WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Охорона праці на Ратнівському молокозаводі - Курсова робота

Охорона праці на Ратнівському молокозаводі - Курсова робота

Зменшення робочої потужності в порівнянні з 1999 роком відбулося з причини вилучення з величини робочої потужності резерву по відсутності.

На заводі мають місце небезпечні і шкідливі фактори, що підрозділяються на фізичні, хімічні, психофізичні і санітарно-гігієнічні.

Фізичні фактори:

– рушійні машини і механізми, пері вироби, що рухаються, заготівлі і матеріали;

– підвищена запиленість повітря;

– підвищена температура поверхонь устаткування, матеріалів;

– підвищеним рівень шуму на робочому місці;

– підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

– підвищена яскравість світла;

– підвищений рівень вібрації;

– підвищений рівень ультразвуку;

– знижений рівень освітленості;

– незахищені (необгороджені) рухливі елементи устаткування;

– відхилення від оптимальним норм температури, відносної вологості швидкості повітря в робочій зоні;

– іонізуюче випромінювання;

– робота поблизу необгороджених перелазів по висоті на 1,3 м вище;

– небезпека обвалення матеріалів, майна, інструмента і пристосування, складених з порушенням норм охорони праці.

Хімічні фактори:

– Зниження вмісту кисню в ємкостях;

– наявність в робочій зоні шкідливих хімічних речовин.

Психофізичні фактори:

– фізичні перевантаження;

– нервово-психічні перевантаження;

– підвищена напруга зору;

– робота в нічну зміну.

Санітарно-гігієнічні фактори:

– небезпека зараження інфекційними захворюваннями (у тому числі кишковими, шкірно-венеричними);

– небезпека зараження гепьмитозами.

Техніко-економічні показники

Загальне заощадження палива – 919 т.у.п. Питомі витрати палива близькі до розрахункових по нормативних характеристиках для фактичних умов роботи устаткування.

Таблиця. Витрати електроенергії на власні потреби

Показники

Один. Виміру

1999 р. факт

2000 рік

Економія +перевитрата, тис. кВтг

План

факт

На виробіток ектроенергії

%

9,39

9,92

9,90

-94

На відпуск теплоенергії

кВтг / Гкал

39,79

40,08

40,05

-47

В порівнянні з 1999 роком витрати електроенергії на власні потреби збільшені на виробіток електроенергії – на 0,51% і на відпуск теплоенергії – на 0,26 кВтг / Гкал.

Таблиця. Резерви теплової економічності

№ пп

Показники

Резерв теплової економічності т.у.п.

+ збільшення – зменшення т.у.п.

1999

2000

1

Питома витрата тепла на турбіни

244

151

-93

2

Температура свіжої пари

-

22

+22 –

3

Тиск свіжої пари

27

– 127

+100

4

Температура живильної води

-

-

-

5

Вакуум і температурний напір в конденсаторах

90

76

-14

6

Непланові пуски турбін

25

55

+30'

7

ККД брутто котлів

1211

834

-377

8

В т.ч. непланові пуски котлів

40

55

+15

9

Температура відхідних газів

517

381

-136

10

Коефіцієнт надлишку повітря

551

385

-166

11

Присоси по газовому тракту

-

13

+13

12

Хімічна та механічна неповнота згорання

103

-

-103

13

Сумарний резерв теплової економічності

1455

985

-470

У звітному році впровадження заходів з нової техніки не було через брак коштів.

У звітному році впроваджено ряд заходів для заощадження палива та електроенергії власних потреб: заміна парових калориферів для підігріву повітря перед повітропідігрівником на котлі №9 – на калорифери СО-110–02 – заощадження 50 т.у.п.

Аварійність

Основні дані про кількість аварій, відмов 1 і 2 категорій, розподіл їх за причинами та видами устаткування, аварійний недовідпуск енергії.

Аварії першої та другої категорії – відсутні.

Відмови першої категорії – відсутні.

Відмови другої категорії – 3 (три):

– по тепломеханічному устаткуванню – 3.

Причиною розриву згину екранної труби виявилось виникнення корозійного розтріскування металу згину по нейтральній зоні з концентратором напруги повздовжній рисці, котра проходила через нейтральну зону, та сприяла інтенсивному тріщиноутворенню в процесі тривалої експлуатації.

Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів

Споруди для очищення стічної води молокозаводу:

1. Механічної очистки: відстійник промислових та зливових стоків.

2. Фізико-механічної очистки для очищення стічної води. Потужність споруд фізико-механічної очистки становить – 1150 м2 добу.

Обсяги нормативно-чистих стоків становлять – 1721,1 тис. м3.

Потужність системи оборотного водопостачання на кінець року становить 335,3 тис. м3/добу.

Використання оборотної води в 1999 році становила 122500 тис. м3.

Витрати на капітальний ремонт основних виробничих фондів природоохоронного призначення становлять 0,748 тис. грн., у тому числі:

– на охорону повітряного басейну 0,088 тис. грн.;

– на охорону водних ресурсів 18,279 тис. грн.

Середньорічна вартість основних фондів природоохоронного призначення становить 826 тис. грн.

Площа земель, що зайняті під діючий золовідвал – 24,48 га під діючі шлаковідвали №1 – 0,7 га, №2 – 7,5 га, всього – 32,68 га.

Рекультивація земель не проводилась.

Екологічні платежі за 2000 рік становлять: усього 680724,84 грн, у тому числі:

– за викиди в атмосферу – 677929,47 грн.

– за розміщення відходів – 2795,37 грн.

– з них понадлімітні платежі за викиди в атмосферне повітря – 17,37 грн.

Охорона водних ресурсів

Водоспоживання

Згідно дозволу на спеціальне водокористування джерелами водопостачання є:

– підземний водозабір – артезіанська свердловина №590, розташована на території підприємства;

– міськводогін – для господарське питних потреб підприємства. Водопостачання:

– дозвіл на спеціальне водокористування №Укр-2919 А / Чрк від 28.05.98 р. з терміном дії до 31.12.2000 року;

– індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення розроблені та затверджені 25.03.1998 р. Ліміт на забір поверхневих та підземних вод встановлено в дозволі на спеціальне водокористування.

Водозабір поверхневої води складається з 3 забірних трубопроводів: 2 трубопроводи діаметром 800 мм; 1 трубопровід діаметром 1000 мм. Оголовки трубопроводів знаходяться на відстані 400 м від берега на глибині 6–8 м. Водозабір обладнаний 3 насосами 20Д-6 потужністю 2500 м2/год.

Технічний стан водозабору поверхневої води задовільний. В травні 2000 року проведено водолазне обстеження водозабірних оголовків. Водозабір не обладнаний спеціальними рибозахисними пристроями.

Артезіанська свердловина №590 знаходиться в робочому стані (діюча), але не використовується, знаходиться в резерві. Графік прокачки свердловини за 2000 рік в наявності Технічний паспорт на свердловину в наявності. Глибина свердловини Н=52 м, дебіт 0 = 2 м2год. На свердловині встановлений насос ЕЦВ.

Міськводогін включає водопровідну мережу на території підприємства та за його межами. Технічний стан водопровідної мережі задовільний.


 
 

Цікаве

Загрузка...