WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Навчання і перевірка знань з питань охорони праці - Курсова робота

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці - Курсова робота

Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов'язками цих працівників.

У процесі стажування (дублювання) працівник повинен:

закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах;

засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці.

Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному випадку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим наказом може бути продовжено на термін не більше двох змін.

Додаток 1

Зразок протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

_______________________________________________________

(підприємство, навчальний заклад, їх підпорядкованість)

ПРОТОКОЛ N _______

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

"___" ______________20__ р. _ .м.________________________________

Комісія у складі:

голови _________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

і членів комісії: _______________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

______________________________________________

створена на підставі наказу від "___" _______ 20__ р. N ____

перевірила знання

___________________________________________________

(перелік основних нормативно-правових актів з

__________________________________________________

охорони праці, за якими проводилася перевірка знань)

№ з/п

Прізвище, ім"я та по батькові працівника

Посада,

професія, фах

Місце роботи

(для підприємства

Структурний підрозділ

Знає/ Не знає

Примітка

1

2

3

4

5

6

Голова комісії _______________________

(підпис)

Члени комісії: _______________________

(підпис)

М.П.

Примітка. У разі проведення перевірки знань комісією підприємства затвердження протоколу печаткою не обов'язкове.

Додаток 2

Обкладинка посвідчення

Знак безпеки

ПОСВІДЧЕННЯ

про перевірку знань з питань охорони праці

Перша сторінка посвідчення

____________________________________________________

(підприємство, навчальний заклад, їх підпорядкованість)

ПОСВІДЧЕННЯ N______

Видано_____________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

посада (фах) _______________________________

місце роботи __________________________________

про те, що він(а) пройшов(ла) навчання і виявив(ла) потрібні знання _________________________________________________________________

(перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці,

_____________________________________________________________

за якими проводилася перевірка знань)

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань

від "___" ________20__ р. N _____________________

М.П.

Голова комісії _________________________

(прізвище)_________________________

(підпис)

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРІОДИЧНУ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ

Посада (фах) _________________________________________

виявив(ла) потрібні знання _____________________________

_______________________________________________________

(перелік нормативно-правових актів з охорони праці,

_______________________________________________________

за якими проводилася перевірка знань)

_______________________________________________________

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань

від "___" _____________20_ р. N _______________

Голова комісії ____________________________________

(прізвище) (підпис)

М.П.

Додаток 3

Титульний аркуш журналу

_______________________________________________________

(підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Розпочато "___"_______________20___ р.

Закінчено "___"_______________20___ р.

Формат А4 (210 х 297)

з/п

Дата

проведення

інструктажу

Прізвище,

ім"я та по батькові

особи, яку

інструктують

Професія,

посада особи,яку інструкту

ють.її вік

Назва

виробничого підрозділу

(группа,клас

гурток),до якого прий-

мається осо-

ба,що інст-

руктується

Прізви-

ще,ініціали особи,

яка інст-

руктує

Підписи

особи, яку инструктують

особи, яка

інструктує

1

2

3

4

5

6

7

8

Додаток 5

Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу

1.Загальні відомості про підприємство, характерні особливості виробництва.

2. Загальні правила поведінки працюючих на території підприємства, у виробничих та допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб допоміжних приміщень.

3. Основні положення Закону України "Про охорону праці", кодексу Законів про працю та інших нормативних актів про охорону праці.

4. Трудовий договір, робочий час та час відпочинку, охорона праці жінок та осіб молодше 18 років. Колективний договір, пільги та компенсації за шкідливі умови праці.

5. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства та громадський контроль за охороною праці на підприємстві.

6. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактории, що характерні для цього підприємства, особливості їх дії на працюючих. Методи та засоби запобігання нешасним випадкам та професійним захворюванням, засоби індивідуального та колективного захисту, знаки безпеки та сигналізації, порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту.

7. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни працюючих.

8. Обставини та причини окремих нещасних випадків та аварій, що сталися на підприємстві.

9. Порядок розслідування та оформлення нещасних випадків та професійних захворювань.

10. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, аваріям. Дії персоналу при їх виникненні.

11. Перша допомога потерпілим. Дії працюючих при виникненні нещасного випадку на виробництві.

Додаток 6

Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу

 1. Загальні відомості про технологічний процес та обладнання на робочому місці, виробничий ділянці, в цеху. Основні небезпечні і шкідливі фактори, що виникають при цьому технологічному процесі, особливості їх дії на працюючих.

 2. Безпечна організація робіт та утримання робочого місця.

 3. Небезпечні зони машин, механізмів, приладів. Засоби безпеки обладнання (запобіжні, гальмові пристрої та огорожа, системи блокування та сигналізації, знаки безпеки). Вимоги запобігання електротравматизма.

 4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, інструменту та пристосувань, блокування, заземлення та інших засобів захисту).

 5. Безпечні прийоми та методи роботи , дії при виникненні небезпечної ситуації.

 6. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання.

 7. Схема безпечного руху працівників по території цеху, дільниці.

 8. Внутрішньо цехові транспортні та вантажопідйомні засоби і механізми. Вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу.

 9. Характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо)

 10. випадків виробничого травматизму.

 11. План ліквідації аварії, запасні виходи.

 12. Засоби запобігання можливих аварій, обов'язки і дії працівників при аваріях. Способи застосування існуючих на дільниці засобів пожежогасіння, проти аварійного захисту та сигналізації, місця їх розташування.

 13. Подання долі карської допомоги потерпілим.

 14. Вимоги безпеки при закінченні роботи.


 
 

Цікаве

Загрузка...