WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Ринок цінних паперів, особливості при наданні фінансових послуг - Реферат

Ринок цінних паперів, особливості при наданні фінансових послуг - Реферат

мають
правового статусу цінного паперу. Наприклад, чеки, квитанції, платіжні
доручення,довіреності та ін.
По-шосте, кожний національний ринок цінних паперів поряд з великою
кількістю спільних, з іншими національними ринками, рис мас і свої
особливості. Ці особливості можуть бути реальними, що пояснюються
історичним розвитком даної країни, а можуть мати і лінгвістичне походження.
Наприклад, якщо порівняти переліки цінних паперів, що містяться у
вищеприведених японському та американському законах, то стає очевидним, що
при визначенні видів цінних паперів японський підхід є більш "жорстким", а
американський - відносно "вільний". В Японії право більше стежить за тим,
щоб тільки певні грошові документи були цінними паперами. В той же час
право США готове визнати в якості цінних паперів значно більшу кількість
грошових документів. Для законодавства Японії - виходячи з національно-
історичних особливостей - не властиво вживати вирази типу "будь-який
інструмент, що розуміється як цінний напір". І навпаки, термін "сертифікат
участі в дохідно-розподільчій угоді" чи інші представляють собою
особливості еволюції американського ринку.
Лінгвістичні відмінності проявляються двояко. Подекуди цінні папери, що
мають аналогічний статус, називаються різними термінами. Наприклад, у
Європі короткотермінові зобов'язання держави іноді називають "драфтом", у
США - "біллем". З іншого боку, один і той самий термін може мати різні
значення. Так, письмове боргове свідоцтво "debenture" в США означає цінний
папір, забезпечений репутацією, а не активами емітента. У Великобританії -
навпаки, цінний папір, забезпечений активами емітента. Термін "дохідні
облігації" у Великобританії використовується для визначення облігацій з
фіксованим процентом, що випускаються страховими компаніями; в США він
означає облігації, за якими емітент гарантує виплату лише номінальної
вартості, а процент може бути виплачений лише за умови, що емітент отримає
прибуток та рада директорів прийме позитивне рішення про виплату процентів.
Таким чином, відповідь на питання про те, чи є будь-який грошовий документ
цінним папером, необхідно шукати, керуючись відповідним законодавством, при
цьому не варто покладатися на термінологічну аналогію.
3 Цінні папери - як інструмент фінансового ринку.
Обіг фінансових ресурсів на ринку цінних паперів повинен
забезпечуватися різними видами цінних паперів, які ще називають
інструментами такого ринку. Вони в свою чергу поділяються на такі групи:
а пайові цінні папери, за якими емітент не несе зобов'язання повернути
кошти, інвестовані в його діяльність, але які засвідчують його участь у
статутному фонді, надають їх власникам право на участь в управлінні
справами емітента і одержання частини прибутку у вигляді дивідендів та
частини майна при ліквідації емітента;
а боргові цінні папери, за якими емітент несе зобов'язання повернути у
визначений термін кошти, інвестовані у його діяльність, але які не надають
їх власникам права на участь в управлінні справами емітента;
О похідні цінні папери, механізм обігу яких пов'язаний з пайовими,
борговими цінними паперами, іншими фінансовими інструментами чи правами
щодо них.
Цінні папери бувають іменними чи на пред'явника, з вільним чи обмеженим
колом обігу, у паперовій чи іншій матеріалізованій або не-матеріалізованій
формі / у формі записів на рахунках у системі електронного обігу цінних
паперів/. Переважна кількість цінних паперів випускається у
нематеріалізованій формі. Раніше, розглядаючи фондові системи різних країн,
ми вже згадували види цінних паперів. Слід визначити, що найбільш типовими
видами цінних паперів, які випускаються і знаходяться в обігу на ринках
цінних паперів різних країн світу, с такі види: акції, облігації, депозитні
сертифікати, векселі, інвестиційні сертифікати. В деяких країнах Східної
Європи, СНД, включаючи Україну, до категорії цінних паперів відносять
приватизаційні папери. Як правило, в більшості країн контракти з приводу
цінних паперів, опціони та ф'ючерси не розглядаються в якості цінних
паперів. Їх називають "контракти з цінними паперами" або "похідними
інструментами". У вітчизняній літературі для їх визначення часто
користуються іншомовними термінами: "деривативи" або "дериваційні
інструменти".0тже, ще раз акцентуємо увагу на види цінних паперів, які є в
Україні. Це, зокрема:
- акції / вид найбільше поширений/;
- облігації внутрішніх державних і місцевих позик;
- облігації підприємств;
- казначейські зобов'язання держави;
- депозитні сертифікати;
- векселі / найменше поширений вид/;
- приватизаційні папери.
Як зазначалось вище, згідно із Законом України "Про цінні папери і
фондову біржу", цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника.
Іменні, як правило, передаються шляхом повного індосаменту, тобто
передавальним записом, що засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої
особи. Цінні папери на пред'явника обертаються на ринку вільно. Цінні
папери можуть використовуватися для здійснення розрахунків, а також в
вигляді застави для забезпечення платежів і кредитів. Спадкоємність цінних
паперів здійснюється відповідно до цивільного законодавства України /Закон
України "Про приватизаційні папери"/. Умови і порядок випуску цінних
паперів, а також регулювання посередницької діяльності в організації їх
обігу на території України визначаються Законом України "Про цінні папери і
фондову біржу". Правові засади здійснення державного регулювання ринку
цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів в
Україні визначають Закон України" Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні та інші нормативні документи.
Доцільно розглянути здатність цінних паперів виконувати в процесі
ринкової взаємодії певні функції. До основних функцій, що виконуються
цінними паперами, можна віднести:
Мобілізаційну. Ця функція стосується практично всіх видів цінних паперів.
Це - акції, банківські депозити , казначейські зобов'язання держави,
облігації підприємств і внутрішньої державної позики та інші. Суть цієї
функції полягає в тому, що підприємство, організація чи держава на певній
стадії свого розвитку досягає такого моменту,

 
 

Цікаве

Загрузка...