WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах - Курсова робота

Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах - Курсова робота

1.3 Перелік необхідних документів, матеріалів для організації роботи з охорони праці

 1. Організаційні документи

  1. Річний план роботи навчального закладу.

  2. Наказ про організацію роботи з ОП та безпеки життєдіяльності в закладі.

  3. Наказ про призначення відповідальної особи за електрогосподарство.

  4. Наказ про протипожежну безпеку закладу освіти.

  5. Положення про службу ОП та безпеки життєдіяльності закладу.

  6. Колективний договір.

  7. Посадові, робочі інструкції працівників.

  8. Інструкції з ОП, ТБ на робочому місці працівників, в навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах.

  9. Санітарно-технічні паспорти приміщень.

  10. Наказ про підсумки роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності навчального закладу.

  11. Програми інструктажів працівників, учнів (вихованців).

  12. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

  13. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.

  14. Нормативно-правове забезпечення роботи з охорони праці.

  15. Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року.

  16. Плани евакуації учасників навчально-виховного процесу.

  17. Приписи органів державного нагляду і відповідні документи про реагування.

  18. Протокол зборів трудового колективу про вибори уповноваженого з охорони праці.

  19. Акт перевірки захисного заземлення, опору ізоляції.

  20. Акт загального технічного огляду будівлі і споруд навчального закладу.

 2. Облікова документація

  1. Журнал реєстрації вступного інструктажу з працівниками.

  2. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів працівників навчального закладу.

  3. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів учнів (у навчальних кабінетах).

  4. Журнал реєстрації нещасних випадків з працівниками та учнями.

  5. Акти розслідування нещасних випадків

  6. Посвідчення працівників, які здійснюють обслуговування електромереж.

  7. Журнал реєстрації первинного, цільового, позапланового інструктажів учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності при організації суспільно-корисної праці, проведенні позакласних заходів.

 3. Інформаційні матеріали, стенди

  1. Охорона праці.

  2. Пожежна безпека.

  3. Безпека дорожнього руху, маршрут руху до навчального закладу.

  4. Електробезпека.

  5. Безпека людини у надзвичайних ситуаціях.

  6. Попередження і профілактика травматизму невиробничого характеру.

1.4 Посадові інструкції працівників

Згідно з установленими вимогами законодавства з охорони праці та з метою систематичного їх виконання необхідно розробляти та затверджувати посадові інструкції. Діяльність кожного підрозділу (навчального кабінету тощо) професійно-технічного навчального закладу регламентується відповідними Положеннями, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України, наказами керівника закладу, в їх роботі передбачаються заходи з безпеки життєдіяльності, що обліковуються в планах роботи кабінету, класного керівника і мають відповідне нормативне забезпечення. Особливу увагу в організації роботи з охорони праці слід приділяти інструктажам. Організація роботи з охорони праці проводиться відповідно до сформованих планів, супроводжується виданням відповідних наказів, розпорядчих документів. Наказ видають на виконання законів, постанов уряду, наказів та рекомендацій вищих органів управління освітою, планів роботи навчального закладу.

1.5 Роль профспілкового комітету в галузі охорони праці

Відповідно до Законів України "Про охорону праці" та "Про колективні договори і угоди" між дирекцією та профспілковим комітетом слід укладати колективний договір, у якому визначені обов'язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також реалізація працівниками своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.

Двосторонні обов'язки у колективному договорі обговорювати з урахуванням усіх положень чинного законодавства. Враховувати всі пропозиції працівників, аналіз результатів атестації робочих місць, стану виробничого травматизму, професійних захворювань. Розробляти актуальні заходи щодо поліпшення безпеки та умов праці на робочих місцях.

Загальні принципи формування двосторонніх зобов'язань з охорони праці у колективному договорі не повинні суперечити законам та нормативним актам України.

1.6 Контроль за станом організації роботи з охорони праці

Враховуючи те, що контроль передбачає діагностичну, корекційну та регуляторну функції, на його основі здійснюється перспективне, поточне та оперативне планування роботи.

Внутрішньоліцейний контроль за станом охорони праці проводиться:

 • І ступінь – завідувачі кабінетів, навчальних майстерень регулярно перевіряють стан робочих місць, справність обладнання та інструментів, виявляють порушення правил безпеки в процесі виконання завдань учнями. Недоліки, порушення, які можуть бути ліквідовані, ліквідуються негайно;

 • ІІ ступінь – заступник директора з адміністративно-господарської роботи та заступник директора з навчально-виховної роботи один раз на місяць перевіряють стан охорони праці, техніки безпеки та санітарії у ввірених їм підрозділах, коригують роботу працівників, роблять відповідні записи в журналі внутрішньоліцейного контролю;

 • ІІІ ступінь – повний адміністративний контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності, дотриманням учасниками навчально-виховного процесу вимог техніки безпеки.

У навчальному закладі необхідно контролювати забезпечення безпечних умов організації навчально-виховного процесу на заняттях хімії, фізики, курсу "Захист Вітчизни", фізичної культури, трудового навчання, інформатики; стан дотримання протипожежних вимог; діяльність класних керівників щодо запобігання нещасним випадкам; ведення класних журналів, оформлення відповідних бесід, інструктажів з учнями; дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання закладів освіти.

За результатами здійснення контролю узагальнювати результати перевірок, готувати довідку, на підставі якої видавати відповідний наказ, визначати заходи щодо усунення недоліків. Результати проведення контролю розглядати на засіданні педагогічної ради для прийняття управлінського рішення.

Розділ 2. Нормативно-правове забезпечення організації роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

2.1 Виконання окремих нормативно-правових актів у навчальному закладі

– Закону України "Про охорону праці" (в редакції від 21.11.02р.),

 • "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1.08.01р. № 563). Зміни до Наказу №563 внесені Наказом Міністерства освіти і науки №782 від 20.11.2006 р.

 • "Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоропраці від 26.01.2005 р.№ 15 (НПАОП 0.00-4.12-05), та інших міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці.

Примітка: Методичні рекомендації містять лише частину вимог нормативно-правових актів, на додержання яких в першу чергу потрібно звертати увагу під час організації роботи з охорони праці у ПТНЗ.

2.2 Документи, правильність їх оформлення

Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року ("Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.01р. № 563 - п. 3.2.16).

Акт державної технічної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (для новозбудованих навчальних закладів). (Стаття 21 Закону України "Про охорону праці", далі - Закону, постанови КМУ від 22.09.2004р. № 1243 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів").

Положення про службу охорони праці "Типове Положення про службу охорони праці" (НПАОП 0.00-4.21 -04- п. 1.7).

Наказ про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, відкритих спортивних майданчиках тощо навчального закладу (стаття 13 Закону).

Положення про навчання з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12- 05-П.3.2).

Посвідчення, протоколи про навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб, спеціалістів, педагогічних та інших працівників навчального закладу (НПАОП 0.00-4.12-05- п. 3.14).

Посадові інструкції посадових осіб, наявність в них обов'язків з питань охорони праці (стаття 13 Закону).

Програма вступного інструктажу та журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці працівників (НПАОП 0.00-4.12-05 - п. 6.З).


 
 

Цікаве

Загрузка...