WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Гігієнічні норми праці - Курсова робота

Гігієнічні норми праці - Курсова робота

Мiнiстерство освіти та науки України

Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет

розвитку людини "Україна"

Горлiвський регіональний інститут

Кафедра фізичної реабілітації

РЕФЕРАТ

з дисципліни: Гігієна

На тему:

Гігієнічні норми праці

студента 2-го курсу денної форми навчання

напряму підготовки 0102 – фізичне виховання і спорт

спеціальності 6.010200 – фізична реабілітація

Продан Василя Олександровича

Викладач: Ярош А.М.

Горлівка 2009

Гігієнічні норми праці

Гігієна праці - розділ профілактичної медицини, що вивчає вплив на організм людини трудового процесу і чинників виробничого середовища з цілю профілактики професійних захворювань і збереження здоров'я працюючих.

Вивчає і оцінює:

 • хімічні, фізичні і біологічні виробничі шкідливості

 • особливості виробничих процесів і устаткування

 • характер і організацію праці

 • організацію робочого місця

 • санітарно-технічне устаткування і засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

 • побутове забезпечення працюючих на виробництві

 • психологічний клімат в трудовому колективі.

Розробляє:

 • гігієнічні нормативи умов праці

 • санітарні правила пристрою і змісту промислових підприємств

 • рекомендації по раціональній організації трудових процесів і робочих місць

Небезпечні чинники виробництва - здатні викликати гостре порушення здоров'я, або загибель організму.

Шкідливі чинники виробництва - що роблять негативний вплив на працездатність, професійні захворювання і інші несприятливі наслідки.

Виробничі шкідливості:

 • хімічні - токсичні речовини, що знаходяться в різному агрегатному стані, здатні викликати які-небудь види загальної, місцевої або віддаленої несприятливої дії

 • фізичні - шум, вібрація і інші види коливальних дій, іонізуючі і неіонізуючі випромінювання, мікроклімат виробничих приміщень

 • виробничий пил

 • біологічні - патогенні мікроорганізми, мікробні препарати

Несприятливі чинники:

 • фізичні перевантаження - підйом і перенесення вантажів, незручне положення тіла, тривалий тиск на поверхню тіла

 • фізіологічно недостатня рухова активність (гіпокінезія)

 • нервово-психічні перевантаження - розумове перенапруження, емоційні перевантаження, перенапруження аналізаторів

Специфічні прояви професійних шкодливостей

 • професійне отруєння - гостра або хронічна інтоксикація, викликана шкідливим хімічним чинником в умовах виробництва

 • професійне захворювання - викликане дією шкідливого чинника в умовах виробництва і підтверджене в установленому порядку.

Основні фізіологічні принципи виробничого процесу:

 • поступове входження в роботу - забезпечується послідовне включення механізмів, що забезпечують працездатність

 • дотримання ритму роботи - сприяє виробленню навиків, уповільнює розвиток стомлення

 • послідовність і систематичність виробничого процесу - сприяє збереженню динамічного стереотипу

 • зміна праці і відпочинку.

Фази працездатності протягом робочого дня:

 • входження в роботу (наростаючої працездатності) - підвищується лабільність фізіологічних систем, швидшає і збільшується об'єм фізіологічних процесів (від скількох хвилин до 1,5 години)

 • стійкої працездатності - стабільність і зниження напруженості фізіологічних функцій (2-2,5 години)

 • зниження працездатності - зниження функціональних можливостей основних органів і систем (серцево-судинна, нервова)

Тяжкість праці - інтегральне поняття, що відображає ступінь функціональної напруги організму при трудовому процесі: легкий, середньої тяжкості, важкий, дуже важкий.

Напруженість праці - поняття, емоційна і інформаційна напруга організму, що відображає, при трудовому процесі: мало напружений, помірно напружений, напружений, дуже напружений.

Ергономічне зонування робочого місця:

 1. оптимальна зона - розміщуються органи управління, що часто використовуються, виконуються операції, що вимагають точних і швидких рухів

 2. швидкої досяжності - розміщуються органи управління, використовування яких необхідне в ході ряду виробничих ситуацій

 3. загальної досяжності - розміщуються органи управління, що рідко використовуються, при цьому потрібна велика амплітуда рухів. Іноді не організовується.

