WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Основи охорони праці - Курсова робота

Основи охорони праці - Курсова робота

,(6.9)

Звідки

, лк,(6.10)

де Fл – світловий потік однієї лампи, лм. (дивись табл. 6.6);

ηв – коефіцієнт використання світлового потоку. Для світильників, які використовуються в адміністративних будівлях для традиційних розмірів приміщення і кольорового оздоблення, може набувати значення в межах ηв = 0,4 – 0,6;

N – кількість світильників, шт. Задану у вихідних даних кількість світильників необхідно розмістити рівномірно по площі приміщення, по можливості по сторонах квадрата, виконуючи такі умови: сторона квадрата L = 1,4 Hp, де Hp – висота підвісу світильника над робочою площиною, яку можна визначити як різницю між висотою приміщення і стандартною висотою розміщення над підлогою робочої площини, що дорівнює 0,8 м, та висотою підвісу світильника hпід = 0,1 – 0,4 м. Відстань від світильника до стіни бажано витримувати в межах l = 0,30,5L;

n – кількість ламп у світильнику, шт.;

S – площа приміщення, м2;

k – коефіцієнт запасу, k = 1,5 – 2;

z – коефіцієнт нерівномірності освітлення: для ламп розжарювання z = 1,15; для люмінесцентних ламп z = 1,1.

Порівнюючи нормативне значення освітленості з фактичним, зробіть висновок про ефективність штучного освітлення у відділі.

Допустимим відхиленням фактичного освітлення від нормативного є +20% - -10%.

Якщо освітлення недостатнє, запропонуйте заходи щодо його покращання. Дієвість запропонованих заходів необхідно підтвердити розрахунками.

Розміщення світильників у приміщенні показати на рис. 6.3.

Рисунок 6.3 – Схема розміщення світильників

Задача 4

Розрахувати заземлення для стаціонарної установки. Заземлювачі заглиблені і розміщені в один ряд (глибина закладання t = 80 см)

Рисунок 6.4 – Схема заземлення

Вказівки до розв'язання задачі

1 У відповідності до вимог пуе визначається допустимий опір розтіканню струму в заземленні Rз. Для мереж з напругою до 1000 В можна взяти Rз = 4 Ом.

2 Визначається питомий опір ґрунту ,який рекомендовано для розрахунків, rтабл., Омсм (додаток А).

3 Визначаються підвищувальні коефіцієнти для труб вертикальних заземлювачів КП.Т та для з'єднувальної полоси КП.С, які враховують зміну опору ґрунту в різні пори року залежно від наявності опадів (додаток Б).

4 Визначається питомий розрахунковий опір ґрунту для вертикальних електродів (труб або стриженів) rрозр.т з урахуванням несприятливих умов за допомогою підвищувального коефіцієнта:

, Омсм.

5 Визначається питомий розрахунковий опір ґрунту для горизонтального заземлювача (з'єднувальної смуги):

, Омсм.

6 Визначається відстань від поверхні землі до середини вертикального заземлювача (див. рис. 6.4)

, см,

де hз – глибина заглиблення труб, см;

lТ – довжина вертикального заземлювача.

7 Визначається опір розтіканню струму для одиночного вертикального заземлювача, який розташований нижче від поверхні землі

, Ом.

8 Визначається необхідна кількість вертикальних заземлювачів без урахування коефіцієнта екранування

9 Визначається відстань між вертикальними заземлювачами hст. із співвідношення . Для стаціонарних заглиблених заземлювачів це співвідношення береться таким: С = 1.

, см.

10 Визначаємо коефіцієнт екранування труб при числі труб nТ та відношенні (додаток В).

11 Визначається необхідна кількість вертикальних заземлювачів з урахуванням коефіцієнта екранування:

.

12 Визначається розрахунковий опір розтіканню струму при взятому числі вертикальних заземлювачів nТ.Е:

.

13 Визначається довжина з'єднувальної смуги

, см.

