WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Особливості ціноутворення в інвестиційній сфері - Реферат

Особливості ціноутворення в інвестиційній сфері - Реферат

будівельних машин і механізмів (РКНЕМ) (ДБН Д.2.7-2000).
До збільшених кошторисних нормативів належать збільшені ресурсні кошторисні норми (УРКН):
- на будівлі та споруди в цілому;
- на частини будівель і споруд, конструкції та види робіт.
Вихідними даними для розроблення кошторисних нормативів є найраціональніші технічні рішення в проектах; технологія будівельного виробництва й будівельні машини та механізми, що відповідають останнім досягненням НТП; чинні стандарти на матеріали, вироби й конструкції, а також устаткування.
Особливістю розроблення й затвердження цін на будівельну продукцію є те, що вони розробляються у вигляді базисної кошторисної вартості на основі кошторисних норм на будівельні роботи, монтаж устаткування і потім у складі проекту затверджуються відповідними органами замовників (інвесторів).
Згідно з ДБН Д.1.1-1-2000, базисна кошторисна вартість будівництва - це частка розрахункової кошторисної вартості, що визначається кошторисними документами, складеними проектною організацією в цінах 1997 р. з урахуванням ринкових умов, які склались до 1 січня того року, у якому передбачається будівництво, на підставі кошторисних нормативів, нормативних актів і відповідно до чинного законодавства.
Договірні ціни враховують усі витрати підрядної організації та замовника й формуються за укладання договорів, прогнозування вартості підрядних робіт, розрахунків між замовником і підрядчиком (субпідрядчиком) за виконані роботи. Узгоджуються договірні ціни на переговорах між учасниками інвестиційного процесу або на тендерних торгах.
Необхідні прямі витрати визначаються нормами витрат матеріалів, конструкцій і деталей, праці, використання будівельних машин і механізмів.
Необхідні прямі витрати праці, матеріально-технічних ресурсів визначаються державними будівельними нормами, до яких належать норми витрат матеріалів, конструкцій та деталей, праці, норми використання будівельних машин і механізмів. Крім цього, під час визначення кошторисної вартості слід ураховувати витрати, пов'язані з обслуговуванням процесу будівельного виробництва, забезпеченням його обіговими коштами, фінансовими ресурсами. Для цих цілей використовують норми й нормативи, що затверджуються постановами Кабінету Міністрів України:
- амортизаційних відрахувань по будівельних машинах і устаткуванню;
- накладних витрат;
- заготівельно-складських витрат;
- націнок постачально-збутових організацій;
- планових нагромаджень.
За призначенням, використанням і методами розрахунку розрізняють базисну кошторисну вартість:
- усього будівництва промислового підприємства, його черги чи пускового комплексу, житлового кварталу тощо;
- окремих об'єктів у його складі - будівель, споруд, інженерних комунікацій;
- окремих видів і комплексів будівельно-монтажних робіт.
Залежно від економічних особливостей і витрат та відповідно до технологічної структури інвестицій, у загальній кошторисній вартості будівництва виокремлюють три основні групи:
- будівельно-монтажні роботи зі спорудження будівель та встановлення в них устаткування;
- витрати на придбання технологічного та інших видів устат-кування, пристосувань, інструментів і виробничого інвентарю, необхідних для майбутньої експлуатації збудованого об'єкта;
- інші витрати й роботи, пов'язані з підготовкою та проведенням будівництва (вартість дослідницьких та проектно-розвідувальних робіт, утримання дирекції замовника, підготовки експлуатаційних кадрів майбутнього підприємства, витрати з відведення землі під забудову та ін.). Ця група витрат майже на всіх спорудах становить 8 - 10 % загальної базисної кошторисної вартості будівництва й використовується для аналізу, планування, фінансування та обліку інвестицій.
Будівельні роботи розподіляються на три групи:
- загальні будівельні (земляні, кам'яні, бетонні тощо);
- спеціальні будівельні (фундаменти під устаткування, технологічні канали, тунелі);
