WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Компютерні інформаційні системи - Курсова робота

Компютерні інформаційні системи - Курсова робота

Приймаючи до уваги дослідження можна стверджувати, що випромінювання "нефізичного" характеру, виявлене при виконанні фізичних експериментів українськими та російськими дослідниками дистанційних біоенергетичних впливів є торсіонним полем - правим і лівим, правим - стимулюючим, лівим - патогенним. Це ще одне з одержаних останнім часом доказ існування торсіонних полів.

Характерним пристроєм гармонізуючого типу цієї групи є торсіонний нейтралізатор "Біоторн-РМс" (Росія) розробка наукового центру Російської академії природних наук. На думку розробників, механізм його захисту базується не на усуненні джерела негативних випромінювань або його екрануванні, а на створенні формових статичних торсіонних полів за формою об'єктів, які входять до складу торсіонного нейтралізатора. Пристрій "Біоторн-РМс" розроблений на основі теорії торсіонних полів і має таку комбінацію геометричних форм, яка істотно зменшує негативний вплив лівих торсіонних полів електромагнітного випромінювання мобільного телефону, підтримуючи таким чином загальні неспецифічні захисні властивості організму користувача.

На думку вчених світу, "Біоторн-РМс" є звичним піктографічним резонатором, який генерує праве торсіонне поле і при правильній установці пристрою на мобільний телефон дещо знижує негативний вплив лівих торсіонних полів мобільного телефону на користувача за рахунок того, що праве поле відштовхує ліве відповідно до закону взаємодії торсіонних полів. Цим і пояснюється незначна захисна дія пристрою, яку показали проведені з пристроєм експерименти.

Вагомий внесок та справжню революцію у захист здоров'я користувачів мобільних телефонів та персональних комп'ютерів внесли вчені України. Вони знайшли усюди відомий пристрій для захисту людини від торсіонних випромінювань мобільних телефонів та персональних комп'ютерів. Пристрій включає не менше двох куль з немагнітного склоподібного матеріалу, причому в одній кулі знаходиться розчин вуглецю, а в іншому розміщений розчин солей редкісноземельних металів і магніточутливий елемент, причому магніточутливий елемент має на стороні, яка в робочому стані направлена на південний магнітний полюс Землі, формувач правого торсіонного поля. Могутніші поля формуються за рахунок того, що магніточутливий елемент приводить формувач правого торсіонного поля у відповідність з магнітним меридіаном Землі.

Пристрій закріплюють на протилежній від робочої сторони мобільного телефону підставою до корпусу. Згаданий пристрій для захисту людини від торсіонних випромінювань мобільних телефонів забезпечує формування могутнішого правого і лівого торсіонних полів, яке робить його ефективнішим порівняно з відомими пристроями. Але захисні властивості цього пристрою також можна поліпшити.

Українськими вченими був створений пристрій для захисту людини від торсіонних випромінювань мобільних телефонів шляхом виготовлення дифракційних грат як фрактальної композиції, яка виконана у вигляді кілець і є площинним перетином схеми просторових взаємозв'язків незбуреного Фізичного Вакууму, який створює умови, при яких згаданий чинник взагалі не виникає в локальній зоні навколо телефону. Саме відсутність лівого торсіонного поля в локальній зоні навколо телефону веде до ефективнішого захисту людини від негативного впливу його випромінювань.

Відповідно до моделі, яка використовується, Фізичний Вакуум є матеріальне середовище, яке ізотропно заповнює весь простір, у тому числі і проявлену матерію. Фізичний Вакуум має квантову структуру, яку неможливо спостерігати в незбуреному стані. Але якщо Фізичний Вакуум обурюється (спотворюється) тим і іншим чинником, то підіймається симетрія і він переходить в стан, якщо його спотворення можна спостерігати і зафіксувати за допомогою фізичних пристроїв.

Теорія торсіонних полів розглядає Фізичний Вакуум як систему електронно-позитронних хвильових пакетів, які обертаються (а не "море Дірака" з електронно-позитронної пари). Там, де електронно-позитронні хвильові пакети вкладені один в один, Фізичний Вакуум нейтральний з погляду електричних зарядів. Якщо ж спини вкладених один в одних пакетів мають протилежний знак, система компенсується не тільки з погляду електричних зарядів, а також з погляду класичного спину і магнітного моменту.

Оскільки у всіх мобільних телефонах в робочих режимах протікає електричний струм, який є впорядкованим рухом зарядів, а не статичний заряд, як в попередній ситуації, те таке обурення Фізичного Вакууму приводить до виникнення електромагнітного поля.

Особливість випромінювань мобільних телефонів така, що вони випромінюють ліве торсионне поле в напрямі, перпендикулярному площині дисплея, а просторова орієнтація поля залежить від моделі телефону і типу дисплея. Центр генерації лівого торсіонного поля знаходиться безпосередньо в активних електронних елементах мобільного телефону, які підключені до блоку живлення телефону, хоча і сам дисплей є також генератором лівого торсіонного поля. Запропонована проста модель Фізичного Вакууму дає можливість пояснити деякі явища, які мають місце при користуванні мобільним телефоном.

