WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Охорона праці на Ратнівському молокозаводі - Курсова робота

Охорона праці на Ратнівському молокозаводі - Курсова робота

,

де – поточні (експлуатаційні) витрати на охорону праці за рік, грн.;

– капітальні інвестиції на реалізацію заходів щодо охорони праці, грн.

Витрати на довгострокові заходи необхідно дисконтувати, що дозволяє врахувати інфляцію і визначити дійсний рівень витрат.

Джерелами фінансування заходів щодо поліпшення охорони праці на підприємстві можуть бути:

– власні кошти підприємств;

– кредити;

– бюджетів засоби держави;

– благодійні внески і пожертвування.

Власні засоби підприємства на охорону праці формуються за рахунок чистого прибутку.

Віднесеная витрат до валових витрат виробництва регламентується актами законодавства.

Рішення про використання частини прибутку для поліпшення умов і безпеки праці приймає менеджер підприємства.

Кредити як джерело фінансування заходів щодо поліпшення охорони праці використовується за умови економічного обгрунтування їх доцільності а урахуванням терміну погашення, плата за кредит і очікуваний ефект.

Бюджетні засоби держави у вигляді пільгових кредитів, пільг по оподатковуванню і прямих субсидій для поліпшення стану охорони праці надаються і використовуються відповідно до нормативних документів держави.

Показники соціальної і соціально-економічної ефективності витрат на охорону праці розраховуються як відносини величин соціальних або соціально-економічних результатів до витрат, не обхідних на їхнє здійснення (або навпаки), і використовуються для визначення і порівняння фактичного рівня питомих витрат, необхідних для зниження частки працюючих у несприятливих умовах праці, рівня травматизму, захворюваності, плинності кадрів на різних підприємствах і в галузях.

Розрахунок економічної ефективності впровадження ходів щодо поліпшення охорони праці на підприємстві робиться з цілями:

– визнанення фактичної еюномічної ефективності здійснених заходів;

– економічного обгрунтування планованих заходів, у тому числі вибору оптимального варіанта проектних рішень;

– розрахунку нормативів витрат на приведення умов арапі на робочих місцях у відповідність з вимогами ССБП, БНіП, СЛМ (відповідно, систем стандартів безпеки праці, будівельних норм і правил, системи людина – машина чи виробниче середовище).

Показник ефективності витрат підприємства на заходи щодо охорони праці.

де Ер – річна економія поточних витрат від поліпшення охорони праці на підприємстві (прибуток чи зменшення збитків), грн.;

Зо.п. – загальні витрати підприємства на охорону праці, грн.

Визначення ефективності поточних витрат підприємства на охорону праці передбачає облік двох альтернативних видів економії від поліпшення охорони праці" що можуть бути розраховані за:

– економічними показниками, обов'язковими для обліку і статистичної звітності – форми статистичної звітності №1-ПВ (умови праці), №1-УБ (відомча), №7-ТНВ й ін.;

– показниками, що отримані в результаті поточного обліку основних соціально-еюномічних результатів за визнанений час (зниження рівня виробничого травматизму і захворюваності, суми пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах, скороченні плинності кадрів та ін).

Для постійної підтримки висого рівня безпеки робіт, забезпечення їхньої нешкідливості і сприятливості умов праці необхідно здійснювати заходи, що дозволяють оцінювати стан охорони праці у всіх галузях народного господарства і на всіх рівнях виробничої діяльності, корегувати їх у необхідних випадках. Виконання цих функцій покладається на органи нагляду і контролю в області охорони праці.

Державний нагляд за дотриманням законів й інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють:

– спеціально уповноважений орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці;

– спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної небезпеки;

– спеціально уповноважений державний орган з питань поженої безпеки;

– спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці.

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать у своїй діяльності від будь-яких господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, їм не підзвітні і не підконтрольні.

У своїй діяльності органи державного нагляду керуються положеннями про відповідні служби. Їхні функції здійснюються спеціально уповноваженими на це структурами й інспекціями в межах своїх повноважень, визначених Законами "Про охорону праці", "Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення" й іншими регламентуючими документами.

3. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

3.1 ЗАТ Ратнівський молокозавод та заходи по охороні праці на даному підприємстві

Завод створено у 1958 році. Закрите акцiонерне товариство "Ратнiвський молокозавод", розташоване на території Волинської області, форма власності – колективна.

Галузь – масло обробна, сировинна і молочна промисловість (крім виробництва молочних консервів).

Вид економічної діяльності – виробництво молочних продуктiв (молочна промисловiсть).

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса смт. Ратно, вул. Шевченка, 47.

Згідно СН-245–71 підприємство відноситься до другого класу з розміром санітарно-захисної зони 500 м. Санітарно-захисна зона витримана, жителі в межах зони не проживають. Підприємством постійно проводяться заходи щодо благоустрою та озелененню СЗЗ.

Загальний стан підприємства та території задовільний.

На підприємстві суб'єктів недержавної форми власності не виявлено. Організацію природоохоронних робіт на підприємстві здійснює відділ охорони навколишнього середовища, підпорядкований головному інженеру підприємства. У склад відділу входить 3 спеціалісти. Робота відділу обумовлена положенням про відділ охорони навколишнього середовища.

1. Основні обов'язки працівників ЗАТ Ратнівського молокозаводу:

– дотримання заданих умов молокопостачання споживачів;

– підтримка нормальної якості молока, що відпускається;

– дотримання оперативно-диспетчерської дисципліни;

– зміст устаткування будинків і споруджень у стані експлуатаційної готовності;

– забезпечення максимальної економічності і надійності молоковиробництва;

– дотримання вимог вибухо- і пожежобезпечності в процесі експлуатації устаткування;

– виконання вимог гігієни і безпеки праці;

– зниження шкідливого впливу виробництва на людей і навколишнє середовище.

2. ЗАТ Ратнівський молокозавод, очолюваний директором містить у собі наступні структурні підрозділи: керування, цех теплової автоматики і вимірів, об'єднаний ремонтний цех, ремонтно-будівельний цех, ремонтно-механічний цех, транспортний ділянка, котельню припортового району, їдальню і допоміжні служби (ЖКО турбази, пральню, зелене господарство).

3. ЗАТ Ратнівський молокозавод, як підприємство має особливості:

– безупинний технологічний процес;

– високі вимоги до якості продукції, що випускається;

– технологічні процеси ведуться при високих параметрах середовища.

Характеристика потужності, стан устаткування

Робоча потужність по місяцям і за 2000 р. зведена в таблицю

Таблиця

Період року

1999 р. факт

2000 р.

План

Факт

% виконання

Січень

190,7

117,8

118,1

100,3

Лютий

189,4

122,5

124,4

101,6

Березень

166,7

122,5

125,0

102,0

Квітень

140,9

122,5

125,0

102,0

Травень

154,4

94,8

98,1

103,5

Червень

142,7

34,0

35,0

102,9

Липень

140,5

21,7

22,1

101,8

Серпень

26,4

43,4

44,1

101,6

Вересень

189,9

35,3

37,3

105,7

Жовтень

194,7

41,9

42,6

101,7

Листопад

172,8

73,5

75,0

102,0

Грудень

114,1

74,3

75,4

101,5

За рік

151,5

75,3

76,7

101,9


 
 

Цікаве

Загрузка...