WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Оцінка умов розміщення виробництва - Реферат

Оцінка умов розміщення виробництва - Реферат

сам виробничий процес за власні кошти. Саме така форма економічного егоїзму, що засновується на ніби об'єктивній зацікавленості підприємства принести благо суспільству, може бути виявлена в процесі екологічного аналізу проекту.
Для умов України багато в чому такий аналіз пов'язаний з діяльністю органів державної екологічної експертизи, якій підлягають техніко-економічні обґрунтування й проекти на будівництво, реконструкцію, розвиток, технічне переоснащення, ліквідацію підприємств, об'єктів, будівель і споруд, незалежно від їхньої кошторисної вартості та приналежності. Іноді проектувальники забувають про це, і справа закінчується штрафними санкціями, що, зрештою, знижує ефективність проекту.
3. Маркетинговий аналіз
Перш ніж приступити до обговорення життєвого циклу товару необхідно зупинитися на маркетингу, який широко поширився в останню чверть минулого століття.
Маркетинг - це комплексна система організації виробництва та збуту товарів на фірмовому рівні, орієнтована на якнайповніше задоволення попиту конкретних споживачів і отримання на цій основі прибутку або соціального ефекту.
Під впливом науково-технічного прогресу вдосконалюються техніка, технологія й організація виробництва, що сприяє розробленню нових, досконаліших товарів і послуг. І, оскільки наука й техніка розвиваються нерівномірно, то і зміна поколінь товарів і послуг у виробничих галузях відбувається в часі неоднаково.
Щоб визначити економічну можливість перебування товару на ринку, частіше за все вдаються до моделі життєвого циклу товару, аналогічного розвитку живого організму: зачаття, народження, зрілість, старіння та смерть. Розрізнюють такі етапи типового життєвого циклу товарів:
" розроблення товару;
" виведення товару на ринок;
" зростання реалізації товару;
" зрілість;
" насичення ринку;
" занепад.
Говорячи про типовість життєвого циклу товару, необхідно зробити зауваження. Кожний тип товару може мати певний життєвий цикл і, відповідно, опис. Практично будь-яка галузь промисловості не захищена від технологічних та інших змін, які можуть вплинути на скорочення життєвого циклу товару й динаміку попиту на окремих етапах. Скорочення життєвого циклу під впливом науково-технічного прогресу й конкуренції спричиняє проблему повернення капіталовкладень і їхньої окупності. При цьому в кожній фазі життєвого циклу виникають свої проблеми. Наприклад, на етапі введення товару в підприємства можуть виникнути труднощі з виготовленням продукції, оскільки технологія виробництва недостатньо освоєна. Покупці можуть з обережністю ставитися до придбання нового для них товару, а відсутність на ринку конкурентів може сприяти появі товарів-замінників.
Для етапу розроблення товару характерний високий ступінь невизначеності через недосконалість технології, відсутності інформації про реакцію покупців та поведінку конкурентів. Причому чим революційніше інформація, тим більша невизначеність.
У момент випуску товару витрати на маркетингові дослідження великі, як і витрати виробництва за малого обсягу продукції. Тому чим коротша ця фаза, тим краще для підприємства. Її тривалість буде істотно зменшена, якщо в маркетинговій програмі, яка має переважно інформаційний характер, будуть поставлені такі завдання:
" інформувати покупця про переваги нового товару;
" спонукати покупця випробувати товар, показавши при цьому сумісність із навичками споживання аналогічних товарів;
" добитися популярності товару;
" увести товар в ексклюзивну систему збуту.
Якщо товар витримує це випробування, він переходить у фазу зростання, для якої характерне зменшення виробничих витрат, пов'язаних зі зростанням обсягу випуску товарів і появою досвіду їх виготовлення. Ціни на товари мають тенденцію до зниження, що сприяє поширенню на ринку. Відповідно витрати на маркетингові дослідження розподіляються на більший обсяг товарів, грошові потоки стають позитивними.
Щоб зберегти свої позиції на ринку, пріоритетними цілями маркетингу мають стати:
" подальше розширення попиту через появу в товару нових властивостей;
" розширення мереж збуту;
" зменшення ціни товару й викликне цим залучення нових груп покупців.
У період насичення темп первинного попиту сповільнюється, виникає проблема повного використання виробничих потужностей через максимізацію своєї частки на ринку або пошук для себе нових цілей.
Період насичення може бути дуже коротким, але в той самий час бурхливим, оскільки конкурентний клімат стає напруженішим, викликає можливу реструктуризацію, іноді істотну. Основним чинником успіху є збільшення частки ринку.
Для досягнення поставлених цілей маркетингова програма повинна містити низку заходів, спрямованих на диференціацію товарів, розширення збутових мереж і виділення пріоритетних цільових сегментів.
Фаза зрілості відрізняється сповільненням зростання первинного попиту. У промисловості розвинених країн є найбільш тривалою. Ринок на цій стадії дуже сегментований. Попит не зростає й повільно зменшується. Як правило, на ринку домінують кілька могутніх конкурентів. Щоб зберегти і, якщо можливо, розширити свою частку ринку, досягти конкурентної переваги, фірма повинна вирішити такі завдання:
" диференціювати товари за якістю, пропонуючи ринку нові або поліпшені набори властивостей;
" стимулювати попит з допомогою різних маркетингових прийомів;
" створювати нові ринкові ніші або сегменти.
Для фази занепаду характерне скорочення ринку. Виникає надлишок потужностей, прибутки знижуються. Деякі фірми зливаються, інші, навпаки, намагаються працювати на залишковому ринку, якщо він, природно, представляє інтерес. Оскільки в цей період переваги, смаки, навички споживання модифікуються й товари виходять з моди, фірми вилучають інвестиції й покидають ринок.
Вказані фази життєвого циклу товару з погляду тривалості й віддачі вкладеного капіталу можуть бути поліпшені підприємством, якщо ним буде вжито відповідних заходів для:
- скорочення часу на введення товару на ринок;
- прискорення процесу зростання;
- подовження фази зрілості на якнайдовший термін;
- сповільнення фази занепаду.
Фінансові цілі підприємства на окремих етапах життєвого циклу товару будуть неоднакові. Так, на етапі розроблення основною метою є беззбитковість; на етапі введення - отримання прибутку за рахунок реалізації товару; на етапі зростання - отриманнямаксимального прибутку; на етапі зрілості - отримання прибутку за рахунок скорочення витрат виробництва; на етапі насичення й занепаду - скорочення витрат за зменшення обсягів реалізації.
Маркетингове дослідження передбачає ретельний вибір об'єкта дослідження, мети й завдань дослідження, а також послідовності їх виконання.
На початковому етапі дослідження важливо знати, на якому ринку підприємство буде представляти свої товари або послуги. Ринок визначає процеси обміну, купівлі-продажу, наявність відповідних покупців і продавців, а також цілі фірми: які товари потрібно виробляти й за якою ціною їх продавати.
Ринки можуть розширюватися й зменшуватися залежно від купівельної спроможності, мірилом якої можуть бути гроші та наявність продавців.
Ринки можуть бути поділені на окремі сектори (сегменти). Кожний сектор може, у свою чергу, розглядатися як ринок, що має своєрідну структуру попиту та пропозиції.
Ринки можна сегментувати за такими критеріями:
" використанням товару;
" поведінкою покупця;
" фізичними властивостями товару;
" суспільному

 
 

Цікаве

Загрузка...