WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Методичні засади визначення інвестиційних ризиків і розроблення заходів щодо їх зменшення - Реферат

Методичні засади визначення інвестиційних ризиків і розроблення заходів щодо їх зменшення - Реферат

простроченого виконання клієнтом своїх фінансових зобов'язань. Отже, ризикує як кредитор, так і позичальник. У групі фінансових ризиків кредитні займають одне з чільних місць.
Для банків кредитний ризик складається із сум заборгованості позичальників за кредитами й овердрафтами, а також із заборгованості клієнтів за іншими угодами (свопами, акредитивами, гарантійними зобов'язаннями).
Як ризик неповернення основного боргу й процентів за позикою кредитний ризик виникає внаслідок:
" неможливості позичальника створити в майбутньому адекватний грошовий потік;
" невпевненості в реалізації в майбутньому за необхідною ціною застави під кредит;
" погіршення іміджу (репутації) позичальника у зв'язку з непередбаченими несприятливими змінами в діловому світі.
Підприємство може також підпадати під вплив кредитного ризику, якщо розміщує багато вільних коштів на банківському депозиті. Може виникнути ризик ліквідації банку, і в цьому випадку підприємство втратить більшу частину своїх вкладів.
Якщо компанія позичає гроші за овердрафтом, то вона може піддатися ризику, пов'язаному з рішенням банку знизити наданий кредит (граничну суму овердрафтної позики банк має право зменшити в будь-який час). Для компанії це ризик негайної ліквідації.
Ринком цінних паперів породжується інвестиційний ризик, який акумулює процентний і бізнес-ризики, а також зумовлює специфічний ринковий ризик. Сутність інвестиційного ризику полягає в ризику втрати, по-перше, укладеного (інвестованого) капіталу, і, по-друге, - очікуваного доходу.
Ринковий ризик, як правило, не пов'язаний з економічною ситуацією на підприємстві-емітенті. Він відображає зміни в очікуваннях інвесторів щодо перспектив підприємства-емітента. Зазвичай емітент не може контролювати рух своїх цінних паперів на ринку. Раптова війна, результати виборів, політична ситуація, хвороба або втрата президента, приплив золота тощо справляють величезний вплив на рух ринкових цін.
Головними чинниками, які визначають рівень ризику, є:
1. Співвідношення ризику та доходу.
2. Тривалість вкладення інвестицій.
3. Бар'єрна й позбавлена ризику ставки та премія за ризик.
4. Оцінка віддачі (доходу) укладеного капіталу.
Оцінка співвідношення ризику та доходу є тією основою, на якій базуються раціональні управлінські рішення вкладення капіталу. Одні інвестиції можуть приносити вищий дохід, інші - низький. Укладення капіталу, наприклад, у забезпечені активи є надійними, хоча й приносить невеликий дохід, оскільки вони мають гарантії отримання фіксованого прибутку й повернення вкладеного капіталу. Тоді ж, коли пропонують вкласти капітал у ненадійні або ризиковані проекти, інвестор має право вимагати високого доходу.
В інвестиційній практиці заведено вважати, що віддача на вкладений капітал має бути пропорційною ризикованості вкладень. Цю залежність унаочнює рис. 11.4.
Рис. 11.4. Графік відношення ризику-дохідності
Як показує графік, невисокий ризик пов'язаний з невеликим доходом, високий - навпаки.
Залежно від схильності піддавати свій капітал ризику покупці фінансових інструментів можуть бути або інвесторами, або спекулянтами (арбітражерами), або гравцями.
У табл. 11.6 подано класифікацію інвестицій залежно від масштабів ризику та винагороди (доходу). З таблиці видно, що чим спекулятивнішим є цінний папір, тим більший дохід він пропонує в майбутньому. Ризик і дохід не пов'язані безпосередньо, оскільки можна придбати просту акцію за 100 грн з доходом у 10 % і ризикувати більше, ніж за купівлі простої акції за 100 грн з доходом у 15 %. Гроші, покладені в банк, сейф тощо дуже залежать від ризику зниження їхньої купівельної спроможності.
