WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЦінні папери → Механізм укладення біржових угод - Реферат

Механізм укладення біржових угод - Реферат


Реферат
на тему:
Механізм укладення біржових угод
На товарних біржах України біржовою визнається угода, що відповідає сукупності зазначених нижче умов:
а) якщо вона представляє купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі;
б) якщо її учасниками є члени біржі;
в) якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня (Закон України "Про товарну біржу", ст.15).
Угоди, які укладаються на товарних біржах, мають такі ознаки:
* угода - це згода про купівлю-продаж біржового товару з коротким строком поставки або визначеним строком його поставки в майбутньому;
* порядок укладення угод регулюється чинним законодавством та Правилами біржової торгівлі кожної біржі;
* учасники біржових угод обов'язково є учасниками біржових торгів;
* угода виконується за межами товарної біржі;
* угода підлягає обов'язковій реєстрації згідно з діючими
Правилами біржової торгівлі;
* товарна біржа є гарантом виконання угод, які укладені і зареєстровані на її торгах;
* товарна біржа уповноважена (має право) застосовувати санкції до учасників біржової торгівлі, які здійснюють позабіржові угоди;
* біржові угоди не можуть здійснюватися від імені і за рахунок біржі, оскільки укладення угод- це функція учасників біржових торгів, а саме членів біржі і брокерів, які виступають як посередники.
Згідно з чинним законодавством України зміст біржової угоди (за винятком найменування товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не підлягає розголошенню. Цю інформацію може бути надано тільки на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, арбітражному суду та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством України.
Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному засвідченню.
Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі.
Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам (Закон України "Про товарну біржу", ст.15).
Підготовка до укладення біржової угоди здійснюється поза біржовою долівкою та в межах Правил біржової торгівлі, що прийняті на даній біржі.
Правила біржової торгівлі кожної біржі - це система норм і правил, що регулюють і регламентують відносини між контрагентами, які загалом можна класифікувати як:
І. Підготовчі заходи до укладення угод:
* визначення учасників біржових торгів;
* визначення біржового товару і прийняття його до обігу на біржі;
* порядок виставлення і зняття товарів з біржових торгів.
Схема 6. Класифікація видів угод, які укладаються на товарних біржах
II Біржові угоди (схема 7).
* угоди з реальним товаром;
* ф'ючерсні угоди;
* опціони.
ІІІ. Біржові операції:
* страхування цінового ризику (хеджування);
* біржова спекуляція, що базується на різниці цін.
IV. Заходи (дії бірж) після проведення торгів і укладення угоди:
* забезпечення біржових угод;
* порядок реєстрації і оформлення угод;
* порядок розрахунків по біржових угодах;
* порядок вирішення спорів;
* наслідки невиконання угоди;
* санкції за порушення Правил біржової торгівлі.
Вищезазначені норми і правила містяться в Типових Правилах біржової торгівлі для товарної біржі, а в межах даного розділу розглянемо лише деякі з них.
1. Визначення учасників біржових торгів та їх організаційно-наглядове обслуговування.
Усіх присутніх в операційному (торговому) залі товарної біржі під час біржової сесії (торгів) умовно можна поділити на групи, які:
* укладають угоди;
* обслуговують процес укладення угод;
* контролюють дотримання правил проведення біржових торгів;
* інші присутні, допущені на біржову сесію.
Головним серед учасників біржової торгівлі є брокери, через яких здійснюється посередництво між біржею і клієнтами, безпосередньо між покупцями і продавцями.
Під час проведення біржових торгів брокери зобов'язані:
* бути присутніми на "біржовій долівці" в момент представлення товару, який був заявлений ними на продаж або покупку;
* дотримуватися правил біржової торгівлі даної товарної біржі;
* виконувати доручення клієнтів;
* надавати необхідну інформацію про результати біржових торгів брокерській конторі (фірмі) тощо.
Так, на Українській аграрній біржі існує дві категорії брокерських місць:
* повні брокерські місця (типу "А");
* неповні (пільгові) брокерські місця (типу "Б").
Брокерське місце типу "А" дає право брокерській конторі здійснювати повний перелік біржових операцій, передбачених
Правилами проведення біржових торгів на УАБ та доповненнями до них. На відкриття повного брокерського місця мають право будь-які юридичні особи - засновники УАБ або їх відокремлені підрозділи.
Брокерське місце типу "Б" дає право брокерській конторі здійснювати операції виключно по продажу сільськогосподарської продукції та сировини без права здійснення операцій з продажу іншого біржового товару або закупівлі будь-якого біржового товару. На відкриття неповного брокерського місця мають право безпосередні виробники сільськогосподарської продукції і сировини, яка є біржовим товаром.
Вартість права на використання брокерських місць:
* брокерські місця типу "А"
а) на строк 180 днів - сума, еквівалентна 6 тис. дол. США;
б) на строк 360 днів'- сума, еквівалентна 10 тис. дол. США.
* брокерські місця типу "Б" - сума, еквівалентна 2 тис. дол. США.
Права постійних і разових відвідувачів товарної біржі у статусі учасників біржових торгів порівняно з правами членів біржі та їх повноважними

 
 

Цікаве

Загрузка...