WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Правова охорона та роль внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища - Реферат

Правова охорона та роль внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища - Реферат

малоцінних молодняків, прокладанням пролісок, створення протипожежних рохривів. Усякі інші рубки деревостанів у цих лісах заборонені. Крім того, у зазначених лісах забороняється такох заготівля живиці, деревних соків, лісової підстілки, а також випасання худоби.
У ст. 78 Лісового кодексу України зазначено, що законодавчими актами України у лісах населених пунктів може бути передбачено заборону й інших видів використання ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, якщо вони не сумісні з проведенням культурно-оздоровчих заходів та організацією відпочинку населення.
Для посилення контролю за охороною лісів населених пунктів і зелених насаджень приймаються спеціальні нормативні акти.
Наприклад, постанова Кабінету Міністрів України "Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів" від 8 квітня 1999р., яка визначає матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну зеленим насадженням.
Якщо порядок відшкодування шкоди спеціальним законодавством не регулюється, він визначається за загальними правилами, передбаченими ст.440 і 441 Цивільного Кодексу України.
Охороні лісів населених пунктів сприяють також лісовідновлення і лісорозведення.
Лісорозведення - це залісення зелених ділянок, на яких не вирощувався.
Лісорозведення потребують багато міст України, особливо ті, що розміщенні в стаповій зоні республіки: Одеса, Херсон, Кіровоград, Кривий Ріг.
В нашій державі є сприятливі умови для вирощування лісів, паркових дерев, іншої рослинності. Якщо на великих просторах тундри нараховується лише 400-500 видів рослин, то в Україні більше 5 тис.
В наш час ще не уділяється увага по вирощуванню лісів і створенню парків.
Треба, по-перше, діяльність керівників усіх рівнів оцінювати не тільки в залежності від виконання виробничого прлану, а й від створення сприятливих екологічних умов для праці і життя людей. По-друге, необхідно передбачити в законодавстві відповідальність за екологічну бездіяльність.
Правову охорону слід вирішувати в більш широкому плані.
Планування, спрямовані на охорону навколишнього природного середовища у містах здійснюють міські Ради народних депутатів і їх виконавчі органи. Ці органи контролюють виконання прийнятих планів та рішень щодо охорони навколишнього середовища.
Також відповідну роботу проводять селищні та сільські Ради народних депутатів і їх виконавчі органи.
Повноваження місцевих Рад та їх виконавчих органів у сфері охорони навколишнього природного середовища визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997р.
Місцеві Ради народних депутатів застосовують різні форми і методи. Ці місцеві Ради розробляють і приймають нормативні акти екологічного спрямування, контролюють виконання законодавчих актів, прийнятих вищестоящими органами, розглядають питання охорони навколишнього середовища на сесіях Рад.
До відання вионавчих органів міських, селищних, сільських Рад належать:
1) визначення в усановленому порядку розмірів відшкодувань піприємствами, установами та організаціями за забруднення довкілля та екологічні збитки;
2) підготовка і подання на затвердження Ради проектів місцевих програм довкілля, участь у підготовці загальнодержевних і регіональних програм охорони жовкілля;
3) підготовка і внесення на розгляд Рад про позиції щодо прийняття рішень про оргінізацію територій і об'єктів природно-заповітного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
4) здійснення заходів щодо лаквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуіцій, інформування про них населення;
5) визначення територій для складування зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;
6) вирішення інших питань у сфері охорони навколишнього природного середовища.
2. Роль органів внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища у виробничій та побутових сферах.
В охороні навколишнього природного середовища важливу роль відіграють органи внутрішніх справ. Відповідна охорона громадського порядку особливо тісно пов'язана з забезпеченням належного стану в містах і місьцех масового відпочинку населення: курортних місцевосцях, міських парках, приміських і зелених зонах. Ці території, як правило, являються багатолюдними, що не рідко призводить як до громадських, так і до екологічних правопорушень.
Тут виникають пурушення невихованими громадянами, вони забруднюють землю, воду, ліс, атмосферне повітря, ламають деревні насадження, порушують тряв'яний покрив.
Відповідні органи міліції припиняють такі дії громадян і надають допомогу природоохоронним органам щодо забезпечення охорони природного середовища.
Органи міліції у своїй діяльності враховують і те, що санітарний стан курортної місцевості впливає на її екологічний стан, а тому допомагають органам здоров'я здійснювати нагляд за додержанням санітарних правил утримання курортних місцевосцей.
Особи, винні у порчі чи знищенні дерев та інших зелених насаджень, притягуються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.
Охорона природного середовища вкючає в себе і його охорону від виробничого, дорожнього і побутового шуму. Поряд з іншими органами цю задачу вирішують і органи внутрішніх справ.
Заходи щодо відверненння і знищення шуму передбачені в ст. 23 Закону України "Про охорону атмосферного повітря."
З метою відвернення, зниження і досягнення безпечних рівнів виробничих та інших шумів необхідно:
ў сворювати і впроваджувти малошумні механізми на основі технічного нормування;
ў поліпшувати конструкції транспортних засобів та умови їх експлуатації, а також утримувати в належному стані залізничні і трамвайні колії, автомобільні шляхи, вуличні покриття;
ў розміщати підприємства, транспортні магістралі, аеродроми та інші об'єкти з джерелами шуму при плануванні і забудові населених пунктів відповідно до встановленихсанітарно-технічних вимог та карт шуму;
ў здійснювати виробництво будівельних матеріалів, конструкцій і технічних засобів та споруд з необхідними акустичними властивостями.
Також великі обов'язки щодо охорони навколишнього природного середовища покладені на дільничих інспекторів міліції. Вони зазначені в Законі України "Про міліцію", інших законодавчих актах, постановах Кабінету Міністів, рішеннях місцевих Рад народних депутатів, нормативних актах Міністерства внутрішніх справ України.
Згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ України "Про роботу дільничного інспектора міліції" від 16 серпня 1992р. Дільничий інспектор допомагає:
ў природрохоронним органам - охороні флори і фауни, боротьбі з браконьєрством і порушенням правил полювання та рибальства;
ў органам ветеренарного нагляду - в проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;
ў вирішує інші питання в галузі охорони навколишнього природного середовища.
Характерною особливістю охорони органами внутрішніх справ навколишнього природного середовища у виробничий та побутовій сфері є опора на норми багатьох видів законодавства: екологічного, земельного, водного, лісового, на норми законодавчих актів, присвячених охороні атмосферного повітря та інших об'єктів природи, а також норми кримінального, цивільного і адміністративного права, якщо мова йде про притягання до відповідальності винних осіб.
Екологічний стан у виробничій та побутовій сферах залежить від стану багатьох об'єктів природи: земель, вод, лісів і зелених насаджень, атмосферного повітря тощо, використання і охорона яких забезпечується окремими видами законодавства.
Щоб забезпечувати правову діяльність в охороні навколишнього природного середовища у виробничій та побутовій сферах необхідно володіти нормами різних видів законодавства.

 
 

Цікаве

Загрузка...