WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Акції та їх види - Реферат

Акції та їх види - Реферат

акції за необхідності її реалізації.
,
де КЛ - коефіцієнт ліквідності акції на фондовому ринку;
ОПР - загальний обсяг продажу акцій на торгах;
ОПРОП - загальний обсяг пропозиції акцій на торгах.
Загальний обсяг співвідношення котирувальних цін пропозиції та попиту акцій, що розраховується за такою формулою:
,
де КПР/П - коефіцієнт співвідношення котирувальних цін пропозиції та попиту акцій;
ЦПР - середній рівень цін пропозиції акцій на торгах;
ЦП - середній рівень цін попиту на акції на торгах.
Коефіцієнт обігу акцій, який показує обсяг обігу випущених акцій і є непрямим показником її ліквідності. У західній практиці коефіцієнт обігу акцій розраховується за результатами продажу як на біржовому, так і на позабіржовому ринках.
,
де КОА - коефіцієнт обігу акцій у визначеному періоді;
ОПР - загальний обсяг продажу акцій на торгах за певний період;
АЗ - загальна кількість акцій товариства;
ЦПР - середня ціна продажу однієї акції в періоді, що розглядається.
Розрахунок цього показника можна здійснити на основі кількості реалізованих акцій і таких, що існують. Неточність показника полягає в тому, що обсяг продажу може характеризувати численні спекулятивні операції за невеликою кількістю акцій в обігу.
Важливу роль у процесі оцінки відіграє сам факт допуску акцій до торгів на фондовій біржі (лістинг).
5. Оцінка умов емісії акції є кінцевим етапом вивчення її інвестиційних якостей. Предметом такої оцінки є цілі емісії, умови й періодичність виплати дивідендів, ступінь участі окремих власників акцій в управлінні та інші відомості, які цікавлять інвестора й знаходяться в емісійному проспекті.
Як відомо, акції випускають акціонерні товариства (відкриті (ВАТ) і закриті (ЗАТ)), за свого створення (перша емісія) і в процесі збільшення статутного фонду (додаткова емісія).
Рішення про емісію акцій приймається загальними зборами акціонерів, а за збільшення статутного фонду товариства не більш як на 1/3 - правлінням товариства за умови, що це передбачено статутом. Це рішення оформлюється протоколом відповідно до вимог ст. 6 Закону "Про цінні папери і фондову біржу". Протокол підписується керівником підприємства та завіряється печаткою.
Якщо рішення прийняте правлінням, то власники іменних акцій інформуються про це персонально, у письмовій формі, до початку підписки на них.
Протокол має містити таку інформацію:
" найменування та місцезнаходження емітента, предмет його діяльності;
" розмір статутного фонду, дані про розміщенні раніше випущених в обіг цінних паперів;
" кількість учасників голосування та порядок його проведення;
" цілі випуску акцій, параметри емісії.
Інформація про емісію акцій має містити відомості про підприємство та його фінансовий стан. Вона оформляється відповідно до вимог, передбачених пунктами 18-20 Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій та інформації про їх емісію . Інформація має бути завірена підписом керівника та печаткою емітента. Також вона підписується та завіряється печаткою аудитора, торговця цінними паперами, який виконував функції андерайтера.
Якщо акції пропонуються для відкритого продажу, емітент повинен подати в Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку (далі Комісія) інформацію про випуск цих акцій, а саме такі документи: заяву; інформацію про емісію; рішення про емісію; баланс, звіт про фінансові результати та їхнє використання; копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій; копію платіжного доручення про сплату державного мита; копію засновницького договору (за першої емісії); висновок аудитора про платоспроможність засновників-юридичних осіб (за першої емісії); довідку реєстратора про передачу реєстру власників акцій (за додаткової емісії); копію договору з торговцем про розміщення акцій.
