WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Визначення проектних ризиків - Реферат

Визначення проектних ризиків - Реферат

прикладі: припустимо, що проект, тривалість якого становить два роки, має початкові витрати 500 грн, а можливі виплати та ймовірності наведено в табл. 7.4.
Таблиця 7.4
ІМОВІРНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПРОЕКТУ
Імовірність Рік 1
Грошовий потік Рік 2
Грошовий потік
0,1 100 200
0,2 200 400
0,4 300 600
0,2 400 800
0,1 500 1000
Використовуючи середньоквадратичне відхилення й формулу очікуваної вартості, ми матимемо:
Показник Рік 1 Рік 2
Очікувана вартість (грн) 300 600
Стандартне відхилення (грн) 109 219
Припускаючи, що безризикова ставка дисконтування 10 %, очікувана NPV становитиме:
,
Середньоквадратичне (стандартне) відхилення за цим проектом знаходиться дисконтуванням річних варіацій до їхньої теперішньої вартості з використанням такої формули:
.
У нашому простому випадку:
Отже, проект пропонує очікувану NPV 268 грн. та середньоквадратичне відхилення 206 грн.
Прямолінійно корельовані грошові потоки. Іншою крайністю щодо статистичної незалежності між періодами є припущення, що грошові потоки одного періоду є повністю залежними від грошових потоків попередніх періодів. Коли таке трапляється, то кажуть, що вони прямолінійно корельовані. Будь-яке відхилення від прогнозу в одному році безпосередньо впливає на точність наступних прогнозів. Результат того, що грошові потоки корелюються протягом певного часу, полягає в тому, що середньоквадратичне (стандартне)відхилення розподілу ймовірності чистої теперішньої вартості збільшується. Середньоквадратичне (стандартне) відхилення протікання прямолінійно корельованих у часі грошових потоків визначається за такою формулою:
.
Повертаючись до прикладу, наведеного в табл. 7.4, але зважаючи на наявність прямолінійної кореляції грошових потоків у часі, середньоквадратичне (стандартне) відхилення проекту становитиме:
Отже, ризик, пов'язаний із цим двохперіодним проектом, за умови прямолінійної кореляції становить 280,6 грн. Попередні розрахунки за умови незалежності грошових потоків дають менше значення середньоквадратичного (стандартного) відхилення в розмірі 206 грн. Очевидно, що ця різниця буде значно більшою для триваліших проектів.
Інтерпретація результатів
Особа, яка приймає рішення, хоча й зацікавлена в тому, щоб отримати значення показника рівня ризику, що пов'язаний із проектом, її основною турботою є відповідь на питання: "Чи буде проект продукувати позитивну теперішню вартість?". Аналіз ризику може певним чином допомогти вирішити це питання. Якщо розподіл імовірності, очікуваної від проекту NPV, є наближеним до нормального, тоді можна оцінити ймовірність невдачі за досягнення нульового значення NPV. У попередньому прикладі очікувана NPV становила 268 грн. Потім її нормують діленням на середньоквадратичне (стандартне) відхилення за такою формулою:
,
де в даному випадку Х = 0. Отже, за припущення існування незалежних грошових потоків, стандартне відхилення становитиме:
З таблиць нормального розподілу можна визначити, що ймовірність того, що NPV 0, становить 0,0968. Згідно з цим, можливість, що проект продукуватиме NPV більшу за нуль, становитиме (1 - 0,0968), або 90,32 %. Особа, яка приймає рішення, може потім експертним шляхом співвіднести цей рівень ризику з власною функцією корисності перед тим, як приймати рішення.
На практиці тільки незначна кількість проектів є незалежно або лінійно корельованими на певному проміжку часу. Тоді постає питання стосовно того, яким чином можна розрахувати середньоквадратичне (стандартне) відхилення чистих теперішніх вартостей. Правильно сказати, що відповідь лежить десь посередині й має розраховуватися за формулою для незалежних грошових потоків, але з урахуванням додаткових умов, що забезпечують сумірність річних грошових потоків.
Методи аналізу ризику
Для визначення рівня ризику в процесі прийняття рішень щодо інвестування може бути використано два підходи. За першого намагаються описати ризикованість конкретного проекту, використовуючи методи аналізу ймовірностей або ж якісь прості методи. Другий підхід полягає у врахуванні сприйняття інвестором ризикованості проекту у формулі NPV. Існує декілька технік (методів), які дають змогу описати інвестиційний ризик.
Аналіз чутливості. Загалом аналіз чутливості є дуже простою концепцією, яка використовується, щоб визначити можливий (потенціальний) вплив ризику на прибутковість проекту. Він спрямований не на кількісне визначення ризику, а більше на знаходження факторів, потенційно чутливих до ризику. Цей аналіз просто забезпечує особу, яка приймає рішення, відповідями на цілу низку питань типу: а що станеться, якщо? Наприклад, якою буде NPV, якщо ціна продажу впаде на 10 %?, якою буде IRR, якщо проект буде існувати лише три роки, а не п'ять, як заплановано?, який має бути мінімальний рівень продажу для досягнення точки беззбитковості, виміряний з урахуванням чистої теперішньої вартості?
Графіки чутливості дають змогу побудувати графіки чистої теперішньої вартості (або IRR) залежно від процентної зміни величини досліджуваного фактора. Це проілюстровано на рис. 7.5, який відображає потенційний вплив відхилень від очікуваної величини змінних величин проекту на NPV.
Рис. 7.5. Графіки чутливості
Коли нічого не міняється, чиста теперішня вартість становить 2000 грн. Проте NPV дорівнюватиме 0, коли частка ринку зменшиться на 20 % або ціна на 5 %. Це свідчить, що зміна ціни відчутно впливає на показник прибутковості. Так само збільшення ставки дисконтування на 10 % зменшить величину NPV до нуля, у той час, коли збільшення фіксованих витрат на 25 % зробить проект неприбутковим.
Звідси можна зробити висновок, що проект є чутливішим до ставки дисконтування, ніж до величини постійних витрат. Чутливість NPV до кожного фактора характеризується нахилом своєї лінії.
Аналіз чутливості широко використовується через простоту й можливість сконцентруватися на окремих оцінках. Він допомагає визначити найважливіші фактори, які мають найбільший вплив на прибутковість проекту. Але в дійсності ця методика не визначає рівень ризику; за прийняття рішення необхідно ще й оцінити ймовірність виникнення відхилення від очікуваної величини. Наведений вище підхід інколи називають детермінованим аналізом чутливості.
Використання аналізу чутливості проілюстроване в такому прикладі: бухгалтер компанії зібрав разом прогнозні розрахунки грошових потоків інвестиційного проекту (тривалість якого

 
 

Цікаве

Загрузка...