WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Оцінка власних джерел фінансування та можливостей залучення ресурсів для інвестування - Реферат

Оцінка власних джерел фінансування та можливостей залучення ресурсів для інвестування - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Оцінка власних джерел фінансування та можливостей залучення ресурсів для інвестування
Капітал - одне з основних понять фінансового менеджменту, яке виражає загальну величину коштів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, укладених в активи (майно) підприємства. З позиції корпоративних фінансів капітал виражає грошові (фінансові) відносини, що виникають між підприємством та іншими суб'єктами господарювання з приводу його формування й використання. Такі грошові відносини встановлюються між підприємством як юридичною особою і її акціонерами (інвесторами), кредиторами, постачальниками, покупцями продукції (послуг) і державою (сплата податків і зборів у бюджетну систему).
Унаслідок укладення капіталу формується основний і оборотний капітал. У процесі функціонування основний капітал набирає форми необоротних активів, а оборотний - оборотних.
Визначимо певні характерні ознаки капіталу. Капітал - це багатство, що використовується для його власного збільшення (самозростання). Тільки інвестування капіталу у виробничо-торговельний процес формує прибуток підприємця. У економічній теорії виділяють чотири фактори виробництва: капітал, землю, робочу силу й менеджмент (управління виробництвом).
За формою вкладення розрізнюють підприємницький і позичковий капітал. Підприємницький авансується в реальні (капітальні), нематеріальні й фінансові активи підприємства для отримання прибутку й прав на управління ним. Позичковий капітал - це грошовий капітал, наданий у кредит на умовах поворотності, платності, строковості й забезпеченості заставою. На відміну від підприємницького, позичковий капітал не вкладається в підприємство, а передається кредитором (банком) позичальнику в тимчасове користування для отримання процента. Позичковий капітал на кредитному ринку є товаром, ціною якого є процент. Кредит, узятий під низький процент, - це "дешеві гроші"; під високий - "дорогі гроші". Кредит, отриманий на термін до 15 днів, - це "короткі гроші" . Ціна капіталу показує, скільки потрібно заплатити (віддати грошових коштів) за залучення певної суми.
Ціна власного капіталу - сума дивідендів за акціями для акціонерного капіталу або прибутку, виплаченого за пайовими внесками, і пов'язаних з ними витрат.
Ціна позичкового капіталу - сума процентів, сплачених за кредит або облігаційну позику, і пов'язаних з ними витрат. Ціна залученого капіталу - це вартість кредиторської заборгованості. Вона представляє суму штрафних санкцій за кредиторську заборгованість, не погашену в термін не більше трьох місяців від моменту виникнення або в термін, визначений договором (контрактом). Отже, капітал виражає джерела коштів підприємства (пасиви балансу), що приносять дохід.
Капітал є основним джерелом формування добробуту його власників у поточному й майбутньому періодах. Він виступає головним мірилом ринкової вартості підприємства передусім власний капітал, що визначає обсяг його чистих активів. Разом з тим, обсяг власного капіталу, що використовується, характеризує й параметри залучення позикового капіталу, здатного приносити додатковий прибуток.
Динаміка капіталу є важливим фактором ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства. Здатність власного капіталу до самозростання характеризує прийнятний рівень формування чистого (нерозподіленого) прибутку підприємства, його здатність підтримувати фінансову рівновагу за рахунок власних джерел. Зниження питомої ваги власного капіталу в його загальному обсязі свідчить про втрату фінансової незалежності корпорації від зовнішніх джерел фінансування (позикових і залучених коштів).
Капітал класифікується за різними ознаками.
1. За належністю підприємству виокремлюють власний і позичковий капітал. Власний капітал належить йому по праву власності й використовується для формування значної частини активів. Позичковий капітал відображає запозичені для фінансування підприємства грошові кошти на поворотній і платній основі. Усі форми позичкового капіталу являють собою її зобов'язання, що підлягають погашенню в установлені терміни. Короткостроковий позичковий капітал (включаючи й кредиторську заборгованість) спрямовується для покриття оборотних активів.
2. За цілями використання виділяють виробничий, позичковий і спекулятивний капітал. Останній виникає на вторинному фондовому ринку внаслідок завищення курсової вартості акцій, що обертаються.
3. За формами інвестування розрізняють капітал у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, що використовується для формування статутного капіталу господарських товариств. Проте для цілей бухгалтерського обліку він отримує конкретну вартісну оцінку.
4. За об'єктами інвестування розрізняють основний і оборотний капітал. Основний капітал вкладений в усі види позаоборотних активів (матеріальних і нематеріальних), а оборотний капітал інвестований в оборотні активи з різним ступенем ліквідності (запаси, дебіторську заборгованість, фінансові вкладення й грошові кошти).
5. За формами власності виділяють державний, приватний і змішаний капітал.
6. За організаційно-правовими формами діяльності розрізняють акціонерний, пайовий та індивідуальний капітал (сімейних господарств).
7. За характером участі у виробничому процесі капітал поділяється на такий, що функціонує, і такий, що не функціонує
(основні кошти, що знаходяться в резерві, ремонті, на консервації).
8. За характером використання власниками капітал поділяють на споживаний і такий, що нагромаджується (реінвестованй). До останнього виду можна віднести нерозподілений прибуток звітного року й минулих років.
9. За джерелами залучення - вітчизняний та іноземний капітал.
На практиці існують й інші класифікації капіталу (наприклад, легальний і "тіньовий").
Функціонування капіталу в процесі його продуктивного використання характеризується процесом індивідуального кругообігу (у межах окремого підприємства), який здійснюється за формулою:
Г-Т-Г',
де Г - грошові кошти, авансовані інвестором;
Т - товар (придбані інвестором знаряддя та предмети праці);
Г' - грошові кошти, отримані інвестором від продажу готового товару, включаючи фонди відшкодування, оплати праці й прибуток;
Г'-Г - чистий дохід інвестора;
Г'-Т - виручка від продажу товару;
Г-Т - витрати інвестора на придбання товару.
Середня тривалість обороту капіталу виражається коефіцієнтом оборотності та тривалістю одного обороту в днях або місяцях за розрахунковий період:
де КОК - коефіцієнт оборотності капіталу, кількість оборотів;
ВР - виручка від реалізації товарів (нетто);
- середня вартість капіталу за розрахунковий період;
ПО - тривалість одного обороту, дні;
365 - кількість днів у році (90 днів - за квартал; 180 днів - за півріччя).
Отже, капітал - це багатство, призначене для його власного збільшення, і основний фактор виробництва. Тільки інвестування капіталу у виробничо-торгівельний процес приносить його

 
 

Цікаве

Загрузка...