14 Визначається опір розтіканню струму в з'єднувальній смузі:

, Ом,

де hз – глибина заглиблення вертикальних заземлювачів, см;

bС – ширина з'єднувальної смуги, см.

15 Визначається коефіцієнт екранування hЕ.З.С для з'єднувальної смуги (додаток Г)

16 Визначається розрахунковий опір для розтікання електричного струму в з'єднувальній смузі з урахуванням коефіцієнта екранування:

.

17 Визначається загальний розрахунковий теоретичний опір розтіканню струму від вертикальних заземлювачів та з'єднувальної смуги:

Остаточний результат повинен бути близьким до значень Rз.

Додатки

Додаток А

Приблизні значення питомих опорів ґрунтів, rтабл.

Грунт

Значення, які рекомендуються для розрахунків, Омсм

Пісок

70000

Супісок

30000

Суглинок

10000

Глина

400

Чорнозем

200

Торф

200

Додаток Б

Значення підвищувальних коефіцієнтів КП.Т, КП.С за кліматичними зонами

Кліматична зона

Тип заземлювачів

Горизонтально прокладені заземлювачі (полосові та ін.) при глибині від поверхні ґрунту hг=0,8 м, КП.С

Стрижневі вертикально встановлені заземлювачі при глибині від поверхні землі hb=0.5-0.8 м, КП.T

І

4.5-7

1.8-2

ІІ

3.5-4.5

1.6-1.8

ІІІ

2.5-4

1.4-1.6

ІV

1.5-2

1.2-1.4

Додаток В

Коефіцієнт екранування вертикальних заземлювачів

Кількість вертикальних заземлювачів, nT, шт.

Коефіцієнт екранування вертикальних заземлювачів, hЕ.Т

Коефіцієнт екранування з'єднувальних смуг, hЕ.З.С

2

0,85

3

0,78

5

0,7

10

0,59

15

0,55

20

0,49

40

0,41

60

0,39

100

0,36

Додаток Г

Коефіцієнт екранування з'єднувальних смуг hЕ.З.С при розташуванні заземлювачів в ряд (чисельник) чи по чотирикутному контуру (знаменник)

Кількість вертикальних заземлювачів

4

5

6

10

20

30

50

60

100

Коефіцієнт екранування з'єднувальних смуг hЕ.З.С

Список літератури

Основна література

 1. Денисенко А.Ф. Основи охорони праці: Конспект лекцій в 2-х ч.

 2. Юдин Е.Я. Охрана труда в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1983.

 3. Русак О.Н. Справочная книга по охране труда в машиностроении. – Л.: Машиностроение, 1984.

Додаткова література

 1. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Энергоиздат, 1984.

 2. Белов С.В. Средства защиты в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1989.

 3. Макаров Г.В. Охрана труда в химической промышленности. – М.: Химия, 1989.

 4. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1985.

 5. Охрана труда и социальное страхование. Журнал.

 6. Охрана труда. Журнал.

 7. Безопасность труда в промышленности. Журнал.

Науково-методична література видавництва СумДУ

 1. Методичні вказівки до ситуаційної гри "Розслідування нещасного випадку з робітницею бухгалтерії".

 2. М.в. "Розслідування нещасного випадку з робітницею госп. частини".

 3. М.в. "Розслідування нещасного випадку з робітником слюсарем".

 4. М.в. "Розслідування нещасного випадку з робітником штампувальником".

 5. М.в. до лабораторної роботи з курсу "Охорона праці" "Оздоровлення повітряного середовища".

 6. М.в. до лабораторної роботи "Дослідження штучного освітлення виробничих приміщень. Штучне освітлення".

 7. М.в. до лабораторної роботи "Дослідження природного освітлення виробничих приміщень. Природне освітлення".

 8. М.в. "Дослідження електричного поля заземленого електроду та виникнення крокової напруги".

 9. М.в. "Дослідження параметрів виробничого шуму та визначення ефективності звукоізоляції".

 10. М.в. "Дослідження вібрацій та методи боротьби з ними".

 11. М.в. до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу "Основи охорони праці".

5


 
 

Цікаве

Загрузка...