WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Основи охорони праці - Курсова робота

Основи охорони праці - Курсова робота

4. Контрольні питання за програмою курсу

Блок питань 1

 1. Значення питань охорони праці в суспільстві.

 2. Нормування та контроль у галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці.

 3. Історія розвитку наукових основ охорони праці.

 4. Навчання працівників безпечних способів праці. Зміст та види інструктажів, хто і коли їх проводить.

 5. Нещасні випадки, що пов'язані з виробництвом. Порядок їх розслідування, спеціальне розслідування.

 6. Порядок розслідування професійних захворювань.

 7. Причини виробничого травматизму, методи його аналізу, показники травматизму.

 8. Відповідальність власника за невиконання нормативних вимог охорони праці. Державний нагляд та громадський контроль.

 9. Закон України "Про охорону праці".

 1. Закон України "Про обов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності".

Блок питань 2

 1. Причини забруднення і характер впливу повітря робочої зони на працівників. Нормування вмісту шкідливих речовин в повітрі.

 2. Метеорологічні умови у виробничих приміщеннях. Нормування параметрів мікроклімату.

 3. Принцип улаштування і розрахунок природної вентиляції.

 4. Принцип улаштування і розрахунок штучної вентиляції.

 5. Нормування і розрахунок природного освітлення.

 6. Фізичні та фізіологічні параметри шуму. Дія на організм людини. Методи нормування.

 7. Параметри, які характеризують вібрацію. Дія на організм людини. Нормування.

 8. Методи захисту від шуму та вібрації.

 9. Характеристика, дія на організм людини, нормування та захист від електромагнітних полів.

 1. Характеристика, дія на організм людини, нормування та захист від іонізуючого випромінювання.

Блок питань 3

 1. Фактори, які визначають наслідки ураження електричним струмом людини. Види уражень.

 2. Сутність захисного заземлення, норми допустимого опору, порядок розрахунку.

 3. Сутність та улаштування занулення, сфера застосування та вимоги до нього.

 4. Явища, які виникають при стіканні електричного струму в землю. Напруга кроку та дотику.

 5. Основні ізолювальні електрозахисні засоби для роботи в електроустановках. Правила користування та терміни випробувань.

 6. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

 7. Аналіз небезпеки ураження людини в існуючих електричних мережах.

 8. Надання першої допомоги людині при ураженні її електричним струмом.

 9. Безпека експлуатації герметичних систем, що працюють під тиском.

  1. Небезпечні зони устаткування. Класифікація та призначення засобів захисту.

Блок питань 4

 1. Параметри, що визначають пожежну небезпеку горючих газів, рідин та твердих речовин.

 2. Поняття про процеси горіння та вибуху.

 3. Класифікація приміщень за ступенем вибухопожежонебезпеки у відповідності до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

 4. Класифікація приміщень за ступенем пожежної небезпеки у відповідності до ОНТП 24-86.

 5. Пожежна профілактика при проектуванні і будівництві промислових підприємств.

 6. Вогнегасні речовини та засоби пожежогасіння.

 7. Основні методи пожежогасіння.

 8. Протипожежні вимоги щодо забезпечення вимушеної евакуації людей з будівель.

 9. Організація пожежної охорони промислових підприємств.

  1. Улаштування і розрахунок блискавкозахисту будівель і споруд.

6. Задачі з курсу

Задача 1

Оцінити ефективність природної вентиляції приміщення економічного відділу. Вихідні дані взяти за варіантом, номер якого збігається з останньою цифрою шифру студента.

Таблиця 6.1 – Вихідні дані до задачі 1

Показник

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Габарити приміщення:

- довжина

8,0

7,0

7,8

7,4

7,2

8,6

7,2

7,9

8,0

7,4

- ширина

6,0

5,8

5,4

6,0

5,0

5,4

5,8

6,4

6,2

5,6

- висота

3,2

3,5

3,0

3,4

3,2

3,6

4,0

3,8

4,0

3,2

Кількість працюючих

5

4

4

5

3

6

5

6

6

4

Розмір кватирки, Fкв, м2

0,25

0,3

0,23

0,25

0,24

0,27

0,21

0,24

0,23

0,26

Розмір дверей Sдв, м2

1,6

1,8

2,0

1,65

1,68

1,7

1,85

1,89

1,75

1,6

Висота від центру дверей до центру кватирки

1,7

2

1,5

1,9

1,7

1,9

2,2

2,0

1,9

1,7

Вказівки до розв'язання задачі

Якщо об'єм робочого приміщення, що припадає на кожного працюючого, менше 20 м3, необхідний повітрообмін повинен складати не менше L' = 30 м3/год на одну особу. При об'ємі 20 м3 і більше на одного процюючого повітрообмін повинен складати не менше L' = 20 м3/год. При об'ємі 40 м3 і більше на одного працюючого за наявності в приміщенні вікон та дверей повітрообмін не лімітується.

Таким чином, необхідний повітрообмін Lн обчислюється за формулою

,м3/год,(6.1)

де n - кількість працюючих.

Фактичний повітрообмін у відділі здійснюється за допомогою природної вентиляції як неорганізовано – через різні нещільності у віконних і дверних прорізах, так і організовано - через кватирку у віконному прорізі.

Фактичний повітрообмін Lф, м3/год, обчислюється за формулою

,(6.2)

де Fкв - площа кватирки, через яку буде виходити повітря, м2;

Vп - швидкість виходу повітря через кватирку, м/с. Її можна розрахувати за формулою

,(6.3)

де g - прискорення вільного падіння, g =9,8 м/с;

∆Н2 - тепловий напір, під дією якого буде виходити повітря з кватирки, кг/м2:

,(6.4)

де h2 - висота від площини рівних тисків до центру кватирки (рис. 6.1).

Її можна визначити з наступного співвідношення: відстані від площини рівних тисків до центрів нижніх і верхніх прорізів відповідно h1 та h2, обернено пропорційні квадратам площ цих прорізів Sдв та Fкв, тобто

.

З геометричних розмірів приміщення h1+h2=h,

де h – висота між центрами нижніх та верхніх прорізів.

Таким чином, з системи двох рівнянь з двома невідомими знаходимо h2 (дивись рис. 6.1).

Рисунок 6.1 – Схема розрахунку природної вентиляції

γз та γвн - відповідно об'ємна вага повітря зовні та всередині приміщення, кГс/м3.


 
 

Цікаве

Загрузка...