
Е - експорт;
Е0 - непрямий експорт;
I0 - непрямий імпорт.
Непрямі експорт та імпорт ураховують використання даного товару в іншому виробі, вивезеному (увезеному) за кордон (з-за кордону).
Попит і ємність ринку залежать від його структури, еластичності попиту за цінами, життєвого циклу товарів і послуг, каналів розподілу, темпів зростання споживання, конкуренції постачальників аналогічних товарів. Ця багатофакторна залежність робить оцінку попиту досить складним процесом. Оскільки споживачі неохоче діляться інформацією про структуру попиту, переваги й гнучкість ринку і, у той самий час, статистична інформація про вплив різних чинників на попит не завжди відображає дійсний стан справ, використовується сукупність методів прогнозування, кожний з яких має певні переваги та вади.
Методи прогнозування бувають:
" евристичні;
" экстраполяційні;
" експертні.
Найпоширеніші экстраполяційні, або нормативно статистико-екстраполяційні, методи й метод експертних оцінок.
Нормативний метод є прийнятним для галузей, де асортимент видів матеріалів, що використовуються, або комплектуючих виробів відносно невеликий і обчислюється в натуральних показниках. Для визначення перспективної потреби нормативним методом необхідне знання галузевої потреби в конкретних виробах і споживаних для його виготовлення матеріалах. Будь-яке відхилення від нормативу споживання може спотворити прогноз.
У загальному вигляді норматив потреби в t-му році за даного методу розрахунку споживання можна подати в такому вигляді:
В = В0 (A1, А2, А3, …, Аn),
де В0 - норматив потреби в базисному році;
A1, А2, А3, …, Аn - коефіцієнти, які враховують вплив різних факторів на норматив споживання в t-му році.
Отриманий таким методом прогноз має бути критично оцінений споживачем продукції й постановником завдання.
Якщо прогноз спирається не на об'єктивні дані, а на думки окремих експертів (працівників підприємства), що беруть участь у розробленні даного товару, а також менеджерів та ін., то для зменшення ризику суб'єктивності особистої думки окремих експертів використовують метод Дельфі. Згідно з цим методом, експерти групи формують свої думки анонімно, на основі заздалегідь виданих їм анкет. Потім заповнені анкети обробляють і розраховують медіанне (середнє) міркування; його доводять до всіх учасників, від яких потрібно викласти власні міркування з урахуванням отриманого групового результату. Вірогідне значення попиту на товари звичайно оцінюють за два тури.
Після того як визначені значення попиту й пропозиції на конкретному ринку, необхідно провести порівняльний аналіз конкурентів для обґрунтування стратегії проекту.
Діючих і потенційних конкурентів виявляють двома способами. Перший пов'язаний з оцінкою попиту, що задовольняється на ринку основними фірмами-конкурентами за видами продукції. Унаслідок вказаного підходу виділять групи певної продукції, яка задовольняє ті або інші потреби ринку.
Другий спосіб орієнтований на оцінку конкурентів за типом обраних ними стратегій виробничо-збутової діяльності. Як правило, ураховуються фірми, які взяли на озброєння стратегії в таких напрямах:
- експансія на ринку;
- цінова політика;
- політика якості;
- технологія.
У ринковій економіці остаточне рішення, які товари будуть купуватися на певному ринку, належить покупцеві. Тому підприємство, нарівні з іншими міркуваннями з приводу конкурентної поведінки, повинне особливу увагу приділити питанням цінової політики.
У підприємництві ціна товару є основним фактором просування товару на ринок, усунення конкурентів і вирішення завдань, пов'язаних з рентабельністю, ефективним інвестуванням капіталу в різні нові сфери виробництва та споживання.
Ціна є складовою комплексу маркетингу (реклама, стимулювання збуту, дослідження ринку).
Відомо, що ціна безпосередньо визначає рівень попиту й обсяг продажу. Дуже висока або низька ціна негативно позначаються на ефективності діяльності фірми.
Вона має бути нерозривно пов'язана з поняттям якості та впливати на імідж марки. Залежно від прийнятої стратегії підприємства виокремлюють три групи цілей, пов'язаних із прибутком, обсягом продажу й конкуренцією.
Цілі, пов'язані з прибутком, орієнтовані на його максимізацію й на досягнення норми прибутковості на інвестований капітал. Такий підхід використовують в економіці інвестицій за вибору "достатньої" ціни, що забезпечує за обсягу реалізації продукції, що планується, граничний рівень віддачі на інвестований капітал. Оскільки даний підхід не враховує тієї обставини, що саме ціна в більшості випадків визначає рівень попиту, він концептуально помилковий.
На цілі, обумовлені обсягом продажу, частіше всього орієнтуються фірми, що розраховують на досить високі темпи зростання обсягів реалізації товарів. Тому вони формують таку ціну, яка порівняно з конкурентами була б нижчою та давалазмогу розширювати обсяг продажу. Після вибору ціни проникнення й закріплення на ринку підприємства ставлять за мету отримання достатньої норми прибутковості на вкладений капітал.
Велику виручку можна отримати не тільки за рахунок збільшення обсягу продажу, але й за рахунок підвищення ціни товару, за який деякі покупці готові платити через його високу цінність. Таку стратегію, яка називається "знімання вершків", застосо-
вують фірми, що випускають нові товари з коротким життєвим циклом і в умовах, коли попит нееластичний. Її головна перевага в тому, що вона дає змогу після продажу певного обсягу товару розповсюдити його на велику групу покупців за нижчою ціною.
Цілі підприємства, орієнтовані на конкуренцію, полягають або в стабілізації цін, або в позиціонуванні відносно конкурентів. Найчастіше таку стратегію застосовують фірми, не здатні вплинути на ситуацію на ринку. Тому вони прагнуть сконцентрувати свої зусилля на конкуренції за неціновими факторами (якість, гарантійне обслуговування та ін.).
Усі вказані цілі та способи їхнього досягнення базуються на аналізі собівартості виготовлення товарів. Зрозуміло, що якщо виробник поніс витрати на обґрунтування ідеї проекту й усі інші передінвестиційні, інвестиційні й експлуатаційні фази проекту, то він прагне передусім повернути вкладені кошти й отримати прибуток.
Одним із завдань виробника товару є призначення ціни товару на рівні його собівартості. Ця гранична ціна покриває тільки витрати виробництва за повного завантаження продуктивних потужностей і за умови, що підприємство здатне здійснити додатковий випуск без падіння цін на основному ринку. У

 
 

Цікаве

Загрузка...