Таблиця 11.6
ВІДПОВІДНІСТЬ РИЗИКУ ТА ДОХОДУ
ЗА ВИДАМИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ АБО ВКЛАДІВ
Складність
прийняття рішення Цінний папір
або вид вкладу Дохід
на інвестиції, % Ризик втрати
капіталу Ризик втрати
доходу
ринковий
ризик бізнес-ризик процентний
ризик купівельна
спроможність або інфляція
Цінні папери
В Спекулятивні прості акції 15-20 В В Н Н
В Акції зростання 10-12 В В Н Н
С Акції з блакитними
корінцями 8-10 С С Н Н
С Сертифікати інвестиційних фондів 8-10 С С Н Н
С Дохідні акції 7-8 С-Н С-Н С С
С Конвертовані привілейовані акції 6-10 С-В С-В Н Н
Н Конвертовані облігації 5-10 С-В С-В Н Н
Н Облігації підприємства 5-8 С-Н С-Н В-С В
Н Муніципальні облігації 4-5 Н Н В С
Н Державні облігації 4-6 Н Н В В
Закінчення табл. 11.6
Складність
прийняття рішення Цінний папір
або вид вкладу Дохід
на інвестиції, % Ризик втрати
капіталу Ризик втрати
доходу
ринковий
ризик бізнес-ризик процентний
ризик купівельна
спроможність або інфляція
Вклади
Н Кредитні спілки 4-6 Н Н Н В
Н Ощадні й позичкові
асоціації 4-6 Н Н Н В
0 Страхування життя 4-5 Н Н Н В
0 Комерційні банки 5 Н Н Н В
Н Рахунок у швейцарському банку 0 Н Н Н В
0 Сейф 0 Н Н Н В
0 Матрац 0 Н Н Н В
Умовні позначення: В - високий; С - середній; Н - низький.
З таблиці видно, що ризик втрати капіталу безпосередньо залежить від ринкового та бізнес-ризиків, а ризик втрати очікуваного доходу - від процентного та ризику зміни купівельної спроможності грошей.
Процентний ризик у цьому випадку пов'язаний з борговими цінними паперами й виникає в результаті зростання ставки процента (наприклад, якщо внаслідок державної політики вона підвищується, то вартість облігації підприємства знижується (і навпаки)). Якщо вартість облігації підприємства зростає, акціонерне товариство може випустити нові облігації з нижчою процентною ставкою.
Ризик зміни купівельної спроможності грошей визначається головними чином темпами інфляції в країні. Цей вид ризику впливає на заощадження громадян, що зберігаються в комерційних, ощадних банках або "у панчохах", а також на вартість цінних паперів із фіксованим доходом. Прості акції застраховані від інфляції, оскільки зі зростанням її темпів збільшується й прибуток, з якого виплачуються дивіденди. Крім того, дієвим засобом страхування (хеджування) від інфляції є виплата дивідендів у вигляді акцій.
За облігаціями й заощадженнями на рахунках у банках отримують менший дохід порівняно з простими акціями, однак набагато нижчий і ризик втрати вкладеного капіталу. Разом з тим для цих видів інвестицій дуже великим є ризик зменшення купівельної спроможності грошей унаслідок інфляційного впливу.
Отже, за складання фінансового планудоцільно звернути-
ся до табл. 11.6 або аналогічної інформації та обрати ті категорії й види інвестицій, які найповніше задовольняють інтереси інвестора.
Мінімізація ризику сприяє диверсифікації інвестицій. Як уже йшлося в підрозділі 11.1, диверсифікація є свідомим підбором комбінацій інвестиційних інструментів, коли досягається не просто їх різноманітність, але й певна взаємозалежність динаміки ставок їх дохідності. Вона настільки важлива, що її називають першим пунктом у правилах управління інвестиційним портфелем. Сутність такого управління - це пошук ефективного портфеля - набору інвестицій, які у своїй сукупності забезпечують їх власнику мінімальний ризик за заданого рівня доходу й максимально можливий дохід за припустимого рівня ризику.
За допомогою диверсифікації можна знизити тільки несистематичний ризик,

 
 

Цікаве

Загрузка...