Раціональний виробничий режим - співвідношення періодів роботи і відпочинку, при якому висока продуктивність праці поєднується з високою і стійкою працездатністю без ознак перевтоми протягом тривалого періоду.

Психологія праці

- розділ гігієни праці, вивчаючий особливості психофізичної діяльності людини в процесі трудової діяльності.

Задачі:

 • організація трудового процесу - раціоналізація, боротьба із стомленням, монотонністю

 • професійний відбір

 • контроль за відповідністю технічних засобів, що використовуються працюючою людиною, його психологічним особливостям

Методи психології праці:

 • експеримент

 • спостереження за ходом виробничого процесу

 • моделювання виробничої діяльності в лабораторних умовах

 • психофізіологічне тестування.

Розділи психології праці:

 • ергономіка - вивчає відповідність робочих місць анатомо-фізіологічним і психологічним особливостям працюючого

 • технічна естетика - охоплює питання художнього конструювання з метою з метою оптимізації дії виробничої обстановки на аналізатори працюючого

 • інженерна психологія - вивчає вплив конструкції пультів управління на виробничу діяльність операторів

 • наукова організація праці - комплекс організаційних заходів, направлених на оптимізацію умов праці.

Мікроклімат виробничих приміщень

Оптимальні мікрокліматичні умови - при систематичній дії не викликають напруги механізмів терморегуляції.

Допустимі мікрокліматичні умови - при систематичній дії не викликають погіршення стану здоров'я.

Оптимальна відносна вогкість повітря - 40-60%, допустима - 75%.

Коливання оптимальної температури по вертикалі і горизонталі - не більше 20оС, допустимої температури - не більше 30оС.

Профілактика переохолодження - спецодяг, теплоізоляція, опалювання, теплопроводящие екрани - порожнисті конструкції, в яких циркулює вода або повітряна суміш, устаткування приміщень для обігріву (при роботі в холодильниках)

Профілактика перегрівів - екрани:

 • відбивні - покриття зовнішніх поверхонь кабін

 • поглинювальні - з скла, води.

Електромагнітні поля радіочастот

використовуються в радіозв'язку, радіолокації, радіонавігації, фізіотерапії; основна дія на біологічні тканини - теплова

Захисні заходи:

 • запобігання попадання працюючих в зону високої напруженості ЕМП

 • створення санітарно-захисних зон

 • герметизація випромінюючих елементів, розташованих поблизу робочих місць

 • використовування екранів, що відображають і поглинаючих

 • спецодяг з металізованої тканини, захисні окуляри

Електромагнітні поля струмів промислових частот

Джерела - промислові електроустановки. Викликають невротичні розлади - головний біль, частіше в скроневій або потиличній області, пригноблюваний настрій, апатію, дистонію.

Захист:

 • козирки, навіси, перегородки, екрани

 • спецодяг - каска, гумові чоботи; у разі високої напруженості електричного поля спецодяг заземляють

Лазерне випромінювання

- когерентне випромінювання оптичного діапазону

 1. клас - безпечні лазери

 2. малонебезпечні - пряма або дзеркально відображена дія небезпечно для очей

 3. середньонебезпечні - те ж + дифузно відображена дія на відстані 10 см

 4. високонебезпечні - небезпечні для шкіри дифузно відображена дія на відстані 10 см

Використовування: геодезія, голографія, спектроскопія, матеріалознавство, хірургія, терапія.

Шкідлива дія: очі - кон'юнктивіт, катаракта, шкіра - опіки (4 ступені тяжкості).

Гігієнічні заходи:

 • 2 - 3 класи - огорожі (вогнестійкі, нетоксичні), спецодяг, окуляри

 • 4 класи - поміщаються в ізольованих приміщеннях і управляються дистанційно (з пульта); приміщення обладнуються вентиляцією

Виробничий шум викликає поволі прогресуюче зниження слуху - кохлеарний неврит, при цьому в першу чергу міняється чутливість до високих частот (час появи коливається від декількох місяців до десятиріч). Неспецифічна дія - дистонія.

Класифікація за часовими характеристиками:


 
 

Цікаве

Загрузка...