WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Оцінка грошових потоків щодо проекту - Реферат

Оцінка грошових потоків щодо проекту - Реферат

- витрати, які вже було здійснено, і вони не приносять якихось вигод, а додаткові надходження можуть бути отримані лише за умови подальшого інвестування коштів. Цей принцип подібний до того, коли замість запланованого невеликого прибутку одержали значний. Наприклад, немає сенсу включати до грошового потоку здійснені раніше витрати на придбання земельної ділянки у разі, коли в поточний момент планується збудувати на ній будівлю, оскільки витрачені на придбання ділянки кошти є незворотними витратами.
Проте необхідно врахувати всі побічні втрати та надходження. Прикладом побічних втрат часто є неврахування витрат часу на управління інвестиційними проектами, що призводить до тимчасового зменшення обсягів продажу на інших напрямах підприємницької діяльності. Ці втрати (від зменшення обсягів продажу) повинні бути включені в побічні витрати, які, разом з находженнями, мають місце, коли нові інвестиції на одному з напрямів діяльності підприємства можуть покращити просування інших про-дуктів підприємства. Наприклад, диверсифікація до нового типу продуктів дає змогу привернути нових клієнтів, яким у майбутньому можна пропонувати інші нові продукти.
Загалом, побічні втрати та надходження можуть приводити до наслідків, які не завжди легко перебачити.
Віднесення грошових потоків
до інвестиційного проекту
Усе ще багато нових інвестиційних проектів переобтяжені сторонніми витратами, які значно ускладнюють бачення того, варто чи ні реалізовувати інвестиційний проект. Наприклад, за здійснення аналізу не варто враховувати в інвестиціях частку накладних витрат. Така практика призводить до відхилення потенційно прибуткових інвестиційних проектів, тому що компанія сама по собі має дуже велику корпоративну структуру або ж забагато напрямів діяльності. Якщо центральні органи управління на підприємстві нараховують 50 осіб і не потрібно збільшувати управлінський персонал для реалізації нового інвестиційного проекту за виробництва нового продукту, тоді необхідності в додаткових витратах на центральні органи управління немає.
Альтернативна вартість. Аналіз інвестиційних проектів, загалом, полягає в порівнянні одного інвестиційного проекту з іншим. Помилковим є припущення, що за розгляду нового проекту слід порівнювати за категоріями "перед" і "після", а не за категорією "або-або". Наприклад, за розв'язання проблеми будівництва нового цеху на ділянці землі альтернативним буде питання продажу ділянки, яка, за попереднім планом, відводиться під забудову. Ринкова вартість ділянки уособлює альтернативну вартість інвестування. Для визначення альтернативної вартості активів слід, де це можливо, використовувати ринкову вартість.
Урахування матеріальних
і нематеріальних грошових потоків
За оцінки інвестицій ураховуються нематеріальні втрати й вигоди, які можуть вплинути на діяльність підприємства. Аналіз затрат і вигод (СВА), з іншого боку, забезпечує детальніший аналіз, ніж більшість інвестиційних оцінок, і спрямований на встановлення затрат і вигод для суспільства в цілому, для всіх акціонерів, а не тільки для підприємства. Нематеріальні затрати й блага охоплюють питання безпеки, покращання якості, зростання моралі робітників та іміджу підприємства. Ці нематеріальні затрати й блага можна розділити на дві категорії - ті, які за певних міркувань можуть бути конвертовані в грошовий еквівалент, і ті, з якими це зробити неможливо з огляду на їхню якісну природу (рис. 5.3).
Рис. 5.3 Матеріальні й нематеріальні затрати та блага
