WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Охорона праці і навколишнього середовища - Курсова робота

Охорона праці і навколишнього середовища - Курсова робота

Основними заходами захисту від ураження електричним струмом є:

 • конструктивні заходи (ПК відноситься до електроустановок до 1000 В закритого виконання, всі токоведучі частини знаходяться в кожухах [15]. Ступінь захисту персоналу від зіткнення зі струмоведучими частинами усередині захисного корпуса і від улучення води усередину корпуса ІР-44, де перша "4"-захист тіл, розміром більш 1,0 мм, друга "4"-захист від бризгів води);

 • в якості схемно-конструктивного заходу безпеки застосовується занулення – навмисне з'єднання металевих частин комп'ютера, що у випадку аварії можуть виявитися під напругою, з нейтраллю;

 • експлуатаційні міри (необхідно дотримуватися правила техніки безпеки при роботі з високою напругою, а також наступної міри обережності не підключати і не відключати рознімання кабелів при включеній напрузі мережі, технічне обслуговування і ремонт робити тільки при вимкнутому живленні).

4. Пожежна безпека

Пожежна безпека відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 [16] забезпечується наступними нормами:

 • системою запобігання пожежі:

 • системою пожежного захисту;

 • організаційно-технічними заходами щодо пожежної безпеки.

У помешканні відділу сухо, відносна вологість 48-55%, температура повітря не перевищує 26°С. По категорії вибухо- і пожежонебезпеки дане помешкання відноситься до категорії В – пожежонебезпечності через присутність твердих згораючих матеріалів, таких як: робочі столи, ізоляція, папір та інше. [16]. Виходячи з категорії пожежонебезпеки і поверховості будинку ступінь вогнестійкості будинку II [17]

Система запобігання пожежі:

 1. контроль і профілактика ізоляції;

 2. наявність плавких вставок і запобіжників в електронному устаткуванні;

 3. для захисту від статичної напруги використовується заземлення;

 4. захист від блискавки будинку і устаткування відповідно до РД 34.21.122-87 [18].

Система пожежного захисту:

 1. аварійне відключення і переключення апаратури;

 2. наявність первинних засобів пожежогасіння, вогнегасників ВВК-5, тому що вуглекислота має погану електропровідність, або порошкових вогнегасників;

 3. система оповіщення, світлова і звукова сигналізація; захист легкозаймистих частин устаткування, конструкцій захисними матеріалами;

 4. у помешканнях, де немає робочого персоналу встановлена автоматична система пожежного захисту.

Організаційні заходами протипожежної профілактики: є вступний інструктаж під час вступу на роботу, навчання персоналу правилам пожежної безпеки; видання необхідних інструкцій і плакатів, засобів наочної агітації, плану евакуації персоналу у випадку пожежі.

5. Охорона навколишнього середовища

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" [19] був прийнятий 26.06.91 р. і протягом останніх сімнадцятьох років систематично доповнювався й удосконалювався. Крім загальних норм і правил використання природного середовища, даний закон передбачає економічні заходи, які спрямовані на організацію раціонального природокористування і захист навколишнього природного середовища. У Законі також обговорені питання екологічної безпеки визначені природні об'єкти, що підлягають особливій охороні.

В існуючому законодавстві багато уваги приділяється питанням охорони навколишнього середовища. Жорсткість вимог до виробництва і матеріалів, а також розробка нових виробничих і утилізаційних технологій дозволять зменшити антропогенне навантаження на навколишнє середовище.

При масовому виробництві і використанні ПК не можна не враховувати їхній вплив на навколишнє середовище на всіх стадіях їхнього циклу – виробництво, експлуатація і після закінчення терміну їхньої служби.

На сьогоднішній день діють екологічні стандарти, що визначають вимоги до виробництва і матеріалів, що використовуються в конструкції приладу. Матеріали не повинні містити фріонів, що руйнують озоновий шар, хлоридів і бромідів. У стандартах ТСО-99 наводяться вимоги по замісту кадмію у світлочутливому шарі екрана дисплея і замістові ртуті в елементах харчування.

Апарати, тара, документи повинні підлягати нетоксичної переробки після використання.

Міжнародні стандарти, починаючи з ТСО-92, включають вимоги зниженого енергоспоживання й обмеження припустимих рівнів потужності в режимі споживання.

На території ЗАТ "Миловарний комбінат" відсутні заповідні об'єкти водоохоронні зони, зони суворого режиму джерел питного водопостачання, розвіданих корисних копалин.

