WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Біржі: види, характеристика, функції. Правила біржових торгів та технологія їх проведення. Пайові та приватизаційні цінні папери - Контрольна робота

Біржі: види, характеристика, функції. Правила біржових торгів та технологія їх проведення. Пайові та приватизаційні цінні папери - Контрольна робота

встановлюється і фіксується біржею. Цю різницю називають пунктом, або кроком, що є одиницею мінімального коливання ціни курсу чи індексу.
Встановлення граничного коливання цін (кроку) на більшості бірж світу полегшує перебіг торгів, сприяє укладанню угод, зростанню обігу біржі. Граничні коливання цін встановлено на більшості бірж світу.
Процедура біржового торгу, яка склалася на товарних і фондових біржах України, здійснюється за принципом аукціону.
Аукціон - продаж товарів, майна з публічного торгу покупцеві, котрий запропонував найвищу ціну. Аукціони бувають трьох типів: англійський; голландський; темний.
o В англійському аукціоні ставки підіймаються, а торги тривають доти, доки лот не буде продано покупцеві, який запропонував найвищу ціну.
o Голландський аукціон - розпочинають з найвищої ціни, яку поступово знижують, доки не знайдеться покупець, готовий придбати лот.
o Темний аукціон характерний тим, що всі покупцізаявляють свої ставки водночас, а лот продається тому, хто запропонував найвищу ціну.
За будь-якого виду аукціону власником товару стає той, хто запропонував найвищу ціну.
Відповідно до заявок маклер оголошує на аукціоні назву біржових товарів, їх базис поставки, обсяг партії, ціну та інші показники. Якщо брокер виказав інтерес до товару, оголошеного маклером, він повідомляє про це останньому вголос або підняттям руки. В разі досягнення згоди брокер-продавець і брокер-покупець підписують заявку на товар, який є об'єктом угоди. З цього моменту угоду вважають укладеною. Підписана двома сторонами заявка надходить до маклера, який реєструє її підписом та фіксує час і дату реєстрації. Після цього реєстратор вводить інформацію про реєстрацію угоди до банку даних.
Згідно з Правилами біржової торгівлі угоду можна оформляти і після закінчення торгів у чітко визначений час. Попередньо брокери обмінюються письмовими контрактамидля того, щоб угода набула юридичної сили. Працівники біржі та спеціальні біржові комітети здійснюють контроль за достовірністю укладання угод.
Якщо до товару, оголошеного маклером, не виявлено інтересу, брокер-продавець має право змінити ціну заявленого товару і повідомити про це Біржовим зборам підняттям руки або передачею інформації маклеру письмово.
Якщо до тієї чи іншої позиції виявлено інтерес більш ніж одного брокера, маклер улаштовує конкурсні торги, на яких заявлену ціну можна змінювати за умов:
o кількох брокерів-покупців, тоді право укласти угоду дістає той, хто запропонував найвищу ціну;
o кількох брокерів-продавців, тоді право укласти угоду дістає той, хто пропонує найнижчу ціну.
Брокери, які досягай згоди про укладення угоди, дотримуючись викладеної процедури торгів, зобов'язані зареєструвати її в маклера, який перед її реєстрацією оголошує умови здійснення угоди.
Якщо брокер відмовляється від здійснення або реєстрації угоди за умов, визначених у заявці, це розцінюється як відмова від здійснення угоди на заявлених умовах, визнається порушенням правил торгівлі і карається штрафом.
Якщо брокер-продавець у момент оголошення позиції товару, до якого виявлено інтерес, не відреагував або його не було в залі, то за цією позицією торг відкладається.
Аби підвищити ефективність функціонування бірж, сьогодні широко використовуються програми автоматизованих систем організації біржових торгів.
Біржа зобов'язана передбачити заборону таких дій членів біржі:
o розкриття чи розголошення розпорядження, доручення брокеру в будь-який час, торгівля проти чи на боці іншого контрагента з урахуванням розпорядження розголошеного і сповіщеного члена біржі внаслідок його близьких відносин з клієнтом;
o торгівля з самим собою без зміни права власності;
o приховування, притримування членом біржі від відкритого ринку будь-якого розпорядження (доручення) на угоду чи його частини на користь іншої особи;
o купівля або продаж, надання послуги як засіб примирення, за заздалегідь узгодженою ціною;
o торгівля брокером за власний рахунок до виконання розпорядження клієнта;
o невиконання вимоги клієнта переконатися в достовірності зареєстрованої працівниками біржової ціни угоди;
o порушення черговості виконання замовлень клієнтів, що мають рівні умови придбання товару.
Пайові та приватизаційні цінні папери
Пайові цінні папери, що обліковуються в портфелі інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, обліковуються за методом участі в капіталі.
Інвестиції в дочірні компанії не підлягають перегляду на зменшення корисності та відповідно резервуванню.
Інвестиції в асоційовані компанії підлягають перегляду на зменшення корисності один раз на рік за результатами оцінки річної фінансової звітності емітента та не підлягають резервуванню. Зменшення корисності за інвестиціями в асоційовані компанії банки визнають шляхом коригування балансової вартості цінних паперів.
Методика визначення справедливої
вартості цінних паперів
Для цінного папера справедливою вартістю є одне з таких значень на активному ринку цього цінного папера (подібного фінансового інструменту):
середньозважене котирування цінного папера за останні п'ять робочих днів місяця на організаційно оформленому біржовому ринку;
найменше з котирувань цінного папера на кількох біржах за останні п'ять робочих днів місяця;
середньозважене котирування цінного папера на організаційно оформленому позабіржовому ринку цінних паперів за останні п'ять робочих днів місяця.
У разі неможливості використання для визначення справедливої вартості цінних паперів жодної з наведених у цьому розділі процедур банки можуть застосовувати інші методики визначення справедливої вартості, що зазначені у внутрішньобанківському положенні.
Документи, на підставі яких банки визначають справедливу вартість цінних паперів, мають подаватися на першу вимогу Національного банку України. Якщо таких документів немає, то банк має обчислити суму очікуваного відшкодування.
Методика визначення суми очікуваного
відшкодування за вкладеннями в цінні папери,
що віднесені до портфеля на продаж
Сума очікуваного відшкодування за вкладеннями в цінні папери обчислюється для пайових цінних паперів з нефіксованим доходом за формулою (1), а для всіх інших цінних паперів - за формулою (2).
Для пайових цінних паперів з нефіксованим доходом береться до розрахунку менша із сум - оцінна сума доходу інвестора від цінного папера, дисконтована на сім років з періодом дисконту один рік під поточну ставку KIBOR найтривалішого строку, або пропорційна частка участі інвестора в капіталі емітента
:
7

 
 

Цікаве

Загрузка...