WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Професійні хвороби - Курсова робота

Професійні хвороби - Курсова робота

• відповідну державну інспекцію праці;

• прокуратуру по місцю події нещасного випадку;

• федеральний орган виконавчої влади по відомчій приналежності;

• орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації;

• організацію, що направила працівника, з яким відбувся нещасний випадок;

• територіальні об'єднання організацій профспілок;

• територіальний орган федерального органу виконавчої влади у області державного нагляду, якщо нещасний випадок відбувся в організації або на об'єкті, підконтрольних цьому органу;

• страховика з питань обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.

Після повідомлення про нещасний випадок на виробництві до компетентних органів працедавець зобов'язаний організувати і провести розслідування обставин трапився, порядок якого достатньо повно врегульований російським трудовим законодавством.

Перш за все, необхідно знати, які нещасні випадки на виробництві законодавець наказує розслідувати і враховувати. Так, ТК України розслідуванню і обліку підлягають нещасні випадки, що мали місце на виробництві, в результаті яких постраждали:

• працівники, що виконують роботу за трудовим договором;

• студенти освітніх установ вищої і середньої професійної освіти, що вчаться освітніх установ середньої, початкової професійної освіти і освітніх установ основної загальної освіти, проходячі виробничу практику в організаціях;

• особи, що осуджені до позбавлення волі і привертаються до праці адміністрацією організації;

• інші особи, що беруть участь у виробничій діяльності організації або індивідуального підприємця.

Так, розслідуванню і обліку як нещасні випадки підлягають:

• травми, зокрема нанесені іншими особами;

• гострі отруєння;

• теплові удари;

• опіки;

• обмороження;

• втопить;

• поразки електричним струмом, блискавкою, випромінюванням;

• укуси комах і плазунів, тілесні пошкодження, нанесені тваринами;

• пошкодження, одержані в результаті вибухів, аварій, руйнування будівель, споруд і конструкцій, а також унаслідок стихійних бід і інших надзвичайних ситуацій.

Вказані обставини визнають за нещасний випадок на виробництві, якщо вони спричинили за собою: необхідність перекладу працівника на іншу роботу; тимчасову або стійку втрату ним працездатності або його смерть.

При розслідуванні нещасних випадків потрібно враховувати, що перераховані вище обставини повинні мати місце в певний часовий проміжок, а саме:

• протягом робочого часу на території організації або поза нею (включаючи встановлені перерви), а також в період, необхідний для приведення в порядок знарядь виробництва і одягу перед початком і після закінчення трудової діяльності, або при виконанні робіт в наднормовий час, вихідні і неробочі святкові дні;

• при проходженні до місця роботи або з роботи на транспорті, наданому працедавцем, або на особистому транспорті у разі використовування вказаного транспорту у виробничих цілях по розпорядженню працедавця або за угодою сторін трудового договору;

• при проходженні до місця службового відрядження і назад;

• при проходженні на транспортному засобі як змінник під час міжзмінного відпочинку (водій-змінник на транспортному засобі, провідник або механік рефрижераторної секції в потягу і інші);

• при роботі вахтовим методом під час міжзмінного відпочинку, а також при знаходженні на судні у вільний від вахти і суднових робіт час;

• при залученні працівника в установленому порядку до участі в ліквідації наслідків катастрофи, аварії і інших надзвичайних подій природного і техногенного характеру;

• при здійсненні дій, що не входять в трудові обов'язки працівника, але скоюваних на користь працедавця (його представника) або направлених на запобігання аварії або нещасному випадку.

Як видно з приведеного переліку, за нещасний випадок на виробництві визнають не будь-яку трагічну подію з працівником підприємства, установи або організації, а епізод, який мав місце в період, коли він виконував трудові обов'язки або скоював дії, безпосередньо пов'язані з їх виконанням.

Необхідно звернути особливу увагу на нещасні випадки, що відбуваються в дорозі проходження співробітника до місця роботи або від місця роботи. Довгий час існувала помилка, що будь-яке пошкодження життя і здоров'я трудящого в період згаданих вище пересувань визнають за нещасний випадок на виробництві. Це не зовсім відповідає дійсності. Законодавець встановив дві істотні обставини, наявність одного з яких дозволяє визнати травму в дорозі за нещасний випадок на виробництві:

• по-перше, працівник повинен слідувати до місця роботи або від місця роботи на так званому службовому транспорті, тобто наданому працедавцем безпосередньо для доставки співробітників до робочих місць або до місць мешкання після роботи;

• по-друге, працівник повинен пересуватися до місця роботи або від місця роботи на особистому транспорті, якщо останній по розпорядженню працедавця або за взаємною угодою працівника і працедавця використовують у виробничих цілях.

Якщо ж працівник їхав до місця роботи або від місця роботи на суспільному транспорті або взагалі йшов пішки, то травму, що відбулася в дорозі проходження, не можна визнати за виробничу.

Після встановлення характеру нещасного випадку на виробництві починається безпосередній процес розслідування його обставин. Для цього наказом працедавця негайно створюють комісію в складі не менше трьох осіб. У неї входять представники виборних органів працівників, представники працедавця, фахівці з охорони праці, інші зацікавлені особи.

На розслідування нещасного випадку на виробництві закон, як правило, відводить не більш три дні. Якщо ж має місце груповий нещасний випадок, важкий нещасний випадок або нещасний випадок із смертельним результатом, то згаданий термін не повинен перевищувати 15 днів. У випадку, якщо окремі обставини нещасного випадку вимагають додаткового уточнення або треба одержати медичні або експертні висновки, термін розслідування можуть продовжити, але не більше ніж на 15 днів.

Комісія готує комплект документів, підтверджуючих обставини і наслідки нещасного випадку. Даний комплект містить:

• наказ (розпорядження) працедавця про створення комісії по розслідуванню нещасного випадку;

• плани, ескізи, схеми, а при необхідності фото- і відеоматеріали місця події;

• документи, що характеризують стан робочого місця, наявність небезпечних і шкідливих виробничих чинників;

• виписки з журналів реєстрації інструктажів по охороні праці і протоколів перевірки знань постраждалих по охороні праці;

• протоколи опитів очевидців нещасного випадку і посадовців, пояснення постраждалих;

• експертні висновки фахівців, результати лабораторних досліджень і експериментів;

• медичний висновок про характер і ступінь тяжкості пошкодження, заподіяного здоров'ю постраждалого, або причині його смерті, а також про знаходження його у момент нещасного випадку в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;

• копії документів, підтверджуючих видачу постраждалому спеціального одягу і взуття і інших засобів індивідуального захисту відповідно до діючих норм;

• виписки з раніше виданих на цьому виробництві (об'єкті) розпоряджень державних інспекторів по охороні праці і посадовців територіального органу державного нагляду (якщо нещасний випадок відбувся в організації або на об'єкті, підконтрольних згаданому органу);

• виписки з уявлень профспілкових інспекторів праці про усунення виявлених порушень нормативних вимог по охороні праці;

• інші документи по розсуду комісії.

Законодавством встановлені і інші вимоги до порядку оформлення і з'ясування обставин нещасних випадків на виробництві.

Працедавцям слід пям'ятати про необхідність повного розслідування нещасних випадків на виробництві і вживання превентивних заходів по їх подальшому запобіганню. Адже порушення законодавства про нещасні випадки на виробництві і професійних захворюваннях може спричинити не тільки спричинення шкоди життя або здоров'ю трудящих, але і юридичну відповідальність уповноважених представників працедавця.

5


 
 

Цікаве

Загрузка...