WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Техніка безпеки при експлуатації лазерів і лазерних установок - Реферат

Техніка безпеки при експлуатації лазерів і лазерних установок - Реферат

Випромінювання з λ = 10,6 мкм добре поглинається і нагріває ті тканини, що містять велику кількість води (рогова оболонка, кон'юнктива). Граничні зміни в роговій оболонці (вміст води 70 %) спостерігаються при щільності потоку випромінювання порядку десятих часток вата на квадратний сантиметр. При великих рівнях випромінювання (20 Вт/см2) виникає стійке помутніння рогової оболонки [2-4; 15].

Як бачимо у залежності від довжини ЛВ різною є і локалізація ушкодження органа зору.

Імпульсне ЛВ з λ = 0,4-1,4 мкм становить більшу небезпеку, ніж непе-рервне, тому що в цьому випадку ушкодження очного дна викликається ком-бінованою дією – термічною і механічною. Механічна дія випромінювання виявляється у вигляді "вибуху" зерен меланіну (високомолекулярні водоне-розчинні пігменти), у результаті чого зерна пігменту викидаються у склопо-дібне тіло.

Мимовільні рухи очного яблука приводять до того, що окремі ділянки сітківки змінюють своє положення щодо падаючого випромінювання багато разів у секунду. Тому неперервне й імпульсно-періодичне випромінювання викликають ушкодження сітківки в області, значно більшій, ніж площа сфо-кусованого на ній зображення, навіть у тому випадку, якщо під час опромі-нення пучок не відхиляється від прямої лінії бачення.

Таким чином, лазерне випромінювання здійснює шкідливу дію на всі структури органів зору. У міру збільшення щільності енергії випромінюван-ня ступінь ураження та зміни тканин ока зростає. Основний механізм уш-коджень – теплова дія.

5. Вплив лазерного випромінювання на шкіряний покрив

і внутрішні органи

Опромінення шкіри ЛВ може викликати в ній патологічні зміни, при цьому можливо виникнення як легких функціональних змін (почервоніння), так і важких (некрозомертвіння, карцинома шкіризлоякісна пухлина) [2-4; 15].

При впливі потужного ЛВ на шкірі виникає термічний опік. Вплив більш високих енергій приводить до більш глибоких некротичних змін. При впливі ЛВ з енергією понад 100 Дж/см2 на шкірі виникає ділянка некрозу з кратероподібною деформацією.

Малі рівні також впливають на організм. Однократний імпульс випро-мінювання здійснює більшу дію, ніж серія імпульсів. Так, неодимове ЛВ ви-кликає такі ж видимі зміни на шкірі при рівні енергії 20-25 Дж/см2, як і бага-торазове (5 імпульсів протягом 2 с) при енергії в одиницях Дж/см2. Слабкий вплив випромінювання на шкіру супроводжується змінами функціонального характеру. Ефект впливу на шкірні покриви визначається, з одного боку, па-раметрами ЛВ, з іншого, – ступенем пігментації шкіри і станом кровообігу. За інших рівних умов опромінення темнопігментована шкіра (особливо ро-димі плями) поглинає лазерне випромінювання значно більше, ніж світла шкіра. У той же час відсутність достатньо вираженої пігментації створює умови для більш глибокого проникнення випромінювання у шкіру і навіть під шкіру, унаслідок чого можуть уражатися і підшкірні тканини. Мало піг-ментована шкіра пропускає від 45 до 60 % випромінювання рубінового ЛР, а шкіра разом з підшкірними м'язами – від 25 до 30 %.

Найбільший біологічний вплив здійснює ЛВ з довжинами хвиль 0,28-0,32 мкм. Воно більш глибоко проникає в шкіру і має виражену, канцероген-ну дію. Біологічні ефекти, що виникають при опроміненні шкіри ЛВ у знач-ній мірі залежать від довжини його хвилі. Так при дії УФЛВ найбільш ха-рактерними ураженнями є: різні фотохімічні реакції, еритема, розриви хімічних зв'язків у більшості молекул, що входять до складу живої тканини, різні переродження, стимулювання появи новоутворень, утворення вільних радикалів, дія на внутрішні органи.При дії ЛВ видимого діапазонув основ-ному проявляється його термічна дія. А при дії ЛВ ІЧ-області спектранайбільш характерними проявами є:виражені деструктивні зміни тер-мічного характеру (опіки різного ступеня), мікроскопічні (гістологічні і гіс-тохімічні) зміни, ураження внутрішніх органів. Зазначимо, що як наслідок дії ЛВ можуть виникати зміни в органах дихання, серцево-судинній та ен-докринній системах, порушення обміну речовин.

Зокрема при однократному впливі ЛВ з довжиною хвиль 1,06 мкм і щільністю енергії до 10 Дж/см2 видимих змін на шкірі не виявляється, однак в епідермісі виникає гіперкератоз і паракератоз, а в дермі –гіперемія і про-ліферація гістоцитів. Уже при щільності енергії 20 Дж/см2 з'являються види-мі ознаки ушкодження – некротичні зміни; при 50 Дж/см2 – дрібні крово-виливи і некроз усієї дерми, у центрі впливу руйнувалися придатки шкіри; при 150 Дж/см2 – некроз поширюється за межі зони опромінення, а при 250-400 Дж/см2 – некроз захоплював усю товщу шкіри і підшкірної клітковини, аж до м'язів.

