WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Облігації та їх види - Реферат

Облігації та їх види - Реферат

бюджетом і проведення інших обов'язкових платежів. Державні облігації випускаються на пред'явника за рішенням Кабінету Міністрів України. Комерційні банки можуть купити їх за рахунок власних і позикових коштів. Прибуток за державними цінними паперами не оподатковується.
Найменш ризикованими в економічній теорії та практиці вважають облігації внутрішньої державної позики, за ними йдуть облігації місцевих позик, на останньому місці облігації компаній і фірм, хоча рівень ризику навіть за ними значно нижчий, ніж за привілейованими акціями тих самих емітентів. Відповідно диференціюється й рівень доходу, що компенсує ризикованість вкладень. Зі зростанням терміну погашення ступінь ризику також підвищується, його посилює й ризик зростання інфляції (а відповідно, і позичкового процента).
За визначення мети вкладання коштів інвестору потрібно врахувати класифікацію облігацій за формами виплати винагороди (доходу). Якщо метою є збільшення капіталу в грошовій формі, то інвестування може здійснюватися в процентні облігації, що мають більш високу поточну ліквідність. Безпроцентні (цільові) облігації викликають інтерес в інвесторів у кількох випадках: за значного дефіциту товару або послуги, що призначається для виплати у вигляді винагороди (доходу) за цією облігацією, а також за істотної різниці між стартовою ціною придбання облігації та реальною вартістю товару (послуги).
2. Оцінка інвестиційної привабливості регіону необхідна тому, що частина регіонів отримує від держави значні обсяги субсидій і субвенцій і може відчувати серйозні фінансові труднощі за погашення облігацій. Тому за вкладання коштів у облігації внутрішньої місцевої позики слід вивчити динаміку сальдо їхніх бюджетів і структуру джерел формування їхньої структурної частини.
3. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємства-емітента має за мету виявлення кредитного рейтингу підприємства, ступеня його фінансової стійкості, прогноз на період погашення облігації, а також оцінку частково сформованого викупного фонду за короткостроковими зобов'язаннями.
4. Оцінка характеру обігу облігації на ринку цінних паперів базується на вивченні коефіцієнта співвідношення її ринкової ціни та реальної вартості. Цей показник суттєво залежить від ставки процента на фінансовому ринку. Якщо вона зросте, то ціна облігації впаде внаслідок фіксованої величини доходу за нею (і навпаки). Крім того, реальна ринкова вартість облігації залежить також від строку, що залишився до її погашення емітентом. Чим він більший, тим вищий ризик облігації й нижча теперішня вартість, що визначає й менший рівень ринкової ціни.
5. Оцінка умов емісії облігації передбачає вивчення: мети та умов емісії; періодичності виплат процента та його розміру; умов погашення основної суми тощо. За оцінки потрібно мати на увазі, що більш часта періодичність виплат може перекрити вигоди для інвестора, отримані від більшої величини процента.
Емісія облігацій надає підприємству певні вигоди:
1. Воно отримує дешевші ресурси та доступ до широкого кола кредиторів. Зазвичай вартість взятих у борг грошей через випуск корпоративних облігацій дорівнює проценту депозитної ставки банку (кредитна на порядок вища).
2. Для того щоб залучити кошти, не потрібна ліквідна застава, яку вимагають банки за кредитування. За емісії облігацій важливішим є ім'я компанії та довіра до неї.
3. Існує можливість кредитувати (або отримувати кредити) поза банківською системою. Банк, як фінансовий посередник, через свої послуги збільшує вартість кредиту. Оминаючи банк, одне підприємство може прокредитувати інше з більшою вигодою (підприємство-позичальник випускає облігації, а підприємство-кредитор їх купує).
4. Емітент не втрачає своєї незалежності. Основним документом для інвесторів є проспект емісії, а типовий договір емітент облігацій визначає сам. Щодо банківського кредитування, то кредитний договір пов'язаний з певними обмеженнями й зобов'язаннями для позичальника. Іноді банк диктує позичальнику, куди перераховувати кошти, обмежує його господарську діяльність, контролює рух коштів на рахунках тощо.
