WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Визначення інвестиційної кредитоспроможності підприємства-позичальника - Реферат

Визначення інвестиційної кредитоспроможності підприємства-позичальника - Реферат

визначення класу кредитоспроможності позичальника на основі аналізу ділового ризику. Зокрема, вона може мати вигляд табл. 3.6.
Таблиця 3.6
ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
Імовірність ризику Бали Клас
кредитоспроможності
Неризикова угода Більше 100 І
Мінімальний ризик 80-100 ІІ
Середній ризик 50-79 ІІІ
Високий ризик 30-49 ІV
Повний ризик 0-29 V
Після визначення необхідно дати їй кількісну оцінку в інтервалі від 1 до 0. Наприклад, отримані суми балів під час визначення класу кредитоспроможності позичальника на основі аналізу ділового ризику завжди можна перетворити в оцінку в межах 1,0 - 0,0. Одиниця характеризує ідеальну кредитоспроможність підприємства, тобто абсолютну відсутність будь-якого ризику. Очевидно, що такого в житті не буває. Одиниця - це межа, до якої можна прагнути, але практично вона недосяжна. Потрібно враховувати, що оскільки неризикова кредитна операція, яка відповідає I класу кредитоспроможності позичальника, - це операція, за якої за бальною методикою набирається більше 100 балів, то за використання шкали оцінок 1,0 - 0,0 кредитоспроможність підприємства, що оцінюється величиною 0,7, належить до II класу поточної кредитоспроможності, що має на увазі мінімальну ймовірність ризику, а значення 0,5 відповідає високому ризику (див. табл. 3.6). Нуль - це повна відсутність кредитоспроможності, але, як було показано вище, коли йшлося про її відмінність від платоспроможності, цього на практиці не може бути. Якась можливість хоч щось повернути з "живого" підприємства є завжди. Тому, наприклад, отриману на основі аналізу ділового ризику величину ризику, що становить 70 балів і відповідає середньому ризику, можна виразити оцінкою 0,7.
Тому банківські працівники, спираючись на минулий досвід та останню інформацію, повинні не тільки дати кількісну оцінку поточної кредитоспроможності позичальника, але й установити для себе те граничне найменше її значення, нижче за яке інвестиційну кредитоспроможність не можна розглядати як достатню через дуже високі ризики.
Припустимо, що банк визначив поточну кредитоспроможність даного підприємства-позичальника (Крт) 0,7, а граничне нижнє значення, що дає змогу розглядати можливість видачі інвестиційного кредиту, - 0,5, що відповідає межі, яка відділяє середній ризик від високого.
Доцільно керуватися робочою гіпотезою. Значення інвестиційної кредитоспроможності позичальника (Крін) є похідною величиною від Крт, якщо при цьому врахувати низку факторів, що об'єктивно впливають на успіх реалізації інвестиційного проекту. Подальшу послідовність процедур з урахування впливових факторів і визначення відповідних коефіцієнтів можна подати у вигляді певного алгоритму. У цьому підрозділі представлено варіант методики, яка може надалі розвиватися банківськими фахівцями за рахунок включення інших коефіцієнтів, що дають змогу для конкретних проектів повніше оцінювати інвестиційну привабливість підприємства.
1. Урахування динаміки кредитоспроможності позичальника за останні два роки (К1):
" постійно підвищувалася й загалом підвищилася більш ніж на 15 % (значення К1 дорівнює 1,3);
" коливалася, але загалом підвищилася більш ніж на 15 %
(К1 - 1,1);
" підвищилася менш ніж на 15 % (К1 - 1,0);
" практично не змінювалася (К1 - 0,9);
" коливалася, але загалом знизилася менш ніж на 15 % (К1 - 0,7);
" знизилася більш ніж на 15 % (К1 - 0,5).
Шкалу для розрахунку коефіцієнта в кожному конкретному випадку повинні визначити фахівці банку з урахуванням свого досвіду роботи з підприємствами даного виду. Це має залежати і від галузі, і від диверсифікації бізнесу, а також від потужності підприємства та його становища на ринку продукції.
2. Досвід підприємства в реалізації інвестиційних проектів (К2):
