WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Електробезпека. Дія на організм, фактори ураження, перша допомога, захист, заземлення. - Реферат

Електробезпека. Дія на організм, фактори ураження, перша допомога, захист, заземлення. - Реферат

реферат

Електробезпека. Дія на організм, фактори ураження, перша допомога, захист, заземлення.

1. Дія електричного струму на організм людини

Проходячи через організм людини, електричний струм виконує термічну, електролітичну, біологічну і динамічну дії:

Термічна дія виражається в опіках окремих ділянок тіла і нагріві кровоносних судин, нервів і т.п.

Електролітична дія виражається в розкладанні крові і других органічних рідин, що призводить до значного порушення їх фізико-хімічного складу.

Біологічна дія являється особливим специфічним процесом, властивим лише живій тканині. Вона виражається в подразнені живих тканин організму, що супроводжується невимушеними судорожними скороченнями м'язів, в тому числі м'язів серця та легенів.

Динамічна дія струму виражається в розшаруванні, розриві та інших подібних пошкодженнях різних тканин організму (м'язових тканин, стінок кровоносних судин, бронхів тканини легенів і т.п.) в результаті електродина-мічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пару від перегрітої струмом тканинної рідини і крові.

Вся різноманітна дія електричного струму приводить до двох видів ураження: електричних травм і електричних ударів.

Електричні травми – це чітко виражені місцеві пошкодження тканини організму, викликані дією електричного струму або електричної дуги. Розрізняють наступні електричні травми: електричні опіки, електричні знаки, металізація шкіри та механічні пошкодження.

Електричні опіки можуть виникати як наслідок перетворення енергії електричного струму в теплову і в цьому випадку являються порівняно легкими травмами (почервоніння шкіри, утворення пузирів). Опіки, викликані електричною дугою, носять, як правило, тяжкий характер (омертвіння ураженої ділянки шкіри і обвуглення тканин).

Електричні знаки – це чітко накреслені плями сірого або світло-жовтого кольору діаметром 1-5 мм на поверхні шкіри людини, яка зазнала дії струму. Вони безбольові і піддаються лікуванню.

Металізація шкіри – це проникнення в верхні шари шкіри малесень-ких частинок металу, що розплавляється під дією електричної дуги.

Механічні пошкодження являються наслідком різких невимушених судорожних скорочень м'язів під дією струму, що проходить через людину. В результаті можуть відбутися розриви шкіри, кровоносних судин і нервової тканини, а також вивихи суглобів і навіть переломи кісток.

Електричний удар – це збудження живих тканин організму проходячим через нього електричним струмом, що супроводжується невимушеними судорожними скороченнями м'язів.

Розрізняють наступні чотири ступені ударів:

    1. судорожне скорочення м'язів без втрати свідомості;

    2. судорожне скорочення м'язів з втратою свідомості, але із збереженням дихання і роботою серця;

    3. втрата свідомості та порушення серцевої діяльності або дихання (або того і другого разом взятих);

    4. клінічна смерть, тобто відсутність дихання і кровообігу.

Клінічна смерть (уявна) – перехідний процес від життя до смерті, що наступає з моменту закінчення діяльності серця і легенів. Під час клінічної смерті ще у всіх тканинах продовжуються обмінні процеси, хоча і на дуже низькому рівні, але достатньому для підтримання мінімальної життєздатності. Першими починають гинути клітини кори головного мозку від кисневого голоду. Тому тривалість клінічної смерті визначається часом з моменту припинення діяльності серця і дихання до початку загибелі клітин кори головного мозку; в більшості випадків вона складає 4-5 хвилин, а при загибелі здорової людини від випадкової причини, наприклад, від електричного струму – 7-8 хвилин.

.2. Фактори, що визначають небезпеку ураження електричним струмом.

Кінцевий результат дії електричного струму на людський організм залежить від цілого ряду факторів:

  1. електричного опору тіла людини;

  2. прикладеної напруги;

  3. величини та тривалості протікання струму;

  4. роду і частоти струму;

  5. індивідуальних особливостей людини;

  6. умов зовнішнього середовища.