5. У випадку акціонерного товариства емісія облігацій не порушує структуру власності, на відміну від емісії акцій, яка несе більшу небезпеку для власників товариства.
6. Підприємство-емітент має можливість дострокового викупу облігацій і зниження ціни обслуговування боргу, якщо отримає доступ до дешевших ресурсів або отримає більшу виручку раніше, ніж передбачалося.
Маючи багато позитивних якостей, емісія облігацій, як джерело інвестиційних ресурсів, має певні негативні якості. Основні з них такі:
" Необхідність повернення боргу за облігаціями. Гроші, отримані через випуск акцій, повертати не обов'язково.
" За публічного продажу облігацій підприємство отримує багатьох кредиторів. За банківського кредитування кредитор один.
" Емісія облігацій пов'язана з більшими витратами, ніж за банківського кредитування.
Підприємство, яке має намір випустити облігації, має відповідати певними вимогам. Зокрема, необхідними критерієм є позитивне ставлення до підприємства потенційних інвесторів, оптимальне співвідношення власних і позичкових коштів.
Першими кроком в емісії облігацій є вибір андерайтера (організатора розміщення) облігацій, яким може бути інвестиційна компанія або банк. Проводити розміщення облігацій самостійно, тобто без залучення фінансових посередників, доцільно тільки тоді, коли підприємство планує продати весь випуск облігацій наперед відомому колу інвесторів або розмістити невеликий його обсяг серед своїх працівників.
У цілому, можна виділити такі основні етапи емісії облігацій, які розміщується через підписку:
1. Затвердження емітентом рішення про випуск облігацій.
2. Підготовка проспекту емісії.
3. Державна реєстрація випуску цінних паперів і проспекту емісії в ДКЦПФР.
4. Виготовлення сертифіката облігацій.
5. Розкриття інформації про реєстрацію проспекту емісії.
6. Підписка на облігації.
7. Реєстрація звіту про підсумки випуску облігацій.
8. Розкриття інформації, що міститься у звіті про підсумки випуску облігацій.
Перш ніж проводити емісію облігацій підприємство має визначити форму їхнього випуску, строк обігу та ставку дохідності.
Найбільші перспективи в Україні мають іменні бездокумен-
тарні облігації, коли емітент не несе витрат на підготовку бланків цінних паперів, а для покупця спрощується процедура їхньої купівлі-продажу.
Підприємство може розмістити облігації на короткий строк під невеликий процент, але при цьому нести великий ризик, або не ризикувати й випустити облігації на триваліший строк і під вищий процент.
Щодо дохідності облігацій, то вона має трохи перевищувати процентну ставку банківського депозиту, а також конкурувати з дохідністю інших облігацій на ринку (на українському ринку ставка дохідності облігацій перебуває на рівні 18-30 % річних у гривнях).
Основним етапом розміщення цінних паперів є розроблення проспекту емісії, оскільки на наступних етапах відбувається практична реалізація всіх положень, викладених у проспекті. У ньому має бути чітко визначено такі поняття: основні характеристики та фінансові аспекти випуску облігацій; права їх власників; випадки дострокового погашення облігацій; спосіб, строк і порядок їхнього розміщення; механізм визначення ціни розміщення; умови та порядок оплати облігацій; порядок зберігання та обліку прав на них; порядок погашення цих цінних паперів, оподаткування доходів за ними й виплати процентів.
По суті, проспект емісії є довідковою інформацією про підприємство, а її підготовка не потребує спеціальних зусиль.
Існує кілька способів розміщення (продаж) облігацій:
1. Продаж облігацій напряму, тобто поза торговельною системою, біржами та послугами брокерів. Він виправданий, якщо коло потенційних інвесторів обмежене й немає необхідності витрачатися на комісійні посередникам. У цьому разі підприємство повинне мати спеціалістів з роботи з цінними паперами.
2. Розміщення на аукціоні в ПФТС або на біржі. Сьогодні цей спосіб є найбільш розповсюдженим в Україні.
3. Розміщення за участю комерційного банку як посередника.

 
 

Цікаве

Загрузка...