WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Оцінка інвестиційної привабливості підприємства - Реферат

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства - Реферат

підприємством, інакше кажучи, між ними має спостерігатися відповідність, без якої важко розраховувати на ефективну роботу підприємства.
Важливим аспектом є також репутація власників у суспільстві, у владних структурах і на ринку. Негативна репутація власників підприємства може негативно вплинути на успіх реалізації інвестиційного проекту.
Виробничий потенціал. Стан виробничого потенціалу підприємства безпосередньо впливає на його інвестиційну кредито-
спроможність. Для вирішення своїх практичних завдань дана категорія фактично не використовується інвесторамий кредиторами. Заведено оцінювати фінансове становище або говорити про капітал підприємства й ефективність управління цим капіталом. Насправді капітал працює лише після переходу у виробничу форму, начебто наповнивши собою структуру виробничого потенціалу підприємства. Отже, він перетворюється в основні фонди, оборотні кошти й нематеріальні активи. Ці складові капіталу, матеріалізовані у виробничому потенціалі підприємства, можуть бути предметом аналізу й оцінювання. Практично для будь-якого підприємства можна отримати кількісну оцінку величини капіталу в грошовій формі, що міститься в зазначених складових виробничого потенціалу. Інакше кажучи, це та частина потенціалу підприємства, яка може бути виражена величиною капіталу, який має підприємство. Але насправді у виробничого потенціалу підприємства є й інша частина, яку достатньо вірогідно виразити в грошовій формі неможливо. Точніше кажучи, незважаючи на спроби окремих дослідників, задовільно вирішити дане завдання досі нікому не вдалося.
У цю другу частину виробничого потенціалу, без якої капітал не може працювати, входять кадрова складова виробничого потенціалу, рівні організації праці й виробництва. Без цієї частини, яка не піддається суворому кількісному оцінюванню, виробничого потенціалу підприємства фактично не існує, оскільки основні фонди, оборотні кошти й нематеріальні активи самі по собі, без даної частини, працювати не можуть і саме друга частина дає змогу матеріалізованому в них капіталу виконувати свої функції.
Фінансовий стан. Сьогодні оцінці даного аспекта в банках приділяється значна увага, хоча на отримані результати часто зважають недостатньо.
Під час видачі короткострокового кредиту має значення комплексна оцінка фінансового становища позичальника, за якої взаємозв'язано аналізуються різні показники, зокрема такі коефіцієнти:
" ліквідності;
" фінансової стійкості й кредитоспроможності;
" рентабельності й оборотності;
" напруженості зобов'язань клієнта.
Одні й ті самі результати аналізу фінансового становища підприємства можуть мати різне значення залежно від терміну надання кредиту.
Можна зазначити, що хороша оцінка фінансового становища для надання довгострокового інвестиційного кредиту є обов'язковою умовою для позичальника, але не зобов'язує банк надавати кредит, а є лише основою для подальшого вивчення кредитором усіх факторів, які впливають на інвестиційну привабливість підприємства.
Менеджмент. Хоч даний фактор тісно пов'язаний з усіма трьома іншими внутрішніми факторами - виробничим потенціалом, фінансовим становищем та інвестиційною програмою, - він має важливе самостійне значення. Кредиторам і інвесторам слід приділяти йому найбільшу увагу.
Дійсно, під час аналізу виробничого потенціалу потрібно оцінити реальні рівні організації праці й виробництва в позичальника. Але при цьому роль управління працею, технологіями й організацією виробництва оцінюється начебто на мікрорівні основних виробничих підрозділів підприємства, що реалізовують конкретні технології. Фактично здійснюється дослідження основних виробничих механізмів, що знаходяться поза апаратом управління й центром прийняття стратегічних рішень.
Під час аналізу менеджменту об'єктом вивчення є макрорівень управління підприємством, його центральні механізми. При цьому особливу увагу необхідно приділити вивченню таких аспектів:
" організаційна структура управління підприємством, наявність інших структур і регламентація відносин між елементами різних структур;
" якість розробки найважливіших документів, пов'язаних з управлінням підприємством (насамперед статуту та пов'язаних з ним положень);
" відповідність апарату управління підприємством сучасним уявленням, зокрема наявність підрозділів, що виконують функції, необхідні для досягнення цілі підприємства в умовах ринкової економіки;
" наявність на підприємстві стратегічного менеджменту, що реалізовує чітко сформульовані цілі;
" стан комплексу організаційно-управлінської документації, що регламентує найважливіші сторони діяльності підприємства (стандарти підприємства, положення та інструкцій); при цьому особливу увагу потрібно приділити їхній актуальності для періоду, що аналізується;
" діюча на підприємстві система норм і нормативів і її практичне використання в управлінні;
" наявність системи навчання й підвищення кваліфікації кадрів та ефективність її функціонування;
" кваліфікація керівників підприємства;
" система прийняття рішень на підприємстві, її регламентація та ефективність;
" досконалість системи планування, що застосовується;
" стан виконавської дисципліни;
" ефективність фінансово-договірної роботи на підприємстві;
" якість податкового планування.
Інвестиційна програма. Кредитору й інвестору необхідно ознайомитися не тільки з документами стосовно інвестиційного проекту, що фінансується або кредитується, але й з документами на всю сукупність інвестиційних проектів даного підприємства. Це слід робити надзвичайно ретельно, оскільки результати практичної реалізації кожного проекту обов'язково будуть відбиватися на фінансовому становищі позичальника й, відповідно, на його кредитоспроможності, тим більше інвестиційній.
Аналіз подібної програми - непроста й делікатна справа, яку в кожній конкретній ситуації потрібно виконувати з урахуванням реальних умов та інтересів, причому не тільки сторін можливої кредитної операції, але й третіх осіб, які не беруть участі в реалізації саме даного проекту.
На закінчення можна зазначити, що аналіз інвестиційної привабливості підприємства й інвестиційної кредитоспроможності позичальника істотно знижує ризик за надання довгострокового кредиту і, безсумнівно, окупає банкірам та інвесторам усі витрати, пов'язані з налагодженням серйозної постановки даної роботи.

 
 

Цікаве

Загрузка...