" успішно реалізований аналогічний проект (К2 - 1,5);
" успішно реалізований менш складний проект (К2 - 1,2);
" є досвід успішної участі в реалізації проектів (К2 - 1,0);
" немає досвіду реалізації інвестиційних проектів (К2 - 0,8);
" є негативний досвід реалізації інвестиційного проекту протягом останніх трьох років (К2 - 0,6).
3. Плановий період повної реалізації інвестиційного проекту (КЗ):
" до 1 року (К3 - 1,0);
" від 1 року до 2 років (К3 - 0,9);
" від 2 до 3 років (К3 - 0,8);
" від 3 до 4 років (К3 - 0,7);
" від 4 до 5 років (К3 - 0,6);
" понад 5 років (К3 - 0,5).
4. Досвід першого керівника, що стоїть на чолі реалізації проекту (К4):
" має досвід успішної реалізації ряду подібних проектів як перший керівник (К4 - 1,5);
" має досвід успішної реалізації аналогічного проекту як перший керівник (К4 - 1,3);
" має досвід участі в успішній реалізації подібного проекту й керівництві підприємством (К4 - 1,1);
" має досвід успішного керівництва підприємством понад 2 роки (К4 - 1,0);
" має досвід керівництва підприємством менше 2 років (К4 -0,9);
" не має досвіду керівництва підприємством (К4 - 0,8);
" досвід керівництва не можна оцінити позитивно (К4 - 0,5).
5. Якість наданого бізнес-плану реалізації інвестиційного
проекту (К5).
Критерії оцінювання якості наданого бізнес-плану формують працівники банку, згідно зі специфікою реалізації даного бізнесу. При цьому обов'язково оцінюється якість маркетингових досліджень, обґрунтування розробниками можливості досягнення необхідної якості продукції та її собівартості, оцінюється бачення розробниками перспектив розвитку бізнесу і т. п. Значення К5 може встановлюватися в межах від 1,0 (за ідеальної якості розробки бізнес-плану) до 0,5, коли до нього є істотні зауваження. Потрібно враховувати, що даним коефіцієнтом оцінюється тільки початковий план наданий банку, а не результати його подальшої доробки.
6. Результати здійсненого обстеження підприємства-позичальника працівниками банку (К6).
Обстеження проводиться за спеціальною методикою й оцінюється банківськими фахівцями в межах від 1,0 до 0,5 залежно від отриманих результатів обстеження.
7. Оцінка реальногоінвестиційного клімату для даного бізнесу в даному регіоні (К7).
Ті, хто вважають, що в Україні скрізь несприятливий інвестиційний клімат для будь-якого бізнесу, не праві. Так само не правий і той, хто вважає, що в Україні є якийсь середній показник інвестиційного клімату. Правда полягає в тому, що немає єдиної оцінки стану інвестиційного клімату, а в кожному регіоні він власний, що залежить від конкретних реальних чинників. Ось його й треба ретельно оцінювати відносно міри сприятливості реалізації саме даного інвестиційного проекту. Цей клімат повинен оцінюватися банківськими фахівцями за адаптованими для конкретних умов методиками в межах від 1,0 до 0,5.
Після проведення банківськими фахівцями всієї необхідної підготовчої роботи, пов'язаної з визначенням значення Крт і коефіцієнтів К1-К7, можна визначити інвестиційну кредитоспроможність підприємства, що береться за реалізацію інвестиційного проекту та що бажає отримати на ці цілі інвестиційний кредит за такою формулою:
Крін = Крт - (К1 · К2 · К3 · К4 · К5 · К6 · К7).
Припустимо, що для даного підприємства, що реалізує інвестиційний проект, отримані такі значення: Крт - 0,7; К1 - 1,1; К2 - 1,0; К3 - 0,8; К4 - 1,3; К5 - 0,9; К6 - 1,0; К7 - 0,8.
У цьому випадку, обчислюючи значення Крін за наведеною вище формулою, одержимо 0,58.
Отримавши подібне значення інвестиційної кредитоспроможності підприємства, доцільно оцінити як її прийнятність для видачі інвестиційного кредиту, так і проробити з підприємством питання стосовно її підвищення, керуючись викладеними вище міркуваннями.
Дану методику можна розвивати далі, повніше враховуючи фактори, що визначають інвестиційну привабливість підприємства та інвестиційну кредитоспроможність позичальника, уводячи нові коефіцієнти й роблячи більш гнучкі шкали оцінки.

 
 

Цікаве

Загрузка...