Коротко опишемо кожний з них:

 1. Електричний опірлюдини складається із опору шкіри і внутрішніх тканин. Верхній шар шкіри (епідерміс товщиною ~ 0,2 мм) володіє значним опором від 2000 Ом до 2 МОм, внутрішні тканини лише – 300-500 Ом, причому їх опірзалежить від стану шкіри. Середній опір тіла людини, який приймається при технічних розрахунках – 1000 Ом.

 2. З підвиищенням напруги, прикладеної до тіла людини (50 В і вище), можливий пробій ороговілого шару шкіри, що приводить до різкого зменшення опору людини. Згідно СНіП пониженою називається напруга 42 В і менше.

3) Величина струму, що проходить через тіло людини, являється основним фактором, що визначає степінь ураження.

а) 0,6-1,5 мА (при f = 50 Гц) – пороговий відчутний струм;

б) 10-15 мАпороговий невідпускаючий;

в) 20-25 мА дія струму розповсюджується на м'язи грудей, що приводить до затруднениня дихання або припинення дихання. При дії такого струму більш, ніж 3-4 хвилини може наступити смерть внаслідок припинення роботи легенів;

г) 100 мАструм здійснює безпосередню дію на м'язи серця, вик-ликає зупинення серця або його фібріляцію, тобто швидке, хаотич-не скорочення волокон серцевого м'яза (фібріла), в результаті припиняється кровообіг – наступає смерть.

Тривалість протікання струму через тіло людини впливає на результат ураження внаслідок того, що з часом різко зростає струм за рахунок зменшення опору тіла та накопичення негативних наслідків дії струму на організм. Опір тіла людини зменшується за рахунок місцевого нагріву шкіри, що в свою чергу підвищує потовиділення.

4) Рід і частота струму також суттєво впливають на степінь ураження. Найбільш небезпечним для ураження є змінний струм з частотою від 20 до 1000 Гц. Постійний струм менш небезпечний. При постійному струмі порог-овий відчутний струм підвищується до 6-7 мА, а пороговий невідпускаючий до 50-70 мА. Змінний струм більш небезпечний за постійний, але це характерно для напруг до 300 В, а при більших напругах дуже небезпечним є як змінний струм, так і постійний струм.

5) Індивідуальні особливості людини – стан здоров'я, підготовленість до роботи, стан нервової системи – мають велике значення на результат ура-ження електричним струмом. Підвищеним сприйняттям до дії електричного струму володіють люди, які страдають хворобами шкіри, серцево-судинної і нервової системи, легенів і т.д. Тому до роботи з електричними установками допускаються люди, які пройшли медичний огляд і спеціальне навчання.

6) Умови зовнішнього середовища суттєво впливають на опір тіла людини, а тому і на ступінь ураження електричним струмом.

Згідно правил улаштування електроустановок (ПУЕ) всі приміщення діляться за ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом на три класи (або категорії):

  1. Приміщення без підвищенної небезпекице сухі, безпильні приміщення з нормальною температурою повітря та ізолюючою (наприклад, дерев'я-ною) підлогою, тобто приміщення, в яких відсутні умови, властиві примі-щенням з підвищеною небезпекою і особливо небезпечним приміщенням.

  2. Приміщення з підвищенною небезпекою характеризуються наявністю однієї із наступних ознак: сирістю, коли відносна вологість перевищує 75%; високою температурою повітря, яка перевищує +350С; струмопро-відного типу; струмопровідної підлоги (залізна, земляна, залізобетонна, цегляна і т.д.); можливості одночасного торкання людиною до метало-конструкцій будівлі, технологічних апаратів і механізмів, які мають з'єднання з землею з одного боку, і до металічних корпусів електрооблад-нання – з іншого.

  3. Особливо небезпечні приміщення характеризуються наявністю однієї із трьох умов: особливої сирості, коли відносна вологість повітря близька до 100%; хімічно активного середовища, коли складові парів або утворю-вані відкладення діють руйнуюче на ізоляцію і струмоведучі частини електрообладнання; двох або більше ознак одночасно, властивих примі-щенням з підвищеною небезпекою.

3. Перша допомога людині, ураженій електричним струмом.

Перша долікарняна допомога людині, ураженій електричним стру-мом складається з двох етапів: звільнення потерпілого від дії струму і на-дання йому медичної допомоги.


 
 

Цікаве

Загрузка...