WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Основи охорони праці - Курсова робота

Основи охорони праці - Курсова робота

Нормованими параметрами вібраційного навантаження на оператора на робочих місцях у процесі праці є:

  1. Одночислові параметри:

   • Коректоване за частотою значення контрольованого параметра або його логарифмічний рівень (L):

= √∑ (Ui*ki)2

L = 10 lg∑ 10 0.1 (LUi + Lki)

Де Ui та LUi – середньоквадратичне значення контрольованого параметра вібрації та його логарифмічний рівень в і-й частотній смузі; ki та Lki – вагові коефіцієнти для і-ї частотної смуги та середньоквадратичного значення контрольованого параметра або його логарифмічного рівня;

   • Доза вібрації

D = m(t)dt,

Де (t) – коректоване за частотою значення контрольованого параметра у момент часу t, м/с2 або м/с; T – час дії вібрації, с; m – показник еквівалентності фізіологічного впливу вібрації;

 • Еквівалентне коректоване значення:

Uекв = √ D/T

  1. Спектр вібрації.

Для забезпечення вібраційної безпеки праці за проваджені наступні критерії оцінки несприятливого впливу вібрації:

 1. критерій "безпека", який забезпечує непорушність здоров'я оператора, а також включає можливість виникнення травмонебезпечних або аварійних ситуацій унаслідок впливу вібрації;

 2. критерій "зниження продуктивності праці", що забезпечує підтримку нормативної продуктивності праці оператора, яка не зменшується внаслідок розвитку втоми під впливом вібрації. застосовується для транспортно - технологічної та технологічної вібрації;

 3. критерій "комфорт", який забезпечує оператору відчуття комфортності умов праці при повній відсутності впливу вібрації, який заважає. Застосовується для вібрації на робочих місцях працівників розумової праці та персоналу, що не займається фізичною працею.

Засоби захисту від вібрації поділяються на колективні та індивідуальні. Засоби колективного захисту, у свою чергу, бувають: 1) ті, що впливають на джерело збудження; 2) засоби захисту від вібрації на шляхах її поширення.

До першої групи належать такі засоби захисту: динамічне зрівноваження; антифазна синхронізація, змінювання характеру збурюючих впливів; зміна конструктивних елементів джерела збудження; зміна частоти коливань. Вони використовуються, як правило, на етапі проектування або виготовлення машин.

Вібродемпферування. Це процес зменшення вібрації захищеного об'єкта шляхом перетворення енергії механічних коливань якоїсь коливальної системи не теплову енергію.

Зменшення втрат енергії у системі може бути пов'язана з:

 • використання конструктивних матеріалів із великим внутрішнім тертям

 • нанесення на вібруючі поверхні шару пружнов'язких матеріалів, що мають великі втрати на внутрішнє тертя

 • застосування поверхневого тертя

 • переведенням механічної коливальної енергії в енергію струмів Фуко або електромагнітного поля.

0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4643010000000000010003050000000001000000180300000000000018030000010000006c000000000000000000000008000000100000000000000000000000353e00007d2b000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000000500000004000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a90300160000000c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000007d020000db010000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000f1ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c006900620072006900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100ccad11001000000030b11100b0ae1100cb4f603230b1110028ae11001000000098af110014b111001c4f603230b1110028ae110020000000e9e12f3128ae110030b1110020000000fffffffffc35ee0064e22f31ffffffffffff0180ffff01800f020180ffffffff000000000008000000080000d4fbe10301000000000000006000000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c006900620072000000000000000000f0ae1100e2882f31e8ad083250b211005cae1100df382731080000000100000098ae110098ae1100307a253108000000c0ae1100fc35ee006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000000800000010000000010000000000c8410080bb41000000000d000000010000004c0000000400000000000000000000007d020000db0100005000000020000e000900000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff7f020000dc010000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02db017d02040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0d00000001000400000000007d02db01202d0900040000002d010000040000002d010000030000000000

Вібрація полягає у зменшенні передачі коливань від джерела збудження захищуваного об'єкта за допомогою пристроїв, що розташовуються між ними. Вібрація здійснюється введенням до коливальної системи додаткового пружного зв'язку, який перешкоджає передаванню вібрації від машин – джерела коливань – до основи або суміжних елементів конструкцій, цей пружній зв'язок може також використовуватися для послаблення передавання вібрації від основи на людину або на захищуваний агрегат. Ефективність віброізоляції визначають коефіцієнтом передачі КП

КП = Fk/Fm

Fk – змушуючи сила

Fm – збурюючи сила

Динамічне віброгасіння найчастіше проводиться шляхом установлення агрегатів на фундаменти або обладнання динамічних віброгасників.

Масу фундаменту підбирають таким шляхом, щоб амплітуда коливань підошви фундаменту в будь-якому разі не перевищувала 0,1-0,2мм, а щодо особливо важливих споруд – 0,005 мм. Динамічні віброгасники – це додаткова коливальна система, власна частота якої настроєна на основну частоту коливань агрегату.

До засобів індивідуального захисту від вібрації належать засоби захисту рук: рукавиці, рукавички, вітрозахисні прокладки або пластини, які кріпляться до рук. При умовах земельної вібрації використовують спецвзуття на товстій підошві. Із метою профілактики віброшумового захворювання рекомендується спеціальний режим праці.

Задача

Визначити продуктивність (м3/год) загальнообміної вентиляції виробничого приміщення, в якому виділяються пари мінерального масла в кількості 100 г/год (НДК= 5мг/м3) і пара бензоату 2000 г/год (НДК = 100мг/м3). Указані шкідливі речовини в приточному повітрі відсутні.

Рішення

Вентиляція визначається різними методами в залежності від видів шкідливих речовин, що виділяються із приміщення.

Розраховуємо продуктивність загальнообміної вентиляції за формулою:

L = G / qвид-qпр

G – кількість шкідливих речовин, що надходять у приміщеннях мг/год.

qвид - кількість шкідливих речовин що виділяються в приміщенні мг/м3

qпр - кількість шкідливих речовин що надходять у приміщення з припливним повітрям

Так як шкідливі речовини в приточному повітрі відсутні, то qпр

також відсутнє.

100г/год = 100000мг/год

2000г/год = 2000000мг/год

L = 100000мг/год + 2000000мг/год / 5мг/м3 + 100мг/м3 = 20000 м3/год

Відповідь: продуктивність загальнообміної вентиляції 20000(м3/год)

Список використаної літератури

 1. Основи охорони праці: Навчальний посібник/За редакцією проф. В.В. Березуцького – Х.:Фах, 2005-480 с.

 2. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. "Основи охорони праці": Підручник для студентів вищих навчальних закладів. За редакцією М.П. Гандзюка .- К.: Каравела, 2003.- 408 с.

3


 
 

Цікаве

Загрузка...