WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Безпека життєдіяльності людини - Курсова робота

Безпека життєдіяльності людини - Курсова робота

Ключ. Щоб визначити свій результат, помножте кількість подій, які відбувалися з вами за рік, на їхню середню оцінку (наприклад, двічі за рік відбулася тривала поїздка під час канікул або відпустки; середня оцінка цієї події 33; таким чином, маємо 2 33 = 66). Потім підсумуйте одержані бали.

150 - 199 балів - стресові стани, пережиті за останній рік, стали причиною захворювань у 37% випадків.

200 - 299 балів - стресові стани, пережиті за останній рік, стали причиною захворювань у 51% випадків.

300 і більше балів - стресові стани, пережиті за останній рік, стали причиною захворювань у 79% випадків.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняттю "втома".

2. Назвіть основні причини втоми.

3. Назвіть стадії втоми?

4. Що таке психічна втома?

5. Що таке фізична втома?

6. Що таке стрес?

7. Для яких видів діяльності характерний стан стресу?

7. Як класифікуються стресові стани за формою прояву?

8. Як класифікуються стресові стани за характером наслідків?

9. Як впливають стани втоми і стресу на діяльність людини?

Практична робота 5: Ергономічна оцінка робочого місця

Мета роботи - ознайомитися з принципами і методами ергономічної оцінки робочого місця.

Загальні відомості.

В міру переходу до комплексної автоматизації виробництва зростає роль людини як суб'єкта праці й керування. Людина несе відповідальність за ефективну роботу всієї технічної системи і допущена нею помилка може призвести в деяких випадках до дуже тяжких наслідків. При цьому максимальної ефективності при використанні технічних пристроїв можна досягти лише при дотриманні оптимальних співвідношень між технічними характеристиками машин і психофізіологічними можливостями людини. Вирішенням даних питань займається ергономіка.

Ергономіка (грецьк. ergon - робота + nomus - закон) - наука, що займається комплексним вивченням і проектуванням трудової діяльності з метою оптимізації знарядь, умов і процесу праці, а також професійної майстерності працівника [7].

Особлива увага в ергономіці приділяється розробці та аналізу робочих місць, бо саме від якості їх улаштування залежить безпечність, надійність і ефективність роботи людини. Найчастіше для оцінки робочого місця використовують показник ергономічності.

Ергономічність - це сукупність властивостей системи, які забезпечують можливість динамічної взаємодії людини з технічними засобами з метою виконання поставленої мети в заданих умовах роботи.

Таким чином, показник ергономічності враховує анатомічні, біомеханічні, фізіологічні і психологічні можливості й закономірності діяльності людини.

Ергономічність у кількісному вигляді визначає ступінь відмінності між тим, що реалізується, і потенційно можливим рівнями ефективності (якості) улаштування робочого місця. Наприклад, значення показника ергономічності робочого місця, який дорівнює 0,8, означає, що через недоліки в урахуванні можливостей людини 20% потенційно можливої ефективності не можуть бути реалізовані людиною в процесі діяльності на даному робочому місці.

Як правило, ергономічна оцінка системи проводиться за наступною узагальненою схемою (табл.5.1).

Таблиця 5.1

Схема ергономічної оцінки робочого місця

з/п

Характеристика

1

2

Основні дані

1

Опис характеру діяльності працівника

2

Характер дій працівника: особливості прийому і обробки інформації, виконання керуючих дій, послідовність і тривалість операцій

Характеристика засобів відображення інформації (ЗВІ)

I. Засоби зорової інформації

1

Форма інформаційних моделей (сферична, прямокутна, кут нахилу до зорової осі оператора)

2

Відстань від працівника до панелі

3

Поле зору працівника (кутові розміри), кількість умовних одиниць огляду

4

Раціональність розташування індикаторів на панелях (дотримання принципів функціональної значущості, частоти і послідовності використання), відповідність зонам видимості

5

Тип індикаторів і відповідність їх характеру читання

6

Форма й кутові розміри шкал

7

Контрастність шкал, рівень

8

Кількість відміток на шкалах

9

Розміри відміток і позначень шкал, відповідність їх розміру шкал й дистанції причитування

10

Форма, розміри і забарвлення стрілок

11

Розміщення колірних індикаторів

12

Освітлення індикаторів: загальне, місцеве (тип, обґрунтованість)

13

Розміщення покажчиків, їх характер (написи, символічні позначення), спосіб виконання

II. Засоби звукової інформації

1

Типи індикатора (сирена, дзвін, зумер), гучність

2

Для селекторного зв'язку: кількість джерел, розбірливість мови

Характеристика органів керування (ОК)

1

Тип ОК (ручні, ножні), обґрунтованість вибору

2

Відповідність руху ОК переміщенням стрілок індикаторів

3

Відповідність ОК характеру дій працівника (точність, швидкість, тривалість)

4

Опір ОК і відповідність оптимальним величинам

5

Наявність фіксації ОК у певних положеннях

6

Зручність захоплення і фіксації ОК кистю, стопою

7

Помітність ОК (способи кодування)

8

Наявність покажчиків, їх характер, спосіб виконання

9

Розташування ОК: відповідність принципам функціонального зв'язку, частоти і послідовності використання

Характеристика робочого місця оператора

1

Поза працівника, її обґрунтованість

2

Положення корпусу працівника при роботі (пряме, похиле - кут нахилу)

3

Наявність крісла і відповідність його розмірів антропометричним даним

4

Можливість регулювання параметрів крісла

5

Наявність простору для ніг і відповідність його антропометричним даним

6

Розміри робочих зон рук (по фронту, в глибину, висоту), відповідність їх рекомендованим розмірам

7

Розміри робочих зон ніг, відповідність їх рекомендованим розмірам

Характеристика виробничого середовища

1

Шкідливі чинники, що виникають при роботі, їх інтенсивність

2

Засоби захисту працівника від дії шкідливих виробничих чинників, їх ефективність

4

Освітленість місця роботи працівника

5

Естетичне оформлення (фарбування, форми і т. ін) об'єкта дослідження

6

Естетичне оформлення виробничого приміщення

7

Оцінка розмірів кабіни (при її наявності) згідно з антропометричними даними, можливість огляду з робочого місця працівника

Характеристика режиму роботи працівника

1

Фізична напруга в роботі (постійно, періодично), оцінка її тяжкості (легка, середньої тяжкості, важка)

2

Монотонність у роботі (категорія)

3

Психічна напруга (постійно, періодично)

4

Емоційна напруга

5

Регламентовані перерви для відпочинку, їх обгрунтованість


 
 

Цікаве

Загрузка...