Одним з найбільш часто зустрічаємих ознак ушкодження шкіри є наб-рякання жирових клітин у глибоких шарах сполучної тканини. Існує різка границя між ушкодженими і неушкодженими тканинами. Пузир лазерного опіку, на відміну від звичайного термічного, локалізується глибше. Сфоку-сований лазерний промінь викликає більш виражені по глибині і тяжкості ураження, ніж несфокусований, три цьому характер і тяжкість ушкодження шкіри залежать від параметрів ЛВ, а також від абсорбційної і відбивної здат-ності шкіри, ступеня її гетерогенності, вмісту води і теплопровідності.

У деяких випадках відзначається підвищена чутливість шкіри обличчя людини до випромінювань видимого спектра (синьо-зелена область). Реак-ція шкіри на ЛВ виявляється в почервоніннях, набряклості, почутті сверб-лячки і печіння, болючих відчуттях [3, 4, 15].

При впливі на шкіру ЛВ невеликої інтенсивності в організмі виника-ють загальні функціональні біохімічні зміни: підвищення вмісту цукру і хо-лестерину в крові, зменшення кількості еритроцитів, гемоглобіну, збільшен-ня кількості лейкоцитів і тромбоцитів, зрушення в системі згортання крові, коливання артеріального тиску, загальна слабість, сонливість, нездужання, зміна частоти скорочення серця, тупий головний біль у лобово-скроневих і потиличних областях, запаморочення, колючі болі і неприємні відчуття в об-ласті серця, пригнічення сухожильних рефлексів, тремтіння пальців рук і вік, розлад діяльності зорових і інших аналізаторів, гноблення функції орга-нів слуху, порушення функцій вестибулярного апарата, функціональні роз-лади в діяльності нервової і серцево-судинної систем, зменшення частоти пульсу.

При великих інтенсивностях опромінення можливі ушкодження внут-рішніх органів, які мають характер набряків, крововиливу, кровотечі, омерт-віння тканин і ін. Вплив на кров виражається в деформації червоних кров'я-них тілець, руйнуванні оболонки еритроцитів.

Важливою особливістю впливу ЛВ на внутрішні органи є чергування ушкоджених і неушкоджених шарів тканин. Це зв'язано з ефектом стоячих хвиль, що утворюються в результаті відбиття падаючого випромінювання від кісткових поверхонь чи границь між різними т канинами. Ушкоджені ді-лянки тканини збігаються з пучностями, де щільність потоку енергії багато-разово зростає в порівнянні з щільністю потоку енергії падаючого випромі-нювання.

Використана література

 1. Катренко, Любов Антонівна Охорона праці: Навч. посіб. для студ. вузів на основі "Охорони праці в галузі освіти" та "Практикуму з охорони праці"/ Л.А.Катренко, Ю.В.Кіт, І.П.Пістун.- Суми: Університетська книга, 2004.- 496с.- 25.00

 2. Охорона праці.- К.: , 2005.- 47с.

 3. Охорона праці.- К: ЦУЛ, 2002.- 322с.

 4. Охорона праці в Україні.- К.: Юрінком Інтер, 1999.- 400с.

 5. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі.- К.: ВД "Професіонал", 2004.- 288с.

 6. Охорона праці: витрати, податки, штрафи.- К.: Бліц-Інформ, 2005.- 226с.

 7. Безпека життєдіяльності, цивільна оборона та охорона праці.- К.: Освіта України, 2006.-

 8. Навчальна програма нормативної дисципліни "Охорона праці в галузі "для вищих закладів освіти.- К.: , 1999.- 15с.

 9. Пістун Ігор Павлович, Кіт Юрій Володимирович, Березовецький Андрій Петрович Охорона праці.- Суми: Університетська книга, 2000.- 207с.

 10. Катренко Любов Антонівна, Пістун Ігор Павлович Охорона праці в галузі освіти.- Суми: Університетська книга, 2001.- 339с.

 11. Катренко, Любов Антонівна Охорона праці в галузі освіти: Навч. посіб. для студ. вузів/ Л.А.Катренко, І.П.Пістун.- Вид. 2-ге, доп.- Суми: Університетська книга, 2004.- 304с.- 18.00

 12. Миленький М.А., Петров В.М., Гришко І.В. Законодавство про охорону праці (основні положення): Методичний посібник для системи навчання з охорони праці..- К.: ННДІОП, 1998.- 26с.

 13. Миленький М.А.,Петров В.М.,Гришко В.А.,Кирилюк І.В. Законодавство про охорону праці(основні положення):Метод.посібник для системи навчання з охорони праці..- К.: ННДІОП, 1998.- 27с.

 14. Джигирей Віктор Степанович Еколгія та охорона навколишнього природного середовища.- К: "Знання", 2000.- 203с.

 15. Левківський Степан Степанович, Падун Микола Миколайович Раціональне використання і охорона водних ресурсів.- К.: Либідь, 2006.- 280с.


 
 

Цікаве

Загрузка...