WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Здоровий спосіб життя - Курсова робота

Здоровий спосіб життя - Курсова робота

Процес формування відносини починається з нагромадження фактів, спостережень і поступового, спочатку грубого, потім все більш тонкого аналізу цих фактів і спостережень, виділення з них головного, істотного. Поняття повинне складатися поступово при активній роботі самого учня. Для того щоб це сформоване поняття, що сформувалося відношення до чого-небудь, стало дійсно "внутрішньо своїм", необхідний досвід практичного використання даного поняття, відносини, судження, установки, тобто, як говорив А.С. Макаренко, необхідна "гімнастика поводження". Щоб знання про шкоду алкоголю "працювало", необхідно не стихійне поширення час від часу інформації про шкоду алкоголю шляхом читання лекцій, а єдина цілеспрямована спадкоємна система протиалкогольного виховання (навчання) учнів, що представляє собою поступове, багаторазове, що ускладнюється розкриття перед учнями (з огляду на їхній вік) впливу алкоголю шляхом послідовного сходження від показу найпростіших, елементарних досвідів з алкоголем, демонстрації наочних прикладів до розкриття глибоких взаємозв'язків між алкоголем і збитком, що наноситься суспільству його вживанням. Досвід подібного протиалкогольного виховання був отриманий у нас у деяких передових школах. Протиалкогольне навчання починали з 1-го класу. З врахуванням віку школярів і в тісному зв'язку з дисциплінами, що вони проходили, їм розповідали про дію алкоголю, економічних і соціальних наслідках його вживання. У молодших класах дітям показували досвіди про вплив алкоголю на тварин і рослини. Більш старші школярі брали участь у збиранні інформації про число нещасливих випадків у зв'язку з пияцтвом, про вплив витрат на бюджет родини , зв'язаних із вживанням алкоголю. По цим даним учні складали таблиці, малювали плакати. Зі школярами старших класів лікарі проводили бесіди про алкоголізм.

Спираючи на досвід подібного навчання в минулому і результати нашого дослідження з вивчення стану протиалкогольної роботи в сучасних школах, нами була розроблена програма організації і методики протиалкогольного навчання в школі. Ця програма містить у собі два напрямки: 1) протиалкогольне навчання і виховання дітей з метою формування в них негативного відношення до вживання алкоголю і 2) просвітню роботу серед батьків з метою оздоровлення побуту родини, тобто того середовища, у якій живе школяр [2, 64].

З батьками першокласників проводять бесіду про роль і значення родини у вихованні негативних установок до алкоголю в дітей, про те, як пагубний і чреватий наслідки звичай давати школярам спиртне на свята. Надалі з батьками регулярно проводять лекції по протиалкогольній освіті. Їм читають лекції: "Про вплив алкоголю на дитячий організм", "Малі дози алкоголю і здібності", "Алкоголь і здоров'я", "До чого може привести сильне однократне сп'яніння неповнолітнього", "Алкоголь і порушення правопорядку підлітками" і т.д. Тематика лекцій для батьків повинна підбиратися з врахуванням віку дітей по актуальним для цього віку питанням протиалкогольного виховання. У цих лекціях і бесідах використовують матеріали і інформація, звичайно, у загальному виді, якими розташовують вчителя про учнів відповідного класу. У старших класах до проведення лекцій залучають фахівців: лікарів, юристів, і лекції нерідко проводять у формі питань і відповідей.

У 7-8-х класах лікарі і вчителі читають лекції про вплив алкоголю на різні органи і системи організму людини: на роботу легень і серця, органів травлення, на нервову систему, "алкоголь і здібності", "алкоголь і спорт" і т.д. При проведенні даного циклу лекцій у 7-8-х класах бажано влаштовувати письмові анонімні опитування учнів з метою з'ясування, що ж вони засвоюють з лекцій. Потім ці матеріали можна використовувати в загальному виді в спеціальній лекції для батьків: "Знання ваших дітей про шкідливий вплив алкоголю". Одночасно учнів варто залучати до самостійної роботи. Підбирати матеріали до тем: "Алкоголь і нещасливі випадки", "Алкоголь і порушення правопорядку", "Алкоголь і захворюваність", виготовляти таблиці, наочні приладдя по даній тематиці.