Функціональна схема внутрішньоструктурної схеми взаємодії органів людини, у свою чергу, є частиною гігантської фрактальної структури - загального поля Всесвіту, частиною якого є Фізичний Вакуум. Таким чином, функціонування організму як конкретної спільності органів, у вигляді власної форми життєдіяльності, завжди залежить від того, як принципи її організації відповідають схемі компоновки (побудові) глобальних просторових категорій. Будь-яка невідповідність принципів організації схемі компоновки піднімає форму внутрішнього структурного резонансу, який викличе ті або інші процеси у вигляді тих або інших функціональних станів.

Реальність існування і життєдіяльність конкретних клітинних груп тіла людини, як дуже складного інформаційного комплексу, завжди пов'язана з присутністю взаємного інформаційного обміну і взаємодії з навколишнім середовищем. І, якщо з будь-якої причини, система взаємного інформаційного обміну, яка забезпечує стабільність і оптимальність внутрішньоструктурних взаємних зв'язків, торкнеться, виникає дисбаланс, який призводить до того, що одні системи різко підвищують свою активність, а інші навпаки, потрапляють в зону атрофії з наступною деградацією де, зокрема, підкреслюється, що під дією лівих торсіонних полів починається мітоз, тобто розподіл клітин.

Поставлена проблема розв'язується за рахунок того, що в пристрої для захисту людини від торсіонних випромінювань, яка вміщає в собі дифракційні грати, згідно винаходу, з метою поліпшення захисних властивостей пристрою, дифракційні грати є фрактальною композицією, яка виконана у вигляді кілець, які є площинним перетином схеми просторових взаємозв'язків незбуреного Фізичного Вакууму і нанесена на гладку поверхню шляхом напилення металевого покриття. Дифракційні грати можуть бути одержані також шляхом експозиції світлочутливої плівки. Діаметр кілець - мінімальний, який дозволяє досягти сучасні методи виготовлення дифракційних грат.

Ці технології захисту людини базуються на резонансній взаємодії дифракційних грат з лівому торсіонними полями мобільного телефону. Саме дифракційні грати визначають оптимальний режим динамічних реакцій конкретного об'єкту, і, значить, якісний кінцевий результат. Виявляється, що структурна схема компоновки Фізичного Вакууму є фрактальній комплексом, тобто конструкцію, в якій внутрішні компоненти є подібні загальній формі, а загальна форма - похідним аналогом своєї базової основи. Поняття фрактала дозволяє сформувати розуміння таких категорій, як інформаційний стан, віртуальний простір і т.п., але найголовніше те, що з цих позицій стає можливою усвідомити той факт, що саме віртуальні моделі - а це фізичні поняття - є прототипом дорогих форм матеріалізації (у даному випадку - прояв негативного впливу на людину при обуреному випромінюваннями мобільного телефону Фізичному Вакуумі).

І, якщо принципи і закони функціональної схеми адекватно приймаються до уваги, з'являється реальна можливість цілеспрямовано керувати її похідними проекціями - всіма без виключення динамічними процесами, як базовими для існування біологічної периферії, тобто без негативного впливу на людину.

Кожна складова дифракційних грат генерує свій інформаційний сигнал, примушуючи локально змінювати функціональні можливості частини Фізичного Вакууму, де грати розташовані, внаслідок чого формується область Фізичного Вакууму, яка характеризується строгою структуризацією, тобто фітони Фізичного Вакууму вже не обурюються під дією електромагнітного випромінювання мобільного телефону, вони залишаються такими і це гарантує необхідний захист.

Іншими словами, фрактальна композиція - дифракційні грати, що виконана у вигляді кілець, які є площинним перетином схеми просторових взаємозв'язків (щільної упаковки фітонів), формує локальний бар'єр у вигляді незбуреного Фізичного Вакууму за рахунок власних статичних торсіонних полів. Тобто в напрями, перпендикулярному площині дисплея мобільного телефону, Фізичний Вакуум залишається незмінним при взаємодії з торсіонною компонентою електромагнітного випромінювання мобільного телефону. Таким чином, пристрій для захисту людини від негативного впливу торсіонних полів мобільного телефону створює локальну область незбуреного Фізичного Вакууму навколо мобільного телефону, тим самим, захищаючи користувача від негативної дії на нього лівого торсіонного поля, яке властиве мобільному телефону без захисного пристрою. Іншими словами, використовування пристрою гарантує повну незалежність від торсіонної компоненти електромагнітного випромінювання мобільного телефону, тобто пристрій якісно модифікує власну фрактальну систему випромінювань мобільного телефону і інформаційно-обмінні зв'язки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Павленко А.Р. Комп'ютер TV та здоров'я „КВІТ" Миколаїв, 2003р.

 2. Карпенко С.Г., Попов В.В., Тарнавський Ю.А., Шпортюк Г.А.Інформаційні системи і технології. Київ, 2004р.

 3. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології Київ, 2000р.

 4. Боудер П.І. Магнітні поля – загроза життю. Москва, 1990р.

 5. Єлісеєв А.Г. Охорона праці. Київ, 1995р.

 6. Гайченко В.А., Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності людини. Київ, 2004р.

 7. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров'я людини та екологія. Київ, Здоров'я 1995р.

 8. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. Суми. 1999р.

 9. Ткачук В.Г. Хапко В.Г. Медико-соціальні основи здоров'я. Київ, 1999р.

 10. Боб'як О.С. Безпека життєдіяльності. Харків. Ранок 2000р.

 11. Сміт Р.Л. Наш дім – планета Земля. Москва 1982р.


 
 

Цікаве

Загрузка...