Основними викидами шкідливих речовин при виробництві мила є:

а). Викиди в атмосферу.

Основними джерелами викидів є технологічне обладнання, оснащене механічною й природною вентиляцією. По всіх шкідливих речовинах граничні концентрації при викиді в атмосферу нижче припустимих концентрацій, встановлених санітарними нормами для населених пунктів. Контроль за викидами шкідливих речовин в атмосферу здійснюється відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТ 17.2.3.02 і СанПин 4946-89 "Санітарні правила по охороні атмосферного повітря населених місць" [20].

б). Стічні води.

Джерелами стічних вод при виробництві мила є миловарна ділянка, і ділянка механічної обробки мила.

Скидання промислових і побутових стічних вод проводиться в каналізацію м. Харкова. Режим скидання стічних вод - періодичний у ході доби. Найменування приймача стічних вод - колектор міської каналізації. Скидання здійснюється на підставі "Дозволу на скидання виробничих стічних вод у систему каналізації м. Харкова" для Харківського миловарного комбінату.

Обладнання в технологічному процесі прохолоджується оборотною водою, що має замкнутий цикл.

в). Відходи виробництва.

Характеристика відходів, що утворюються на підприємстві ЗАТ "Миловарний комбінат" представлена в таблиці:

Таблиця 3 – Відходи виробництва

Найменування відходів

Технологічн. процес де утвор. відходи

Клас небезпеки відходу

Агрегатний стан відходів пожежо-вибухонебезп.

1. Лампи ртутні

Висвітлення робочих місць

1 клас ртуть, стекло

Не горюче

2. Відходи гуми

Автотранспорт

4 клас

Тверде, горюче

3. Відпрацьований електроліт

Електрокари

2 клас

Не горюча рідина

4. Відпрацьовані мастила

При змащенні встаткування, експлуатація автотранспорту

2 клас

Горючі рідини

5. Відходи паперової тари

Склад сировини, цех туалетного мила

4 клас

Горюче

6. Підмильний друзок

Миловарна ділянка

4 клас

Не горюча рідина

7. Гудрон

Дистиляція гліцерину

4 клас

Не горюча рідина

Охорона ґрунту від забруднень побутовими й промисловими відходами здійснюється відповідно до вимог Сан Пін 42-128-4690-86 "Санітарні правила утримання населених місць" [21].

Обладнання ЗАТ "Миловарний комбінат" не приводить радіоактивне, а також відчутний (перевищуючий норми) шумовий і вібраційний вплив на навколишнє середовище.

Що стосується роботи планово-економічного відділу, можна говорити про повне дотримання норм і правил передбачених законодавством України. Усі правила і норми по організації збору і вивозу сміття з підприємства дотримуються.

Література

1. Закон України "Про охорону праці", нова редакція, м. Київ, від 21.11.2002 року, №229-IV

2. ГОСТ 2293-93 "Охрана труда. Термины и определения"

3. ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, К.: 1999 р.

4. ДБН В.1.1-7-02. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва, К.: 2002, 41 с.

5. ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

6. ГОСТ ССБТ 12.0.003-74. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

7. Основи охорони праці. Навчальний посібник / За ред. проф. В.В.Березуцького, Х.: 2005 - 225 с.

8. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. - Введ. 01.01.89.

9. СНиП 2.04.05-91. Строительные нормы и правила. Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха. – М: Стройиздат. – 1988. – 110 с.

10. СН 21.52.-80. Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений.

11. СНиП 11-4-79. Строительные нормы и правила. Природное и искусственное освещение. - М.: Стройиздат. – 1980. – 110 с.

12. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. Введ. 01.07.84.

13. ГОСТ 12.1.012.-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. – Введ. 01.01.91.

14. ДСанПін 3.3.2-007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуально дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.

15. ГОСТ 14254-96. Аппараты электрические напряжением до 1000 В. Оболочки. Степени защиты.

16. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. -Введ. 01.07.95.

17. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы проектирования домов и сооружений. -М.: Стройиздат, 1986. -23 с.

18. РД 34.21.122-87. Методы молниезащиты домов и оборудования.

19. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", 1991 року зі змінами 1994 року ВР України.

20. ДЕРЖСТАНДАРТ 17.2.3.02 і СанПин 4946-89. "Санітарні правила по охороні атмосферного повітря населених місць".

21. СанПин 42-128-4690-86. "Санітарні правила утримання населених місць".


 
 

Цікаве

Загрузка...