У 8-10-х класах читають лекції лікарі і юристи: "Алкоголь і потомство", "Збиток, що наносить суспільству алкоголь", "Відповідальність за порушення правопорядку в нетверезому стані" і т.д. Демонструються кінофільми. Тривалість лекцій і бесід у 5-8-х класах не повинна перевищувати 25-30 хвилин.

Крім спеціальних лекцій і бесід, необхідно проводити протиалкогольне виховання і під час предметного навчання, проведеного педагогами. Широке коло дисциплін, досліджуваних школярами 5—10-х класів, цілком допускає використання такої методики. При всякому зручному випадку на уроках літератури, історії, географії, фізкультури, ботаніки і т.д. необхідно розкривати різні аспекти негативного впливу алкоголю. Так, при вивченні правил правопису використовувати як приклади висловлення відомих вчених, письменників щодо зла, заподіюваного вживанням алкоголю.

При вивченні історії древнього світу рекомендується загострити увагу учнів на звичаях найсуворішого стримування від алкоголю ще в Древній Спарті, Карфагені і т.д. Потрібно звернути увагу хлопців на відображення в давньоримській міфології уявлень про пагубний вплив алкоголю (Юнона родила від п'яного Юпітера хромоногого Вулкана і т.д.). При вивченні епохи середньовіччя звернути увагу хлопців на те, що в завоюванні і поневоленні народів Америки, Африки, Азії алкоголь зіграв далеко не останню роль. Можна привести на цю тему численні приклади з художньої літератури, наприклад розповідь Проспера Меріме "Таманго" і т.д.

Висновки до другого розділу

Вивчення психолого-педагогічних особливостей підлітків дає можливість правильно підібрати види роботи з ними в напрямку свідомого ставлення до згубного впливу нікотину, наркотиків, алкоголю.

Потрібно зазначити, що успішне рішення задачі сучасного протиалкогольного виховання й освіти дітей і підлітків можливо тільки при постійному, цілеспрямованому і багатоплановому впливі: родина — школа, батьки — діти. Активна протиалкогольна установка повинна стати невід'ємною частиною педагогічного процесу в середній школі з першого до останнього року навчання. Протиалкогольну роботу в основному варто направляти на розрив зв'язку між алкогольними традиціями мікросоціального середовища (родини, груп) і породженими ними установками на вживання алкоголю в дітей.

Успіх цієї роботи залежить від об'єднаних зусиль педагогічних і медичних установ, забезпечення чіткої взаємодії і наступності в роботі всіх соціальних інститутів і зацікавлених органів, координації всіх протиалкогольних заходів.

Таким чином, головними профілактичними напрямами є гуманізація системи навчання і виховання, що дасть змогу реалізувати кожній дитині, а також просвітницька робота серед батьків, покликана попередити негармонійні типи виховання. Звичайно, у формуванні адиктивної поведінки відіграють роль і фактори спадковості та стану здоров'я. Цей бік проблеми достатньо висвітлений у науковій літературі.

Загальні висновки

Вивчення і аналіз філософської, соціологічної, медичної, психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження дали змогу уточнити зміст і сутність понять, що характеризують здоровий спосіб життя. Зокрема, визначено, що здоровий спосіб життя підлітка є такою організацією його життєдіяльності, яка забезпечує оптимальний за даних умов рівень збереження й розвитку його фізичного, морального та психічного здоров'я.

Структура здорового способу життя підлітків містить такі змістові елементи:

  • раціональна навчальна і трудова діяльність з елементами наукової її організації;

  • самовдосконалення особистісно важливих якостей учня (сили волі, цілеспрямованості, активності, самодисципліни);

  • самоорганізація, що базується на повноцінності розпорядку дня, раціональному відпочинку та розумному поєднанні різних форм оздоровчої діяльності;

  • оптимальний руховий режим для підтримки розвитку органів біологічних систем людини, її життєдіяльності та профілактики захворювань;

  • психологічна підготовка як основа профілактики стресів, вироблення позитивних емоцій, навчання методикам психорегуляції свого стану;

  • особиста поведінка, спрямована на попередження та боротьбу зі шкідливими звичками;

  • раціональне й збалансоване харчування як основа правильного розвитку систем організму;

  • повноцінний сон, який попереджує фізичну й розумову перевтому.


 
 

Цікаве

Загрузка...