Конвертація в грошову вартість. Покращання якості продукту або скорочення часу поставок, наприклад, часто може бути конвертоване в грошову вартість. Наприклад, пропонується інвестувати в придбання нового обладнання. Його використання приведе до зменшення собівартості, але найголовніше - покращиться якість продукції. Якщо не включати це благо в аналіз, то це може спричинити серйозну недооцінку вартості проекту. На підприємстві мають розуміти, яким чином покращання якості призводить до грошових благ. Наприклад, підвищення якості спричиняє зниження собівартості, бо зменшується кількість відходів та браку, обсяг робіт з переробки та кількість часу, необхідного для перевірки кожного продукту. З огляду на те, що покращилась якість, підприємство може очікувати незначного відпливу грошей за рахунок зменшення надходжень грошових коштів від гарантійних послуг, оскільки лише незначна частина продукції потребуватиме ремонту протягом гарантійного періоду. Це також може привести до підвищення обсягів продажу, бо покупці зрозуміють, що якість продукту покращилась. За оцінки проекту потрібно зібрати такий обсяг інформації, якого буде достатньо для прийняття обґрунтованого рішення стосовно впливу підвищення якості на грошові потоки.
Проте існують випадки, коли підвищення якості продукту, яке сталося внаслідок реалізації інвестиційного проекту, дуже важко оцінити кількісно. Наприклад, якщо інвестиції в нове обладнання дають підприємству можливість бути більш різностороннім, це може привести до економії на масштабах виробництва й отримання підприємством стратегічної переваги, яку нереально оцінити на основі кількісних показників. У певних випадках варто розглядати проекти як такі, що приносять некількісні блага.
Якісні витрати й блага. Найчастіше до цієї категорії відносять витрати й блага, що мають відношення до суспільства в цілому. Як приклад можна навести інвестицію, яка впливає на якість повітря або пов'язану з вигодами, які мають відношення до робочої сили (такі як покращання життєвого середовища робітників - додаткові кафе, магазини, спортивні споруди та ін.). За цих обставин варто використовувати аналіз, який ґрунтується на показнику чистої теперішньої вартості: це дає змогу компанії побачити "ціну", яка сплачується за ці якісні елементи. Наприклад, підприємство може розрахувати теперішню вартість витрат за інвестування й оцінити, чи варті їх нематеріальні блага.
За матеріалами підрозділу можна зробити такі висновки стосовно того, які грошові потоки стосуються аналізу інвестиційних проектів:
Існують чотири критерії,що визначають, які грошові потоки стосуються аналізу інвестиційних проектів, і тому на них потрібно зважати за оцінки інвестицій: вони мають бути тільки в грошовій формі, показувати зміни, охоплювати як матеріальні затрати й вигоди, так і нематеріальні, які можна конвертувати в грошову вартість.
За оцінки інвестицій беруться до уваги інформація та передбачення стосовно грошових потоків, а не інформація про прибуток від виробничої діяльності. Грошові потоки визначаються, коли кошти приходять на підприємство або коли залишають його. Прибуток від продажу враховується, якщо його отримано (необов'язково тоді, коли клієнт справді платить), а витрати тоді, коли вони відбуваються (неважливо, коли постачальники отримають платежі або коли сплачуються податки). Амортизаційні відрахування додаються до експлуатаційних витрат, які не беруться до уваги за розгляду грошових потоків.
Ураховуються лише ті грошові потоки, які безпосередньо стосуються інвестиційного проекту. Отже, розподілені накладні витрати, наприклад, не повинні враховуватися, а альтернативні витрати, які дають вартість альтернативного використання активів, що застосовуються в інвестиційному проекті, повинні.
Під час визначення грошових потоків, що стосуються інвестиційного проекту, до уваги беруться лише зміни у витратах. Незворотні витрати та такі, що вже мали місце, не використовуються в інвестиційному аналізі. Якщо реалізація інвестиційного проекту дає змогу отримати податкові знижки, така економія в оподаткуванні є приростом блага й має враховуватися за здійснення інвестиційного аналізу.
Нематеріальні втрати й блага враховуються в інвестиційному аналізі в будь-якому випадку, за умови, що їх можна конвертувати в загальноприйняту грошову форму.

 
 

Цікаве

Загрузка...