WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Інноваційний аналіз - Реферат

Інноваційний аналіз - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Інноваційний аналіз
Виробничо-технічні інвестиції на підприємстві як напрями здійснення та втілення в більшості випадків мають інновації. Інноваційний та інвестиційний процеси тісно пов'язані. Серйозні інновації неможливі без великих інвестицій, а ефективні інвестиції - без інновацій. У деяких випадках на підприємствах є грошові кошти, але немає інвестицій, тому що не існує інноваційних об'єктів їх прикладення. Самі ж ефективність і ризик виробничо-технічних інвестицій тісно пов'язані зі структурою інновацій.
Як правило, масштабні інноваційні процеси є дуже капіталомісткими. Це пов'язано з тим, що практично будь-яке більш або менш серйозне нововведення не може бути впроваджене в одній ізольованій підсистемі, і для успішної його реалізації потрібна взаємодія більшості інших підсистем організаційно-економічного процесу. Наприклад, упровадження нового продукту, як правило, потребує зміни технології й організації виробництва, застосування нових систем стимулювання праці та інших кардинальних нововведень. Усе це потребує інвестицій. Незначні зміни, які здійснюються в соціально-економічних та інших системах унаслідок наведених доказів, не є інноваціями в повному розумінні.
Детальний інноваційний аналіз може містити такі етапи:
1. Аналіз і прогноз напрямів науково-технічного прогресу (НТП) у даній і суміжній галузях. Цей етап необхідний для розуміння майбутніх технологічних та функціональних загроз.
Технологічні загрози - можливості виробництва продукту даної фірми за допомогою інших, прогресивніших технологічних процесів. У цьому випадку внаслідок застосування застарілої технології підприємство може виявитися неконкурентоспроможним за витратами, а в низці випадків - і за якістю продукції.
Функціональна загроза пов'язана з можливістю появи в конкурентів нового, прогресивнішого продукту, який буде виконувати функції старого на вищому рівні.
2. Аналіз фонду винаходів і результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) передбачає дослідження вже зроблених винаходів. У цьому випадку потрібно виходити з такого принципу: "Майбутні інновації - це винаходи, що існують".
3. Відбір найефективніших винаходів. На цьому етапі потрібно зрозуміти, які винаходи є найпрогресивнішими та ефективними і яка ймовірність їх перетворення в інновації в майбутньому.
4. Аналіз ринку нововведень, який може бути представлений двома великими блоками: ринком так званих контрактних НДДКР
і ринком технологічних ліцензій.
5. Розроблення інноваційних стратегій.
6. Аналіз капіталоємності інновацій, необхідних для реалізації стратегій. На даному етапі інноваційний аналіз переходить в інвестиційний.
Аналіз суті інновацій і різних підходів до їхньої класифікації дав змогу виокремити наявні основні групи інновацій, які розрізняються за такими ознаками:
" сферою прикладення (науково-технічні, організаційно-економічні, соціально-культурні);
" характером потреб, що задовольняються (такі, що створюють нові потреби, й такі, що розвивають наявні);
" предметом прикладення (інновації-продукти, інновації-процеси, інновації-сервіс, інновації-ринки);
" ступенем радикальності (базисні, системні, що приростають);
" глибині змін (інновації, орієнтовані на: регенерацію первинних властивостей, кількісні зміни, адаптивні зміни, новий варіант, нове покоління, новий вид, новий рід техніки);
" причинами виникнення (стратегічні та реактивні (адаптивні));
" характером впливу на ринково-технологічні можливості фірми (архітектурні, революційні, такі, що створюють ніші, регулярні);
" масштабами поширення (що застосовуються в одній галузі та в усіх або багатьох галузях);
" роллю в процесі виробництва (основні та такі, що доповнюють).
Перші дві групи інновацій не потребують додаткового пояснення. Що стосується деяких інших груп, то зміст інновацій, які до них входять, вимагає коментарів.
Інновація-продукт - це нововведення, що має фізичну форму готового принципово нового або вдосконаленого виробу, який виходить у цій формі (передусім у формі товару) за межі підприємства. Цей тип інновацій потребує значних інвестицій, оскільки розроблення нових продуктів передбачає проведення НДДКР, розроблення інновацій-процесів.
Інновація-процес - це технічне, виробниче й управлінське вдосконалення, яке зменшує вартість виробництва продукту, що існує. Ці інновації менш ризикові, ніж продуктові, і в низці випадків менш капіталомісткі.
Інновація-сервіс - інновація, пов'язана з обслуговуванням процесів експлуатації продукту за межами підприємства, наприклад, програмне забезпечення комп'ютерів.
Інновації-продукти та інновації-процеси тісно пов'язані й можуть переходити одна в одну. Наприклад, розроблені підприємством обладнання й інструмент, що застосовується під час виробництва товарної продукції всередині підприємства й не виходить за його межі, є інноваціями-процесами. Якщо це обладнання й інструмент продаються на сторону, то вони стають інноваціями-продуктами. Якщо підприємство розробляє для внутрішнього користування вдосконалене програмне забезпечення, це інновація-процес. Якщо це здійснює спеціалізована фірма для продажу програмного забезпечення сторонньому споживачеві, то маємо справу з інновацією-продуктом. Коли підприємство, яке випускає комп'ютери, розробляє для них удосконалене програмне забезпечення й надає його споживачам цих комп'ютерів, то воно здійснює сервісні інновації. Інший зріз класифікації інновацій передбачає їх розподіл на базові (радикальні), системні та ті, що приростають.
Базові інновації - це інновації, що виникли на базі великих винаходів, які дають початок раніше невідомим продуктам або процесам, заснованим на нових наукових принципах. Як приклад можна

 
 

Цікаве

Загрузка...