WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Ринок цінних паперів, особливості при наданні фінансових послуг - Реферат

Ринок цінних паперів, особливості при наданні фінансових послуг - Реферат

коли починає відчувати
нестачу коштів. З метою покращення фінансового стану приймається рішення
про випуск тогочи іншого цінного паперу. Таким чином, за короткий проміжок
часу організація-емітент може мобілізувати значні кошти на розвиток власної
діяльності/протягом 6-ти місяців. Ця функція передує іншим і, по суті, є
визначальною. Адже, якщо організація, яка здійснює випуск цінних паперів,
зокрема акцій, протягом б-ти місяців не підпише 60 відсотків від загального
випуску, останні визнаються недійсними.
Управлінську. Не всі цінні папери, які випущені і знаходяться в обігу на
ринку цінних паперів, виконують цю функцію. До числа тих з них, яким
властива ця функція, відносяться акції, пайові свідоцтва, сертифікати з
часткою, інвестиційні сертифікати та ін.
В контексті ринку цінних паперів управлінська функція означає наявність у
власника зазначеного вище виду цінного паперу і можливість брати участь в
управлінні емітентом. Найчастіше в таких випадках мова йде про реалізацію
права на участь у загальних зборах акціонерів, голосуванні, внесенні
пропозицій, висуванні кандидатур до складу виборчих керівних органів
емітента /правління, спостережну раду/;
на отримання інформації, що стосується діяльності та фінансового стану
емітента; на участь у розподілі майна емітента при його ліквідації.
Запозичувальну. Ця функція виконується лише борговими цінними паперами,
частка яких на ринку цінних паперів є однією з найбільших. Однак не всі
цінні папери, що випускаються і знаходяться в обігу на зазначеному ринку, е
борговими. До категорії боргових документів відносяться такі грошові
документи, які свідчать про наявність між організацією-емітентом та
власником цінного паперу кредиторсько-дебиторських відносин. Іншими
словами, емітент здійснює випуск даних цінних паперів з метою "запозичення
грошей" чи "отримання кредиту" у власника цінного паперу. В свою чергу
власник такого цінного паперу надає "позику", тобто дає її "в борг"
емітенту шляхом оплати вартості боргового цінного паперу.
При цьому треба усвідомлювати, що при придбанні боргових документів їх
власник набуває статусу кредитора емітента, а не власника манна емітента. В
свою чергу власник цінних паперів / що підтверджують участь чи членство/
набуває статусу співвласника майна емітента, а не кредитора. При
кредиторсько-дебиторських відносинах право на участь в управлінні справами
емітента не надається.
До боргових цінних паперів відносяться різноманітні види облігацій,
свідоцтва про заборгованість, векселі, комерційні папери та деякі інші
документи.
В загальному розумінні грошові документи, які знаходяться в обігу на
ринку цінних паперів, відносяться або до категорії документів, що
підтверджують участь /членство/, або документів, що засвідчують
встановлення кредиторсько-дебиторських відносин. Тому, коли йде мова про
ринок цінних паперів, то мається на увазі ринок, на якому знаходяться в
обігу акції та облігації.
Розрахункову. Цінні папери, які функціонують на ринку, можуть виконувати
в процесі загальноринкової взаємодії ще одну дуже важливу функцію - вони
можуть виступати засобом розрахунку/платежу/. Іншими словами, цінні папери
можуть виконувати одну із функцій грошей, тобто цінними паперами можливо
сплачувати вартість робіт, послуг або товарів.
Виконання цінними паперами грошової функції е можливим тому, що ці папери
також мають вартість. При використанні цінних паперів у якості платежу для
учасників угоди створюється можливість співвідносити вартості :продавець
співвідносить вартість товару, робіт чи послуг з вартістю цінних паперів;
покупець - навпаки.
У багатьох випадках цінні папери можуть використовуватися і як засіб
платежу на ринку цінних паперів. Наприклад, вартість акцій може
оплачуватися іншими акціями, облігаціями або борговими цінними паперами.
Забезпечудальну. В процесі загальноринкової взаємодії, а також на ринку
цінних паперів останні можуть виконувати функцію засобу забезпечення
виконання зобов'язань. У ряді випадків при виконанні певних зобов'язань
існує ймовірність чи ризик того, що вони можуть бути не виконані. З метою
зменшення такого ризику боржник /покупець/ може передавати свої цінні
папери кредитору /продавцю/ під заставу в якості гарантії того, що у
випадку невиконання ним своїх зобов'язань відповідні збитки кредитора
/продавця/ будуть відшкодовані за рахунок вартості вказаних цінних паперів.
Таким чином, принцип забезпечення вданому випадку означає, що цінні папери
чи права на них передаються кредитору "на всяк випадок", тобто на випадок
невиконання боржником /покупцем/ своїх зобов'язань. Якщо такого не
трапляється, то цінні папери або права на них повертаються покупцеві.
Використання цінних паперів як засобу забезпечення залежить від величини
ризику того, що певні зобов'язання можуть бути невиконаними. Чим менший
ризик, тим меншою є необхідність використовувати цінні папери в даній
якості. Якщо ризик невиконання зобов'язань є незначним або його взагалі не
існує, то в таких випадках цінні папери, як правило, не використовуються в
ролі засобу забезпечення.
Перерочподічьчу. Ця функція є в якійсь мірі уніфікованою і починає
виконуватись відразу після надходження цінних паперів на їх вторинний ринок
в позабіржовий і біржовий обіг. Вона полягає в тому, цю на вторинному ринку
відбувається своєрідний перерозподіл капіталу між різними галузями
господарства, забезпечуючи розвиток тих чи інших галузей, акції чи інші
цінні папери яких користуються найбільшим попитом /металургійна, хімічна
промисловість та інші/. Пізніше цінні папери з метою залучення коштів
перепродаються, забезпечуючи "переливання" грошових ресурсів з однієї сфери
діяльності в іншу. При чому ефективніше ця функція повинна проявлятись на
позабіржовому ринку /для державних цінних паперів - на біржовому/.
Перелік вище приведених функцій, що виконуються цінними паперами під час ринкової взаємодії, не є остаточним. З розвитком ринку цінних паперів
з'являтимуться й інші функції, які підкреслюватимуть ще раз характерні
тенденції розвитку тих чи інших ринків.
Необхідно наголосити, що на виконання цінними паперами цих функцій можуть впливати різні фактори, які можна розділити на дві групи - вартісні і
цінові.

 
 

Цікаве

Загрузка...