WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Акції та їх види - Реферат

Акції та їх види - Реферат

уваги. Це питання більше цікавить емітента, тому що поділ акцій на іменні та на пред'явника дає змогу контролювати рух акціонерного капіталу (веденням реєстру).
Згідно зі ст. 4 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу", громадяни України можуть бути власниками тільки іменних акцій, які значно менш ліквідні на фондовому ринку, ніж акції на пред'явника, у зв'язку зі складною процедурою їх оформлення й більш жорстким контролем за їхнім обігом.
2. Оцінка галузі, у якій здійснює свою операційну діяльність емітент, означає вивчення стадії її життєвого циклу й передбачуваних строків знаходження на цій стадії. Також за оцінки чинників, що визначають інвестиційні якості акцій компаній різних галузей, потрібно звернути особливу увагу на місце, відведене галузі у структурній перебудові економіки країни; середній рівень рентабельності підприємства галузі, а також ступінь оподаткування прибутку (доходу). Останні два фактори можуть слугувати критерієм оцінки можливого рівня дивідендів за акціями.
Західні професіонали поділяють акції на певні категорії.
Акції "з блакитними корінцями" (blue chip stocks). Ці акції, що випускаються найбільш потужними та солідними компаніями (у США, наприклад, це General Electric Co., Walt Disney Co., General Motors, McDonald's Corp. тощо), які є лідерами у своїх галузях, а головне - усю свою історію стабільно сплачували дивіденди акціонерам. Вкладання заощаджень у придбання цих акцій "з блакитними корінцями" малоризикове. Першокласні акції популярні серед більшості інвесторів, у результаті чого їхні курси часто високі, особливо коли ринок нестабільний та інвестори занепокоєні якістю своїх інвестицій.
Дохідні акції (income stocks). Це акції корпорацій водо-, газо-, електропостачання, телефонних корпорацій, а також інших комунальних компаній, дивіденди за якими перевищують середній рівень. Це пояснюється тим, що такі корпорації потрібні завжди, працюють стабільно та мають добре прогнозовані джерела доходів. Інвестори купують ці акції, бо впевнені, що їхня вартість з часом буде тільки зростати.
Акції зростання (growth stocks). Це акції корпорацій, доходи та прибуток яких вищі середнього рівня, однак дивідендні виплати зазвичай не перевищують 35 %. Пояснюється така дивідендна політика прагненням корпорації в першу чергу фінансувати наукові та інші дослідження, а також розширення масштабів виробництва й можливості збуту. Тому, незважаючи на низькі поточні дивіденди, багато інвесторів віддає перевагу саме цим акціям, сподіваючись, що в майбутньому вони приноситимуть великі прибутки та що їхня ринкова вартість значно зросте.
Циклічні акції (cyclical stocks). Їхня ціна зростає та знижується синхронно зі спадами й підйомами в економіці, тобто згідно з ритмом ділової активності. В основному це акції корпорацій базових галузей економіки - автомобілебудування, важкої (особливо металургійної), целюлозно-паперової промисловості та ін. Інвестори намагаються купити такі акції, коли йдеться про розширення виробництва, і встигнути продати їх до початку спаду.
Захищені (антициклічні) акції (defensive or countercyclial stocks). Це акції корпорацій, ціна на які відносно стабільна навіть за спаду в економіці в цілому. Такі корпорації не змінюють своєї дивідендної політики відповідно до циклів економічного розвитку й тому сплачують своїм акціонерам практично постійні дивіденди. Багато акцій цього виду одночасно класифікуються як дохідні.
Спекулятивні (дріб'язкові) акції (speculative (penny) stocks). Таку назву мають акції "молодих" корпорацій, які найчастіше продаються "з прилавку", обминаючи біржу, або на спеціальних ("спекулятивних") біржах. Вони коштують набагато менше, ніж акції добре відомих корпорацій, однак, купуючи їх, вкладник повинен знати, на що він іде, - маленька ціна - великий ризик.
