WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Інтерактивні технології навчання в курсі «основи безпечної життєдіяльності» - Реферат

Інтерактивні технології навчання в курсі «основи безпечної життєдіяльності» - Реферат

виявилися найбільш складними.
Третій варіант. Учні заздалегідь готують питання або поняття і запису-ють їх на окремих аркушах, а на звороті пишуть своє ім'я. Під час роботи учні ставлять один одному питання. У випадку правильної відповіді учень одержує від автора питання його картку з питанням. Наприкінці підрахо-вують кількість отриманих карток і визначається переможець.
Технологія "Коло ідей"
Мета: залучення всіх учнів до обговорення проблеми.
Порядок проведення
Учитель ставить перед класом дискусійне питання і пропонує обгово-рити його в малих групах, чітко обмовивши час для дискусії. Після того як минув час для обговорення, кожна група представляє тільки один аспект проблеми, що обговорювали. Групи висловлюються по черзі. Під час об-говорення теми на дошці складається список запропонованих ідей. Коли всі ідеї щодо розв'язання проблеми висловлені, можна повернутися до розгляду проблеми в цілому і підбити підсумки роботи. Наприклад.
Тема. Здоровий спосіб життя. Середлюдей. 5-8 класи
Що таке відповідальне поводження?
Яке поводження можна назвати відповідальним?
Ідеї (після дискусії в групах): почуття власної гідності; самоповага; го-товність висловити й захистити власні права і водночас прийняти те, що інші також мають на це право; узяти відповідальність на себе.
Під час обговорення проблеми необхідно зупинитися на основних прийомах відповідального поводження й особливо на відповідальній відмові.
Відповідальна відмова - відкрита відмова, без пояснення, припускається лише пояснення деяких причин такого рішення.
Висновок учителя (учнів). Відповідальне поводження виражається в тому, що людина відкрито висловлює свої думки, почуття і переконання, не принижуючи почуттів і поглядів своїх співрозмовників. Таке поводження ґрунтується на тому положенні, що кожна людина має фундаментальні права. У конфліктній ситуації відповідальне поводження дає можливість досягти компромісу без обмеження власної гідності та здібностей. Люди, що ставляться відповідально, здатні сказати "ні" без частки сумніву, злості та страху. Це основне вміння в ситуаціях протистояння тиску, пресингу, ма-ніпуляціям.
Технологія "Акваріум"
Після об'єднання учнів у групи (по дві-чотири особи) учитель пропонує завдання і необхідну інформацію. Одна з груп сідає в центрі класу і створює маленьке коло. Учасники цієї групи починають обговорювати запропоновану проблему. Група повинна:
o прочитати вголос ситуацію;
o обговорити її в групі (дискусія);
o знайти спільне рішення за 3-5 хвилин.
Решта учнів класу повинна тільки слухати, не втручаючись у перебіг
обговорення. Після закінчення часу обговорення група займає свої міс-ця, а учні класу розпочинають обговорення:
o Чи згодні ви з думками групи?
o Чи була ця думка достатньо аргументованою?
o Який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим?
Потім місце в "акваріумі" займає наступна група й обговорює наступну ситуацію. Наприклад.
Тема. Людина в інформаційному просторі. Використання інформаційного простору для досягнення власних цілей. 11 клас
Питання для груп
o Які способи реклами ви знаєте?
o Кому адресована реклама?
o Для чого існує реклама?
o Чи завжди інтереси рекламодавців збігаються з інтересами споживачів товару? Чому?
o Які спеціальні прийоми використовують творці реклами?
o Як необхідно ставитись до реклами?
Наочний матеріал: зразки рекламних постерів.
Питання для висновків
o Як ви зможете застосувати в житті отримані знання?
o Як використовується інформаційний простір для досягнення певних цілей?
Тема. Здоровий спосіб життя. Шкідливі звички. 7-9 класи
Вправа "Шкала 1-10" Мета: переконати учнів, що формування власної життєвої позиції і власного "Я" є основним у проблемі початку застосування наркотичних речовин.
Учні в групах обговорюють проблему і відзначають результат на шкалі то кожна думка враховується).
У ході обговорення висловлюються всі учні й підбивається висновок про те, що яким би важливим не був вплив оточення, але вирішальним у проблемі початку використання наркотичних речовин є власне "Я" людини, її і позиція і рішення.
Можна навести відому притчу.
У давньому Китаї жив розумний, але дуже пихатий мандарин (знатний вельможа). Весь його день складався з розмов з підданими про свій розум і примірянь пишного вбрання. Так минав день за днем, рік за роком. І от пройшла чутка, що неподалік кордонів з'явився мудрець, найрозумніший з усіх на світі. Чутка дійшла до мандарина. Дуже розлютився він: "Хто може називати когось крім мене найрозумнішою людиною?" І запросив* мудреця до палацу. Сам же мандарин замислив обдурити мудреця. "Я візьму в руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю, що у мене в руках - живе чи мертве? Якщо мудрець відповість, що живе, я розчавлю метелика, якщо мертве - я випущу його". І от настав день зустрічі. У великий зал зібралося багато людей, усім хотілося послухати словесний двобій найрозумніших у світі людей. Мандарин сидів на високому троні, тримаючи за спиною метелика, і з нетерпінням чекав приходу мудреця. І от двері розчинилися. До зали ввійшов невеликий, сухорлявий чоловік. Він підійшов до мандарина, привітався і сказав, що готовий відповісти на будь-яке запитання. І тоді, зло посміхаючись, мандарин сказав: "Скажи, що я тримаю в руках - живе чи мертве?" Мудрець подумав, посміхнувся і відповів: "Усе у твоїх руках!" Здивований мандарин випустив метелика з рук. Метелик полетів, радісно помахуючи крильцями.
Тільки від вас залежить, чи буде ваше життя і взаємодія з рештою живо-го яскравим, чи навпаки. "Усе у ваших руках!"
Використана література
1. Безпека життєдіяльності / За ред. Я. І. Бедрія. - Львів, 2000.
2. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. - К.. Либідь, 1995.
3. Будыко М.И. Глобальная экология. - М.. Мысль, 1977.
4. Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и окружающая среда. - М.. Новая шк., 1997.
5. Гігієна праці / А.М. Шевченко, О.П. Яворовський, Г.О. Гончарук та ін. - К.. Інфотекс, 2000.
6. Єлісєєв А.Т. Охорона праці. - К., 1995.
7. Каспаров А.А. Гигиена труда и промышленная санитария. - М.. Медицина, 1981.
8. Кириллов В.Ф., Книжников В.А. , Коренков И.П. Радиационная гигиена. - М.. Медицина, 1988.
9. Корсак К.В., Плахоттк О.В. Основи екології. - 2-ге вид. - К.. МАУП, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...