Реєстрація інформації здійснюється Комісією протягом 30 днів з моменту подачі заяви й повного пакета документів. Наявність у підприємства збитків не може бути підставою для відмови в реєстрації.
Інформація про емісію акцій підлягає обов'язковій публікації не менш як за 10 днів до початку підписки на акції в офіційному виданні Комісії або фондової біржі.
Акції ЗАТ розповсюджуються між засновниками, акціонерами і/або потенційними акціонерами, коло яких наперед відоме. За першої емісії засновники повинні сплатити 50 % акцій до державної реєстрації ЗАТ.
За відкритої підписки на акції через 10 днів після публікації інформації про випуск акцій можна розпочинати підписку, строк якої не має перевищувати 6 місяців. Інвестори укладають договори про підписку із зазначенням кількості акцій, яку вони мають намір придбати, та сплачують 10 % вартості акцій, на які вони підписалися.
За створення АТ засновники повинні придбати не менше 25 % акцій і володіти ними не менше 2-х років.
За емісії акцій у бездокументарній формі емітент оформлює тимчасовий глобальний сертифікат і передає його на зберігання в депозитарій. Цей сертифікат підлягає заміні на постійний після державної реєстрації випуску акцій та анулюється за визнання випуску таким, що не відбувся. Нині єдиним депозитарієм в Україні з обслуговування випусків цінних паперів емітентів є АТ "Міжрегіональнийфондовий союз".
Якщо підписка відбулася (розміщено не менше 60 % емісії), необхідно подати в Комісію звіт про наслідки підписки на акції не пізніш як через 15 днів після закінчення її строку. Він має містити:
" фактичну дату початку та дату закінчення підписки, кількість проданих акцій;
" загальну номінальну вартість акцій, на яку здійснено підписку;
" загальну суму укладених договорів;
" загальну суму грошей, отриманих під час підписки на акції;
" комісійні та інші види винагород, виплачених торговцям цінними паперами.
Звіт підписується емітентом, торговцем цінними паперами та аудитором. Під час емісії акцій у бездокументарній формі він завіряється ще й депозитарієм.
У голосуванні щодо затвердження результатів підписки на додатково випущені акції мають право брати участь особи, які придбали ці акції. Рішенні про внесення змін у статут у зв'язку зі збільшенням статутного фонду приймається більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах акціонерів.
Не пізніш як через шість місяців після реєстрації випуску акцій акціонерне товариство зобов'язане видати акціонерам сертифікати акцій. Друкує ці сертифікати Банкнотно-монетний двір НБУ та спеціалізовані поліграфічні підприємства, які мають дозвіл Мінфіну. Сертифікати акцій видаються акціонерам тільки після повної сплати вартості акцій. Виготовлення одного макета та друк бланка сертифікатів акції зазвичай коштують емітенту 0,2-1,5 грн.
Коли проводиться додаткова емісія акцій, то підприємство збільшує свій статутний капітал на величину цієї емісії. При цьому акціонери можуть викупити пакет акцій нової емісії, пропорційного частці в статутному фонді за ціною розміщення.
Кошти від продажу акцій надходять на підприємство та можуть бути спрямовані на фінансування інвестиційних програм або на поповнення оборотних коштів.
Акціонування має такі позитивні риси:
1. Емісія акцій не викликає обов'язкової виплати дивідендів.
2. Це найдешевший спосіб залучення капіталу.
3. Можливі додаткові емісії акцій, особливо якщо їх перше розміщення було вдалим.
Супутником ринкової економіки, як відомо, є інфляція. Виникає питання: чи спроможні акції захистити капітал інвестора від інфляції? На нього можна відповісти ствердно для помірної інфляції, оскільки з її зростанням збільшуються й прибутки підприємств. Однак велика інфляція порушує збалансований розвиток економіки, ламає її структуру та заважає успішному функціонуванню більшості підприємств. Тому в такій ситуації акції, як правило, не захищають інвестора від інфляції.

 
 

Цікаве

Загрузка...