На ринку цінних паперів України досі така класифікація використовується мало. У процесі приватизації акціонуються добре відомі загалу населення державні підприємства, які однаково погано працюють. Акції українського фондового ринку класифікують так: акції приватизованих підприємств, комерційних банків та венчурних фірм.
3. Оцінка основних показників господарської діяльності та фінансового стану емітента різниться залежно від того, якою є емісія акцій. Якщо вона перша, то оцінюється інвестиційна привабливість підприємства з використанням системи показників рентабельності, фінансової стійкості, платоспроможності, оборотності капіталу та активів. Якщо емісія акцій додаткова, то оцінювання доповнюється аналізом низки інших показників, серед яких найбільшу роль відіграють такі:
Рівень віддачі акціонерного капіталу, що характеризує рівень чистого прибутку на акціонерний капітал:
,
де РВАК - рівень віддачі акціонерного капіталу в процентах;
ЧП - сума чистого прибутку в періоді, який розглядається;
АК - середня вартість акціонерного капіталу в періоді, що розглядається.
Балансова ("книжкова") вартість однієї акції характеризує розмір акціонерного капіталу й резервного фонду товариства, що припадає на одну акцію, тобто забезпеченість власними реальними активами за балансом.
,
де БВА - балансова вартість однієї акції на певну дату;
АК - вартість акціонерного капіталу на певну дату;
РФ - вартість резервного фонду на певну дату;
АЗ - загальна кількість акцій товариства на певну дату.
Коефіцієнт дивідендних виплат показує частку чистого прибутку акціонерного товариства, яку було виплачено у вигляді дивідендів, тобто характеризує дивідендну політику товариства.
,
де КД - коефіцієнт дивідендних виплат;
Д - сума дивідендів, виплачених акціонерними товариством у періоді, що розглядається;
ЧП - сума чистого прибутку в періоді, що розглядається.
Коефіцієнт забезпеченості привілейованих акцій чистими активами дає змогу визначити ступінь захисту капіталу за його інвестування в привілейовані акції.
,
де КЗЧА - коефіцієнт забезпеченості привілейованих акцій чистими активами;
ЧА - сума чистих активів акціонерного товариства, що визначається як різниця між загальною сумою активів забалансом і сумою нематеріальних активів, поточних і довгострокових зобов'язань;
АПРИВ - кількість привілейованих акцій товариства.
Коефіцієнт покриття дивідендів за привілейованими акціями дає змогу оцінити, в якій мірі розмір чистого прибутку товариства забезпечує виплату дивідендів за привілейованими акціями:
,
де КПД - коефіцієнт покриття дивідендів за привілейованими акціями;
ЧП - сума чистого прибутку товариства в періоді, що розглядається;
ДПРИВ - сума дивідендів, передбачена до виплати за привілейованими акціями в періоді, що розглядається.
Усі ці показники характеризують ефективність попередніх випусків акцій товариства.
4. Оцінка характеру обігу акцій на фондовому ринку пов'язана передусім з показниками їх ринкового котирування та ліквідності. Серед них найважливішу роль відіграють такі:
Рівень виплат дивідендів, що характеризує співвідношення суми дивідендів і ціни акції. Розрахунок цього показника здійснюється за такою формулою:
,
де РДА - рівень дивідендної віддачі акції, у процентах;
ДВ - сума дивіденду, що виплачується за акцією у визначеному періоді;
ЦА - ціна котирування акції на початку періоду, що розглядається.
Коефіцієнт співвідношення ціни та дохідності демонструє зв'язок між ціною акції та доходом за нею. Чим нижче це співвідношення, тим привабливіша акція для інвестування. Розраховується коефіцієнт за такою формулою:
,
де КЦ/Д - коефіцієнт співвідношення ціни та доходу за акцією;
ЦА - ціна акції на початку періоду, що розглядається;
Д - сукупний дохід, отриманий за акцією в періоді, що розглядається.
Коефіцієнт ліквідності акції на фондовому ринку, що характеризує можливості швидкої ліквідності

 
 

Цікаве

Загрузка...