- санітарно-технічні (водопровід, каналізація, опалення, газопостачання, вентиляція та ін.).
До монтажних робіт відносять складання та встановлення всіх видів устаткування з виконанням усіх супутніх робіт, які з ними пов'язані, а також електромонтажних та інших енергопостачальних робіт.
Договірні ціни призначені для формування вартості будівництва, визначення у внутрішньобудівельних титульних списках будов та окремих об'єктів усіх витрат підрядчика на виконання будівництва й монтажну, прогнозування вартості підрядних робіт,
а також розрахунків між замовниками й підрядчиками за виконані роботи.
Договірні ціни на будівництво формуються на рівноправній основі замовниками й підрядчиками із залученням, коли є необхідність, субпідрядних організацій за укладання або уточнення контрактів на підрядні роботи.
Вибір одиниці виміру здійснюється на основі чинних будівельних норм і правил з урахуванням практики, що склалася в будівництві.
Договірна ціна встановлюється в цілому для будови або окремих її частин.
Договірна ціна, яку встановлюють у контракті, визначається в українській національній валюті. Коли продукцію для будівництва придбано за кордоном, її вартість включається в договірну ціну в українській національній валюті й, крім того, наказується окремим рядком - у валюті країни-імпортера або третьої держави.
За умов переходу до вільних ринкових відносин узгодження договірної ціни може відбуватися як на переговорах між замовниками й підрядчикам, так і на конкурентних торгах. Узгодження цін здійснюється, як правило, традиційним способом - замовник передає генеральній підрядній організації в установленому порядку проектно-кошторисну документацію до виконання робіт, підрядчик готує пропозиції за договірною ціною та узгоджує її із замовником під час проведення переговорів. Узгодження договірних цін на конкурентних торгах здійснюється відповіднодо Положення про проведення конкурсів (тендерів) у будівництві.
Основою для формування договірних цін є проектна документація, а також кошторисні норми та розцінки на конструктивні елементи й види робіт, ціни на продукцію й послуги для будівництва.
Розрізняють кілька видів договірних цін:
- тверді (остаточні) на весь обсяг будівництва; вони враховують майбутнє коливання цін і не коригуються стосовно фактичного рівня інфляції. Як правило, такі ціни встановлюються для об'єктів зі строком будівництва не більше року;
- динамічні (відкриті), які мають, як правило, незмінну частину витрат (базисну кошторисну вартість). Ця частка коригується в процесі будівництва відповідно до фактичного рівня інфляції.
Ціна, або кошторисна вартість (Ц), визначається за формулою:
,
де КВ - кошторисна собівартість будівельно-монтажних робіт (сума прямих і накладних витрат);
НП - норматив планових нагромаджень (нормативний прибуток).
Необхідні прямі витрати визначаються нормами витрат матеріалів, конструкцій і деталей, праці, нормами використання будівельних машин і механізмів.
Крім того, за визначення кошторисної вартості слід ураховувати витрати, пов'язані з обслуговуванням процесу будівельного виробництва, забезпеченням його обіговими коштами. Для цього використовують норми й нормативи, що затверджуються постановами Кабінету Міністрів України: норми амортизаційних відрахувань по будівельних машинах та механізмах; накладних, заготівельно-складських витрат; націнок постачально-збутових організацій; норматив планових нагромаджень.
Прямі витрати (ПВ) обчислюються за формулою:
,
де ОРі - кількість (обсяг) окремих видів робіт або конструктивних елементів в одиницях вимірювань, які відповідають затвердженим розцінкам;
ЕРі - одинична розцінка і-тої роботи;
ОКі - обсяг конструктивних елементів відповідних видів робіт, вартість матеріалів яких не включено в одиничну розцінку;
Ні, Ці - відповідно норма витрат і кошторисна ціна матеріалів, конструктивних елементів, які не враховано в одиничних розцінках.
У складі кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт прямі витрати становлять у середньому 75-80 %. Їхня

 
 

Цікаве

Загрузка...