WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Розрахунок водопроводу і водопостачання для потреб міста - Курсова робота

Розрахунок водопроводу і водопостачання для потреб міста - Курсова робота

до пожежі (5.4)

м, (5.4)

де - втрати напору в водоводах, що з'єднають насосні станції, м;

= 194 м - геодезична відмітка встановлення насосної станції першого підйому (визначаються за генеральним планом);

= 195,5 м - геодезична відмітка встановлення насосної станції другого підйому (визначаються за генеральним планом).

Запроектоване прокладання водоводів в дві лінії, при цьому кожна розраховується на пропуск 70% розрахункової кількості води, тобто для кожного водовода

л/с.

Водоводи прокладають діаметром

мм.

До пожежі втрати напору в водоводах (7.5) складають

м, (5.5)

де А = 2,638 10-6 - питомий опір труб водоводу (додаток 8), приймається в залежності від діаметру труб водоводу;

= 250 м - довжина водоводу (визначається за генеральним планом), м.

при пожежі (5.6)

м, (5.6)

де

м

- втрати напору в водоводах при пропуску витрат води на пожежогасіння, м;

л/с

- витрати води водоводу при пожежі.

Насосна станція першого підйому проектується за принципом низького тиску (), таким чином:

витрата пожежних насосів визначається за (5.3), тобто при виникненні пожежі, насосна станція повинна подати тільки додаткову кількість води для пожежогасіння,

напір насосів приймається рівним пожежному напору (5.6).

Результати вибору насосів для насосної станцій першого підйому наведені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1. Вибір насосів насосної станції першого підйому

Група насосів

Розрахункові параметри насосів

Прийняті насоси та їх параметри

Кількість

Напір, м

Витрата, м3/год

Марка насоса

Напір, м

Витрата, м3/год

1

2

4

5

6

7

Робочі насоси

Основні

5,5

198,28

Д200-95

23

100

2

Пожежні

5,5

144

2

Резервні насоси

-

-

-

Д200-95

23

100

2

6. Підбір насосів для насосної станції другого підйому

Насосна станція другого підйому встановлена в вузлі 1. До пожежі її насоси подають воду до водонапірної башти, а під час гасіння пожежі - до диктуючої точки.

6.1 Визначення режиму роботи насосів НС-ІІ

Розрахункові витрати насосів насосної станції другого підйому складають до пожежі (6.1):

для першої ступені

м3/год, (6.1)

для другої ступені

м3/год, (6.2)

де Рі - подача води насосами і-го ступеня (розділ 4),% від .

Розрахункові витрати насосів насосної станції другого підйому складають при пожежі (6.8) або (6.3)

м3/год, (6.3)

де Рmax =4,555 - подача води насосами тої ступені, що подає максимальну кількість води в% від .

Рисунок 6.1. Графік режиму роботи НС-ІІ

6.2 Визначення напорів насосів НС-ІІ

Розрахунковий напір насосів для насосної станції другого підйому визначається:

до пожежі (6.9)

м, (6.4)

де = 42 м - висота водонапірної башти, що прийнята за типовим проектом (додаток 6);

= 6,4 м - висота баку водонапірної башти (6.6);

- втрати напору в частині мережі, що з'єднає точку її живлення та водонапірну башту при подачі максимальної кількості води від насосної станції другого підйому, м;

л/с

- максимальна подача насосною станцією другого підйому, л/с; Аі - питомий опір труб ділянок 6, 7, 8, 9 та 10 (додаток 8); - їх довжина, м;

= 0 - тому що НС-ІІ встановлена в вузлі 1 - точці живлення мережі;

= 203 м - геодезична відмітка встановлення водонапірної башти (визначаються за генеральним планом);

= 196 м - геодезична відмітка встановлення насосної станції другого підйому (визначаються за генеральним планом).

при пожежі (6.11)

м, (6.5)

де =22 м - втрати напору в водопровідної мережі при її роботі під час пожежі (3.8);

- тому що насосна станція другого підйому встановлена в точці живлення мережі, м;

- вільний напір на пожежному гідранті, встановленому в диктуючій точці, м;

м - геодезична відмітка диктуючої точки (визначаються за генеральним планом).

6.3 Вибір принципу будови НС-ІІ

Приймається насосна станція низького тиску так, як за розрахунками тиск робочих насосів перевищує тиск пожежних насосів, але тиск пожежних насосів підбирається за значенням робочих.

6.4 Вибір робочих та пожежних насосів для НС-ІІ

Насосна станція другого підйому проектується за принципом низького тиску (), таким чином:

витрата пожежних насосів визначається за (6.3), тобто при виникненні пожежі, насосна станція повинна подати тільки додаткову кількість води для пожежогасіння,

напір насосів приймається рівним необхідному напору насосів до пожежі (6.4).

Результати вибору насосів для насосної станцій другого підйому наведені в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1. Вибір насосів насосної станції другого підйому

Група насосів

Розрахункові параметри насосів

Прийняті насоси та їх параметри

Кількість

Напір, м

Витрата, м3/год

Марка насоса

Напір, м

Витрата, м3/год

1

2

4

5

6

7

Робочі насоси

Основні:

К-100-65-250

80

100

І ступінь

68,9

142,73

2

ІІ ступінь

68,9

73,86

1

Пожежні

68,9

144

2

Резервні насоси

-

-

-

К-100-65-250

80

100

2

Висновок

При виконанні курсового проекту була запроектована водопровідна мережа, що подає воду для потреб населеного пункту (господарсько - питні та поливка) та прядильної фабрики (виробничі, господарсько - питні робочих, душові), а під час виникнення пожежі - на потреби пожежогасіння.

Водопровідна мережа має кільцеву конфігурацію, складається з 2 кілець, 8 ділянок та 7 вузлів.

Вододжерелом для населеного пункту артезінська скважина, з якої вода, після відповідної водопідготовки, подається насосною станцією першого підйому до резервуарів чистої води (запроектовано два типових залізобетонних резервуари (проект Союзводоканалпроект) розмірами кожного: об'єм - 1500 м3; довжина - 18 м; ширина - 18 м; глибина - 4,84 м).

Насосна станція першого підйому запроектована за принципом низького тиску, та розрахована на встановлення 4 робочих та 2 резервних насосів марки Д200-95.

З резервуарів чистої води вода забирається насосною станцією другого підйому та подається до водонапірної башти (типова безшатрова башта з залізобетонним стволом та стальним баком (проект ЦНДІЕП) висотою 42 м та об'ємом баку 500 м3) під час роботи мережі до пожежі, та до диктуючої точки - під час пожежі.

Насосна станція другого підйому запроектована за принципом низького тиску, та розрахована на встановлення 5 робочих та 2 резервних насосів марки К-100-65-250.

При виконанні курсового проекту були виконані наступні розрахунки:

Розрахунок необхідних витрат води для споживачів населеного пункту, підприємства та пожежогасіння.

Гідравлічний розрахунок водогінних мереж до пожежі та під час пожежі.

Розрахунок водонапірної башти.

Розрахунок резервуарів чистої води.

Розрахунок необхідних напорів та витрат води для насосів (до пожежі та під час пожежі).

Література

1. Антіпов І.А., Кулєшов М.М., Петухова О.А. Протипожежне водопостачання. Підручник / Харків, 2004. - 255 с.

2. Ю.А. Кошмаров "Гідравлика і протипожежне водопостачання", - М: Вища інженерна пожежно-технічна школа МВС СРСР, 1985 р., 383с.

3. СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"

4. СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

5. Правила пожежної безпеки в Україні.


 
 

Цікаве

Загрузка...