WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Бюджетування капіталу. Визначення вартості капіталу - Реферат

Бюджетування капіталу. Визначення вартості капіталу - Реферат

%.
З цих розрахунків видно, що власник акцій підприємства, яке виробляє комп'ютери, очікує суму надходжень від акцій значно більшу, ніж та, що розглядається. Вартість акціонерного капіталу підприємства В є високою, тому що характерний економічний проект відповідає дуже високій очікуваній нормі прибутковості. Який би метод не використовувався - модель зростання чи МОКА, - остаточні цифри дають значення вартості акціонерної складової капіталу для розрахунку його середньозваженої вартості. Проте підхід з використанням МОКА передбачає поправку на ризик у розрахунку вартості капіталу, а модель зростання такої можливості не забезпечує.
Амортизація. Під час вивчення звітів про рух грошових потоків, які більшість компаній включає до своїх річних звітів, можна визначити, що амортизація - одне з основних джерел коштів. Проте вона не була включена до наведеного раніше розрахунку середньої вартості капіталу. Причина такої очевидної непослідовності полягає в тому, що якщо підприємство фінансується оптимально, вартість амортизаційних фондів буде наближено дорівнювати існуючій середній вартості капіталу. Вартість амортизації є такою самою, як і середня вартість капіталу, оскільки припускається, що фонд амортизації нараховується з кожного джерела коштів пропорційно до їх оптимального поєднання (оптимального структурного співвідношення). А якщо не так, то це руйнує оптимальну структуру. Якщо кошти не було інвестовано, то повертати їх кредиторам слід пропорційно до існуючої структури, бо в іншому разі оптимальна структура коштів (фондів) зруйнується. Вартість амортизаційних фондів є такою самою, як і середньозважена вартість коштів, які формують пул.
Гіринг і вартість капіталу
Раніше в такому розділі наводився метод розрахунку вартості індивідуальних джерел капіталу, таких як новий акціонерний капітал та позика.
Основне припущення, яке стоїть за цими розрахунками, полягає в тому, що співвідношення "борг - власний капітал", як перед, так і після залучення коштів, є помірковано оптимальним. Під терміном " помірковано-оптимальний" мається на увазі, що зміна в співвідношенні "борг - власний капітал" сама по собі не приведе до значної зміни показника середньозваженої вартості капіталу. Якщо зміна співвідношення "борг - власний капітал" впливає на середньозважену вартість капіталу, вартість кожного джерела коштів не може розраховуватися незалежно. Наприклад, збільшення заборгованості може привести до зростання вартості існуючого власного капіталу. Дослідження стосовно впливу гірингу на вартість власного капіталу показує, що на широкому проміжку значень гірингу питома вага боргу справляє відносно невеликий вплив на вартість капіталу.
Рис. 5.1. Вплив гірингу на вартість капіталу
Як показано на рис. 5.1, графік лінії вартості капіталу має форму блюдця відносно гірингу. До тих пір, поки значення показника гірингу підприємства знаходиться в межах плоскої частини блюдця й новий коефіцієнт гірингу теж перебуває в цих межах, наведені вище розрахунки є дійсними. Але якщо коефіцієнт гірингу до або після залучення коштів знаходиться поза межами плоскої частини блюдця, зміна гірингу може суттєво вплинути на середньозважену вартість коштів, і на цей факт необхідно зважати за розрахунку середньозваженої вартості капіталу після залучення нових коштів. Вплив гірингу на вартість капіталу можна продемонструвати на наведеному нижче прикладі.
Припустимо, що співвідношення "борг - власний капітал" незначно впливає на середню вартість капіталу, якщо борг становить від 30 % до 60 % загальних обсягів фінансування. Розрахунок середньої вартості капіталу для різних рівнів показника гірингу міг би виглядати так:
% боргу
в загальному фінансуванні Середньозважена
вартість капіталу, %
0 20
10 15
30 12
50 12
70 14
90 30
Діапазон від 30 % до 60 % можна назвати "оптимальним діапазоном" гірингу. Фінансовий менеджер може вільно діяти в межах цього діапазону, суттєво не зачіпаючи вартість капіталу. Проблема полягає не в тому, щоб визначити співвідношення власного й залученого капіталу, а щоб уникнути неоптимальних співвідношень на кінцях діапазону значень показника гірингу. Емпіричну підтримку цього твердження наведено в табл. 5.1, яка показує значення балансового показника гірингу для низки англійських компаній у різних галузях промисловості. Варто зазначити, що кожна галузь не орієнтується на якийсь специфічний коефіцієнт гірингу. Значення коефіцієнта гірингу розпорошені на широкому проміжку в кожній галузі промисловості, хоча є ледь помітна тенденція концентрації навколо середньої величини (табл. 5.1)1. На основі цих даних можна зробити висновок, що на широкому діапазоні значень гірингу значення співвідношення боргу в струк-турі капіталу компанії справляє незначний вплив на вартість капіталу компанії.
1 Fox, R. B. (1977) "Corporate leverage - a study", M. Sc. dissertation, University of Bradford.
Приклад, який наводиться нижче, ілюструє більшість положень, що згадувалися до цього за оцінки вартості капіталу.
Акціонерне товариство станом на 31 грудня має акціонерний капітал у розмірі 2 млн звичайних акцій, кожна з яких за номінальної вартості 25 коп. має поточну ринкову вартість 95 коп. ex div. Акціонерне товариство виплачує дивіденди раз на рік. За останні 10 років вони стабільно зросли від 6 до 14 коп. Акціонерне товариство також випустило облігацій на 400 тис. грн із виплатою 10 % річних, що погашаються через 2 роки: їхня ринкова вартість становить 90 копійок ex interest. Податкові знижки на процентні платежі становитимуть у наступному році 50 %.
Вартість власного капіталу
Вартість власногокапіталу оцінюється як величина очікуваного надходження дивідендів плюс очікувана норма приросту:
Кумулятивна ставка зростання дивідендів за останні 10 років становить:
(8,8 %).
Припускаючи, що тенденція збережеться, очікувана вартість власного капіталу становитиме
Ке = (приблизно 25 %).
Вартість облігаційної позики
Найпростіше в цьому випадку визначити суму отриманих процентів після оподаткування, яка становить:
Проте, це формула для позики, що не підлягає погашенню, і вона буде некоректною в нашому випадку, коли погашення має відбутися вже через два роки. Потрібно визначити внутрішню норму дохідності для грошових потоків, які ця позика продукує. На кожні сто гривень позичкового капіталу маємо такі грошові потоки:
Роки
1 2 3 4
Випуск позики 90
Брутто процент -10 -10
Податкова знижка 5 5
Погашення позики -100
90 -10 -105 5
Для властивих позиці грошових потоків внутрішня норма дохідності становить 12 %.
Середньозважена вартість капіталу становить:
де вартість власного акціонерного капіталу становить:
Ve = 2 000 000 0,95 = 1 900 000 (грн),
а вартість облігаційної позики
Vd = 400 000 0,9 = 360 000 (грн).
Тоді
WACC = 22,9 %.
Вартість капіталу й інфляція
У попередніх міркуваннях припускалося, що рівень інфляції протягом періоду, що аналізується, становить нуль. Але значення річного показника інфляції, який дорівнює нулю, є надзвичайним явищем. За всю свою недовгу історію економіка України ще не мала такого показника і, з огляду на тенденції розвитку світової економіки, навряд чи колись матиме навіть за умови реалізації позитивного сценарію розвитку. Існує два способи включення інфляції в розрахунок вартості капіталу. У першому випадку можна вилучити вплив інфляції як з вартості капіталу, так і з очікуваних грошових потоків; у цих умовах чиста теперішня вартість і дохід розраховуються на основі нетто-підходу до інфляції. Альтернативний варіант полягає

 
 

Цікаве

Загрузка...