WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → " Типове положення ""Про охорону праці""" - Курсова робота

" Типове положення ""Про охорону праці""" - Курсова робота

д) забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; організацією питного режиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці;

е) використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавства;

є)проходження попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є необхідність у професійному доборі; проходження щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року;

ж) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені у актах розслідування.

2.4.13 здійснює зв'язок з медичними закладами, науковими та іншими організаціями з питань охорони праці, організує впровадження їх рекомендацій.

2.5 Спеціалісти служби охорони праці мають право:

2.5.17 Представляти підприємство в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці.

2.5.2 безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи підприємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці.

2.5.3 Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах підприємства, видавати керівникам перевіреного об'єкта, цеху, виробництва обов'язковий для виконання припис за формою згідно з додатком.

2.5.4 Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці.

2.5.5 Надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці; порушувати клопотання про заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

3. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

3.1 Для виконання делегованих корпораціям, концернам та іншим об'єднанням підприємств (надалі - об'єднання) функцій в галузі охорони праці у їх апараті створюються служби охорони праці.

3.2 Статут об'єднання (інший документ про його створення) повинен містити положення щодо організації служби охорони праці, її повноважень і прав.

3.3 Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові об'єднання.

3.4 підприємства, що утворили об'єднання, делегують його службі охорони праці, як правило, функції, передбачені пунктами

2.4.1 і 2.4.2, підпунктами "в", "д", "ж", пункту 2.4.5 підпунктами "а", "б", "д", пункту 2.4.6 пунктами 2.4.7 і 2.4.8 підпунктами "а", "в", "г", "д", "е", "ж" пункту 2.4.12 цього Типового положення, а також:

3.4.1 Розроблення рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня безпеки, гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища на підприємствах.

3.4.2 Забезпечення підприємств інформацією з питань охорони праці, у тому числі про причини аварій і нещасних випадків, підготовку пропозицій щодо їх запобігання.

3.4.3 Формування розділу "Охорона праці" у колективному договорі у разі його заключення об'єднанням.

3.4.4 надання допомоги підприємствам об'єднанням в вирішенні питань, передбачених підпунктами "а" і "б" пункту 2.4.5, а також:

а) використанні вітчизняного та зарубіжного досвіду охорони праці;

б) пропаганді безпечних і нешкідливих умов праці;

в) координації роботи лабораторій, що проводять оцінку санітарно-гігієнічних умов праці;

г) придбанні державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці;

д) залученні науково-дослідних, навчальних та інших організацій до розробок з охорони праці.

3.4.5 Організації навчання працівників служб охорони праці підприємств, проведення з ними семінарів.

3.4.6 координації роботи служб охорони праці підприємств та методичне керівництво цими службами.

3.5 Спеціалісти служби охорони праці об'єднання мають права, передбачені пунктами 2.5.1 - 2.5.5 цього Типового положення; крім того вони мають право:

3.5.1 Перевіряти роботу служб охорони праці на підвідомчих підприємствах.

3.5.2 Залучати спеціалістів підприємств (з дозволу їх керівників) до перевірок додержання законодавства про охорону праці.

4. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ МІНІСТЕРСТВА, ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ, КОНЦЕРНУ, КОРПОРАЦІЇ ТА ІНШОГО ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, СТВОРЕНИХ ЗА ГАЛУЗЕВИМ ПРИНЦИПОМ

4.1 У центральному апараті міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств, створених за галузевим принципом, служба охорони праці підпорядковується першому заступнику міністра, голови державного комітету, керівникові концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств (надалі - міністерство).

4.2. Служба охорони праці міністерства виконує функції, передбачені пунктами 2.4.1, 2.4.2, підпунктами "а", "в", "д", "ж"пункту 2.4.5. підпунктами "б", "д" пункту 2.4.6. пунктами 2.4.7.

2.4.8 підпунктами "а", "б", "в", "г", "д", "е", "ж" пункту 2.4.12, пунктом 3.4.2, підпунктами "а", "б", пункту 3.4.4. та пунктом 3.4.6. цього Типового положення, а також:

4.2.1 Здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств, об'єднань з питань охорони праці; готує матеріали для щорічного підведення підсумків роботи по створенню безпечних і нешкідливих умов праці, розгляду найважливіших питань охорони праці на засіданнях колегії, нарадах, семінарах тощо.

4.2.2 Координує науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи з питань охорони праці, розробляє разом з підприємствами і структурними підрозділами апарату міністерства комплексні заходи щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Співробітничає з державними і громадськими міждержавними організаціями в питаннях охорони праці. 4.2.3 Опрацьовує з відповідною галузевою профспілкою проекту угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці. 4.2.4 Організує: а) галузеві конкурси, спрямовані на розроблення ефективних інженерно-технічних рішень щодо поліпшення безпеки праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням;

б) виконання рішень органів державного нагляду за охороною праці та профспілок, які відносяться до компетенції міністерства;

в) розроблення проектів нових, перегляд або скасування чинних нормативних актів про охорону праці; підготовку пропозицій щодо фінансування зазначених робіт.

4.2.5 Бере участь у:

а) розгляді питань про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільги і компенсації згідно з чинним законодавством;

б) спеціальному розслідуванні нещасних випадків згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінета Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 623 (623-93-п

4.2.6 Взаємодіє з аварійно-рятувальними формуваннями.

4.2.7 Здійснює відомчий контроль на підприємствах, в об'єднаннях (державних і орендних) галузі за:

а) функціонуванням системи управління охороною праці;

б) станом охорони праці, реалізацією комплексних заходів, галузевих угод, науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт щодо поліпшення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища;

4.3 Спеціалісти служби охорони праці міністерства мають права, передбачені пунктами 2.5.1-2.5.5, 3.5.1 та 3.5.2. цього Типового положення.

5. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

5.1 Служба охорони праці є структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади, що утворюється головою державної адміністрації.

До складу служби входять працівники регіонального фонду охорони праці, які повинні мати фінансову або економічну освіту.

Свою діяльність в галузі охорони праці служба спрямовує на роботу з підприємствами, установами і організаціями, розташованими в межах відповідної території, але перш за все з тими, що належать до сфери управління державної адміністрації, підприємствами недержавних форм власності.


 
 

Цікаве

Загрузка...