WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Ринок цінних паперів, особливості при наданні фінансових послуг - Реферат

Ринок цінних паперів, особливості при наданні фінансових послуг - Реферат


Реферат на тему:
Ринок цінних паперів, особливості при наданні фінансових послуг.
Зміст
1 Загальна характеристика ринку цінних паперів та принципи його
функціонування.
2 Загальна характеристика цінних паперів.
3 Цінні папери - як інструмент фінансового ринку.
Ринок цінних паперів, особливості при наданні фінансових послуг.
Фінансові інструменти, що обертаються на ринку цінних паперів.
1 Загальна характеристика ринку цінних паперів та принципи його
функціонування.
Важливою складовою фінансового ринку виступає ринок цінних паперів. Під
ринком цінних паперів у широкому розумінні розуміють такий розділ
фінансового ринку, на якому за незначний час створюються необхідні умови та
відбуваються швидка мобілізація, ефективний перерозподіл і раціональне
розміщення фінансових ресурсів у соціально-економічному просторі держави з
врахуванням інтересів та потреб суспільства шляхом здійснення емісій цінних
паперів різними емітентами. У вузькому ж розумінні, ринок цінних паперів,
як правило, означає взаємодію, що відбувається на ринку між його суб'єктами
з приводу випущених цінних паперів.
Головною метою ринку цінних паперів кожної країни повинно стати
становлення цілісного, високоліквідного, ефективного і справедливого ринку,
регульованого державою та інтегрованого у світові фондові ринки.
Процеси реформування власності супроводжуються структурною перебудовою
економіки і зумовлюють створення фондового ринку, як складової частини
ринкових відносин, що забезпечує вільний обіг коштів у формі цінних
паперів. Фондовий ринок має сприяти обігу та раціональному розміщенню
фінансових ресурсів. Він дає змогу самостійно оцінювати ефективність
управління підприємством, створює умови для добросовісної конкуренції та
обмеження монополізму.
Створення ринку цінних паперів України вимагає врахування відомих
загальносвітових принципів та стандартів функціонування фондового ринку.
Щоб фондовий ринок України став ефективним механізмом обігу цінних
паперів, сприяв економічному розвитку і забезпечував належні умови для
розміщення інвестицій та надійний захист інтересів інвесторів, його
створення та подальше функціонування повинно будуватися на слідуючих
принципах:
Соціальна справедливість - забезпечення створення рівних можливостей і
спрощення умов доступу інвесторів та позичальників до ринку
фінансових ресурсів, недопущення монопольних проявів дискримінації прав і
свобод суб'єктів ринку цінних паперів;
Надійність захисту інвесторів - створення необхідних умов для реалізації
інтересів суб'єктів фондового ринку та забезпечення їх майнових прав;
Регульованість - створення гнучкої та ефективної системи регулювання
фондового ринку;
Контрольованість - створення надійно діючого механізму обліку і контролю,
запобігання і профілактики зловживань та злочинності на ринку цінних
паперів;
Ефективність - максимальна реалізація всього потенціалу фондового ринку в
мобілізації та розміщенні фінансових ресурсів у перспективні сфери
національної економіки, що сприятиме забезпеченню її прогресу та
задоволенню життєвих потреб населення;
Правова упорядкованість - створення розвиненої правової інфраструктури
забезпечення діяльності фондового ринку, яка чітко регламентує правила
поведінки і взаємовідносини його суб'єктів;
Прозорість, відкритість - забезпечення надання інвесторам повної і
доступної інформації, що стосується умов випуску і обігу на ринку цінних
паперів, гласності фінансово-господарської діяльності емітентів, усунення
проявів дискримінації суб'єктів фондового ринку;
Конкурентність - забезпечення необхідної свободи підприємницької
діяльності емітентів і ринкових посередників, створення умов для змагання
за найбільш вигідне залучення вільних фінансових ресурсів та встановлення
немонопольних цін на послуги фінансових посередників за умов контролю
дотримання правил добросовісної конкуренції учасниками фондового ринку.
Цілісність ринку забезпечується функціонуванням єдиної біржової системи,
що діє під егідою Національної фондової біржі, систем Національного
депозитарію і клірингу /розрахунків/ по цінних паперах. Принцип цілісності
потребує впровадження єдиних основних правил щодо ціноутворення на ринку цінних паперів на всій території України.
Ефективне функціонування фондового ринку та зниження собівартості
операцій, що здійснюються на ньому, залежить від досягнення вироблених
світовим досвідом орієнтирів у стандартах щодо клірингу та розрахунків по
цінних паперах, їх реєстрації та перереєстрації.
Розвиток системи клірингу та розрахунків по цінних паперах повинен бути
спрямований на зниження властивого цим системам ризику шляхом скорочення
терміну між укладанням та реалізацією угод по цінних паперах, забезпечення
гарантій їх виконання та встановлення принципу одночасного обміну грошей на
цінні папери. Ефективність може бути підвищення шляхом відмови від
фізичного переміщення цінних паперів, стимулювання їх використання, а також
стандартизованих методів зв'язку і суворих часових рамок виконання
операцій.
Конкретними орієнтирами в досягненні світових стандартів нарівні цінних
паперів є такі кінцеві цілі:
- держава повинна мати розвинуту та ефективно діючу систему
Національного депозитарію цінних паперів. Крім зберігання цінних
паперів , система Національного депозитарію може здійснювати й
подальше обслуговування угод з цінних паперів та обробки інформації
про них. Депозитарій може як включати систему платежів у свою
структуру, так і бути пов'язаним з окремою системою платежів;
- створення системи заліку вимог при наявності достатнього обсягу
фондового ринку;
- усі угоди з цінних паперів повинні виконуватися відповідно до принципу
"поставка проти платежу";
- мають бути прийняті стандарти Міжнародної організації із стандартизації
/ІSO/ для обігу документів за операціями з цінними паперами та їх
нумерації.
Обіг цінних паперів має забезпечуватися системами:
- біржової та позабіржової торгівлі цінними паперами;
- Національного депозитарію цінних паперів;
- залік вимог /клірингу/, які розвиватимуться, виходячи з потреб
фондового ринку з метою забезпечення своєчасної поставки цінних
паперів проти платежу. Для надання процесу грошового клірингу

 
 

Цікаве

Загрузка...