WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Організація біржового управління - Реферат

Організація біржового управління - Реферат

ряд робочих органів. Як правило, в їх склад входять:
* розрахунковапалата, для проведення розрахунків за укладеними угодами і контролю за виконанням контрактів;
* біржовий арбітраж, для юридичного консультування і вирішення виникаючих спорів;
* реєстраційний комітет, для реєстрації і оформлення укладених угод і нагляду за виконанням правил біржової торгівлі;
* котирувальний комітет, для проведення котирування, збору інформації про порушення цін, підготовки і публікації її в біржовому бюлетені;
* комітет із стандартів і якості, для розробки біржових стандартів, проведення експертизи якості і розв'язання питань щодо прийняття товарів і обігу їх на біржі;
* комітет з правил біржової торгівлі, для розробки і зміни правил біржової торгівлі, типових контрактів і контролю за їх дотриманням;
* групи брокерів, для виконання посередницьких функцій по укладенню угод на біржі.
Загальні збори - це законодавчий орган внутрішньобіржової діяльності, що має такі функції:
* здійснення загального керівництва біржею і біржовою торгівлею;
* визначення основних напрямів діяльності біржі (для товарної біржі, у тому числі зміна номенклатури товарних секцій);
* визначення цілей і завдань біржі, стратегії її розвитку, правил внутрішнього розпорядку;
* затвердження і зміна установчих документів (договору, статуту, правил торгівлі);
* вибори і затвердження Біржового комітету (для ТОВ) або ради (для AT) і Ревізійної комісії;
* внесення змін і доповнень в їх персональний склад і структуру;
* затвердження результатів діяльності біржі і розподілу прибутку;
* визначення розміру і порядку виплати дивідендів, а також джерел покриття збитків;
* визначення (зменшення або збільшення) кількості місць на біржі і встановлення квот для її членів;
* затвердження рішень Біржового комітету (ради) про створення товарних секцій;
* прийом нових членів біржі;
* обрання і відкликання посадових осіб, які відповідно до статуту біржі вступають на посаду за рішенням загальних зборів;
* обрання і відкликання членів ревізійної комісії, затвердження її звітів і рішень, визначення порядку її діяльності;
* затвердження кошторису витрат на утримання Біржового комітету (ради) та персоналу біржі;
* розгляд питань про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб біржі;
* створення і припинення діяльності філіалів і представництв біржі, затвердження положень про них;
* розгляд заяв і скарг на роботу ради директорів, генерального директора, президента біржі (якщо він є);
* визначення умов оплати праці посадових осіб біржі, її філіалів і представництв;
* розгляд і затвердження правил проведення біржових торгів, порядку здійснення біржових угод, затвердження інструкцій та інших нормативно-правових документів, що розробляються Біржовим комітетом;
* розгляд скарг щодо рішень Біржового комітету;
* встановлення розміру щорічної і разової плати для постійних і разових відвідувачів біржових торгів, штрафів, пені, зборів з біржових угод і плати за послуги біржового технічного апарату;
* прийняття рішення про припинення діяльності біржі, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
* розгляд інших питань, що виносяться на розгляд загальних зборів.
Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували кваліфікована більшість засновників і проста більшість присутніх членів біржі.
Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу одного і більше засновників або 2/3 членів біржі.
Члени, засновники біржі й інші зацікавлені особи повинні бути оповіщені про повістку і дату проведення чергових або позачергових загальних зборів не пізніше одного місяця до дня їх проведення.
Право участі у загальних зборах належить кожному члену біржі. Всі члени біржі володіють правом як дорадчого (бути присутнім і брати участь в обговоренні питань порядку денного), так і вирішального голосу (брати участь у голосуванні).
Традиційною умовою роботи загальних зборів членів біржі є голосування за принципом: кожний член біржі не може мати більше одного вирішального голосу. У біржах, організованих як пайове товариство, ця умова легко дотримується. Якщо ж біржа створена як акціонерне товариство, то це необхідно оговорити.
Право участі у загальних зборах члени біржі реалізовують особисто або через представників. Виходячи з того, що об'єднання голосів не допускається, представниками не можуть виступати інші члени біржі, ними повинні бути тільки треті особи.
Право скликання загальних зборів належить органам управління біржею, а також членам біржі, що складають у сукупності не менше за передбачену статутом частину всього складу членів біржі (аналогічно із законодавством про пайові і акціонерні товариства -від однією п'ятої до однієї десятої складу).
Порядок скликання загальних зборів встановлюється з метою забезпечення максимально повної присутності членів біржі і широкої їх участі в обговоренні питань порядку денного.
Крім Загальних зборів, для управління біржею необхідний постійно діючий орган, оскільки збори проводяться, як правило, один раз у рік.
Постійно діючим органом управління біржі вважають Біржовий комітет (рада, Рада директорів), зі складу якого формуються Президія і Правління.
Біржовий комітет є контрольно-розпорядчим органом поточного управління біржею, він захищає інтереси членів біржі, здійснює поточний контроль за її діяльністю. Біржовий комітет вирішує усі питання діяльності біржі, крім тих, які входять до виняткової компетенції загальних зборів членів біржі.
Функціями Біржового комітету (ради) є:
* керівництво діяльністю біржі в період між загальними зборами її членів;
* заслуховування й оцінка звіту Правління;
* внесення поправок до правил біржової торгівлі;
* підготовка рішень Загальних зборів членів біржі;
* представництво біржі в державних та інших організаціях в усіх справах біржі;
* встановлення розміру усіх внесків, виплат, грошових і комісійних зборів;
* підготовка рішення про прийом або виключення членів біржі;
* підготовка рекомендацій підприємствам і організаціям про заміну їх повноважних представників, які беруть участь у біржових торгах;
* заборона членам біржі, які порушили правила біржової торгівлі, відвідувати біржу на певний термін або до затвердження чи скасування цього рішення загальними зборами;
* створення необхідних підрозділів біржі, що функціонують на громадських засадах, затвердження тимчасових (до затвердження загальними зборами) положень, рекомендацій та інших документів, що регламентують діяльність цих підрозділі, а також підрозділів, що створюються правлінням біржі;
* організація і проведення кваліфікаційних екзаменів для брокерів;
* підготовка до загальних зборів членів біржі проектів правил біржової торгівлі, документів, що регламентують

 
 

Цікаве

Загрузка...