WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Біржі: види, характеристика, функції. Правила біржових торгів та технологія їх проведення. Пайові та приватизаційні цінні папери - Контрольна робота

Біржі: види, характеристика, функції. Правила біржових торгів та технологія їх проведення. Пайові та приватизаційні цінні папери - Контрольна робота

Д
ОВ = f ( S -------- ; K x r ), (1)
min t = 1 1
(1 + d)
де: ОВ - сума очікуваного відшкодування;
S - знак суми;
Д - оцінна сума доходу за цінним папером за відповідний період (місяць, квартал, рік);
d - ставка KIBOR;
t - кількість періодів сплати доходу (місяць, квартал, рік);
К - капітал емітента;
r - пропорційна частка участі в капіталі емітента.
До розрахунку береться середньозважена ставка міжбанківського кредитування (KIBOR) за відповідний період.
Крім того, потрібно враховувати таке:
а) величиною оцінної суми доходу вважається частка в середньому чистому прибутку після оподаткування емітента за останні п'ять років (або за меншу кількість років, якщо з часу заснування емітента минуло менше ніж п'ять років або банк не має інформації про отриманий емітентом дохід у відповідному році), що пропорційна частці участі банку в статутному капіталі емітента;
б) сума капіталу емітента розраховується таким чином:
для підприємств (небанківських установ) - відповідно до додатка (форми N 4 "Звіт про власний капітал") до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від31.03.99 N 87 ( z0399-99 ) (зі змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 399/3692;
для банків - згідно з розрахунком нормативу регулятивного капіталу (Н1), що визначений Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку від 28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами);
в) якщо немає інформації про емітента, то сумою очікуваного відшкодування вважається нуль.
Приватизаційні папери являють собою різновид державних цінних паперів, які випускають у країнах, що здійснюю! ь перехід від централізовано-планового управління економікою до державно-ринкового (змішаного). Приватизаційні папери видаються громадянам. В Україні згадані цінні папери є тільки іменними. Вони свідчать про право власника приватизаційного папера на безкоштовне отримання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, а також земельного фонду.
Приватизаційні папери з'явилися в Україні після прийняття Верховною Радою пакету законів, спрямованих на врегулювання процесу приватизації державного майна: "Про приватизацію майна державних підприємств". "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про приватизаційні папери".
Під приватизацією державного майна слід розуміти відчуження майна, що перебуває в загальнодержавній і комунальній власності, на користь фізичних і недержавних юридичних осіб. Для забезпечення повноправної участі громадян України в приватизації законодавством передбачено випуск особливого виду державних цінних паперів -o приватизаційних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду та земельного фонду.
Приватизаційні цінні папери - особливий вид державних цінних паперів України, що свідчать про право власника на безкоштовне одержання в процесі приватизації частини майна державних підприємств, державних житлового і земельного фондів. Емітент - Національний банк України. Використовуються для обміну на документи, що свідчать про право власності на придбані об'єкти приватизації. За законодавством України до них належать: приватизаційний майновий сертифікат, житловий чек, земельна бона.
Право на отримання у власність приватизаційних паперів мають усі громадяни України, які постійно проживали або переїхали на постійне проживання в Україну до 1 січня 1992 р.
Обіг приватизаційних паперів має низку специфічних рис:
>o а) приватизаційні папери вільному обігу не підлягають;
>o б) їх продаж або відчуження іншим способом є недійсним;
>o в) за приватизаційними паперами дивіденди або відсотки не нараховуються і не сплачуються;
>o г) зазначені папери не можуть використовуватися як засіб розрахунку або як застава для забезпечення платежів та кредитів;
>o д) приватизаційні папери, придбані з порушенням законодавчих вимог, вважаються недійсними.
ВИДИ ОПЕРАЦІЙ З ПРИВАТИЗАЦІЙНИМИ ПАПЕРАМИ
Відповідно до законодавства України за час проведення приватизації існували такі варіанти використання приватизаційних паперів:
- обмін на паї господарських товариств, що створювалися товариствами покупців як за номіналом для працівників приватизованих підприємств, так і на аукціонній або конкурсній основі для інших громадян;
- обмін на акції відкритих акціонерних товариств, що ство-рюються в процесі приватизації або корпоратизації підприємств, за пільгами для своїх працівників і на аукціонній основі для інших громадян;
- обмін на паї й акції орендних підприємств, що перетворю-ються в процесі приватизації в господарські товариства або акціонерні товариства, також на пільгових умовах для працівників підприємств і на аукціонній основі для решти власників приватизаційних паперів;
- конвертація приватизаційних цінних паперів:
а) обмін приватизаційного майнового сертифіката на
житловий чек і навпаки;
б) обмін приватизаційного майнового сертифіката на
земельну бону і навпаки;
в) обмін житлового чека на земельну бону і навпаки;
- обмін приватизаційного майнового сертифіката або житлового чека на інвестиційний сертифікат інвестиційного фонду або інвестиційної компанії;
- передача приватизаційного майнового сертифіката або житлового чека в довірче управління довірчому товариству - трасту.
Список використаної літератури
1. Бердникова Т. П. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М.: ИНФРА-М, 2000. 270 с.
2. Биржевая деятельность / Под ред. А. Г. Грязновой, Р. В. Корне-евой, В. А. Галанова. М.: Финансы и статистика, 1995. 240 с.
3. Гайдуцький П. I., Бузовсъкий Е. А., Тімченко В. П. Біржова торгівля - основа ринку. К.: УСГА, 1992. 33 с.
4.Иващенко А. А. Товарна биржа. М.: Международные отношения, 1991.272с.
5. Кузнецова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. К.: Юрінком Інтер, 1998.526с.
6. Мельник В. А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальний випуск. К.: А.Л.Д., ВІРА - Р, 1998. 560с.
7. Сохацька О. М. Ф'ючерсні ринки. Історія, сучасність, перспективи становлення в Україні. Тернопіль: Екон. думка, 1999. 408с.

 
 

Цікаве

Загрузка...