WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Біржі: види, характеристика, функції. Правила біржових торгів та технологія їх проведення. Пайові та приватизаційні цінні папери - Контрольна робота

Біржі: види, характеристика, функції. Правила біржових торгів та технологія їх проведення. Пайові та приватизаційні цінні папери - Контрольна робота

країни. Вони враховують особливості розвитку виробництва, обігу й споживання матеріальних ресурсів, що притаманні даній країні. При цьому валютний, податковий і торговельний режими забороняють проведення арбітражних угод і участь у біржових торгах фірм і осіб нерезидентів країни місцезнаходження біржі.
Залежно відсфери діяльності біржі умовно поділяють на центральні (столичні), міжрегіональні і регіональні (локальні).
Міжрегіональні біржі, як правило, сполучають райони виробництва і споживання товарів.
Регіональні біржі - це здебільшого обласні біржі, які можуть мати філії.
Більшість бірж України є регіональними (локальними).
За основними видами угод світова практика біржової торгівлі виділяє такі види бірж: реального товару; ф'ючерсні; опціонні; змішані.
Біржі реального товару характерні для початкового етапу біржової торгівлі. Найсуттєвішою рисою бірж реального товару є обов'язкова поставка товару після проведення торгів.
Ф'ючерсні біржі виникли внаслідок розвитку біржової торгівлі і перетворення бірж реального товару на спеціалізований ринок торгівлі контрактами. Основними ознаками ф'ючерсної торгівлі є:
зв'язок з ринком реального товару, який може здійснюватися через великий відтинок часу (в окремих випадках навіть за кілька років); заздалегідь чітко визначена вартість стандартизованого контракту; узгоджені кількість, якість, ціна, умови поставки товару, що відображується в контракті, який стає об'єктом торгівлі; повна уніфікація умов поставки товару; незабезпеченість угоди реальним товаром на момент її , укладання; замінність контрагентів, яка забезпечується перепродажем цих контрактів.
Форма страхування ціни або прибутку в разі здійснення ф'ючерсних угод має назву хеджування. За умов хеджування учасники угод отримують можливість застрахувати себе від збитків, що можуть бути наслідком зміни цін протягом терміну угоди.
Істотну роль у сучасній світовій економіці відіграють опціонні біржі як засіб страхування учасників біржової торгівлі, оскільки це дає змогу покупцям опціонів зменшити можливі збитки під час укладання та виконання біржових угод.
Біржі, на яких здійснюються операції, що передбачають поєднання різних видів угод, називають змішаними.
Якщо ф'ючерсні біржі виникли ще в 40-х роках XX ст. (з 1948 р. в США), то опціонні з'явилися порівняно недавно (в 80-ті роки). У багатьох країнах з ринковою економікою на біржах можна укладати водночас як ф'ючерсні, так і опціонні угоди. На українських біржах можна укладати водночас угоди як з реальним товаром, так і не наявним (форвардні, ф'ючерсні угоди). Опціонні угоди на біржах України поки що не уклада-ють. Вітчизняні біржі можна умовно вважати змішаними.
Залежно від характеру комерційної діяльності розрізняють біржі прибуткові (комерційні) і неприбуткові
(некомерційні). Згідно з чинним законодавством України біржі є неприбутковими організаціями. Грошові кошти засновників і членів біржі, які отримані за контрактами, укладеними на біржі, спрямовуються на компенсацію витрат, пов'язаних з функціонуванням біржі, на оновлення обладнання й технологічного процесу, стимулювання працівників біржі тощо.
Функції біржі
Біржа, основою діяльності якої є біржова торгівля, виконує такі функції.
1. Організація проведення торгів. Насамперед - це добре обладнане "ринкове місце" (біржова зала), де могла б розміститися достатня кількість продавців і покупців, що беруть участь у біржових торгах. Організацію біржових торгів має забезпечувати штат висококваліфікованих працівників біржі.
2. Розробка біржових контрактів - це стандартизація вимог до якісної характеристики біржових товарів і до розмірів партій товарів, розробка єдиних вимог до розрахунків за біржовими угодами тощо.
Біржа встановлює жорсткі вимоги щодо товарів, які допускаються до біржових торгів. На підставі цих вимог розроблено біржові стандарти, які мають бути враховані продавцями і покупцями на біржах.
Типові біржові контракти дають змогу прискорити оформлення укладених угод.
3. Розв'язання спірних питань. Під час біржових торгів між учасниками біржової торгівлі можуть виникати спірні ситуації (помилки, нечітка робота технічного персоналу, відмова від виконання контрактів, письмового укладання угод, порушення правил торгів тощо). Ці питання вирішуються безпосередньо на біржі відповідним нейтральним органом - третейським або арбітражним судом біржі.
4. Котирування й регулювання біржових цін. За умови концентрації великого попиту та пропозиції на біржі, укладання великої кількості угод, відсутності державного регулювання зменшується вірогідність впливу неринкових факторів на ціну, що максимально наближає її до реального попиту й пропозиції.
Біржову ціну встановлюють в процесі її котирування, це розглядають як найважливішу регулювальну функцію біржі. Котирування цін - це визначення діючих на біржах цін на товари, курси цінних паперів і валют. Такі ціни встановлюються спеціальною (котирувальною) комісією станом на початок і закінчення торгів.
З метою розробки стратегії поведінки продавців і покупців на наступних біржових торгах біржі публікують ціни на товари в біржових бюлетенях. Ціни є орієнтиром для потенційних виробників товарів, власників цінних паперів, покупців, органів державної влади тощо.
5. Біржове страхування (хеджування) учасників біржової торгівлі від несприятливих для них коливань цін. Для
цього на біржі використовуються спеціальні види угод і розробляється механізм їх укладання.
Біржа створює умови для того, щоб покупці і продавці товару за своїм бажанням могли виступати на біржових торгах у ролі клієнтів або учасників. Інтереси клієнтів біржі представляють брокери, які виконують їхні заявки. Це підвищує довіру до біржі, залучає до участі в ній ринкових спекулянтів, підвищує кількість продавців, покупців і посередників.
6. Гарантування виконання угод досягається через біржові системи клірингу і розрахунків. З цією метою біржа використовує систему безготівкових розрахунків шляхом заліку взаємних вимог і зобов'язань учасників торгів, проведення грошових розрахунків клієнтів через банківські рахунки біржі, застосування штрафних санкцій.
7. Інформаційна діяльність, збір і реєстрація біржових
цін з подальшим їх узагальненням і публікацією, надання клієнтам, іншим зацікавленим організаціям інформації про наявність товарів, публікація такої інформації в газетах, журналах, інформаційних агенціях - все це є надзвичайно важливою функцією біржі.
8. Сприяння реалізації товарів за оптимальними цінами відбувається на основі прямої зустрічі

 
 

Цікаве

Загрузка...