WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Інтерактивні технології навчання в курсі «основи безпечної життєдіяльності» - Реферат

Інтерактивні технології навчання в курсі «основи безпечної життєдіяльності» - Реферат

безглуздими вони не були. Прийом ш терпить глузувань, критичних заува-жень з боку вчителя й учнів класу.
Мозковий штурм - це спілкування..
Учні можуть обговорювати конфліктне спілкування, спілкування з батьками, учителями, товаришами. Усі вереї записуються на дошці. Учитель підводить до висновку: конструктивне розв'язувати будь-яку проблему мож-на, тільки ефективно спілкуючись.
Вправа "Цифра" дозволить підвести учнів до розгляду поняття "толерантність". На дошці вчитель пише цифру шість ( ©З ). Дляправого і лівого рядів цю цифру буде видно з різню боків. Для одних учнів це шість, для інших - дев'ять. Суперечка, що виникає, стане гарним підтвердженням того, що небажання зрозуміти іншого, переконаність, що ваша думка єдино правильна, невміння зняти свої "окуляри стереотипів" - це найкоротший шлях до нерозуміння, а часто й конфлікту.
Висновок учителя: якщо ви хочете продуктивного спілкування, слід ставитися так, щоб не ображати співрозмовника, поважати його точку зору та його особистість, незалежно від соціального стану, національності, індиві-дуальних особливостей. Таке спілкування називається толерантним.
Розділ "Цивільна безпека". 9 клас
Тема. Право людини на життя, волю, недоторканність
Цікавим є досвід виконання й обговорення тесту "Визначення температури прав людини в нашій школі".
Усі питання тесту складено на основі Європейської Конвенції з прав лю-дини.
Інструкція: визначте, наскільки точно висловлення відбиває ситуацію у вашій школі (для всіх учасників навчально-виховного процесу: учителів, учнів, адміністрації, технічних працівників),
1 бал - ні/ ніколи.
2 бали - рідко.
3 бали - часто.
4 бали - завжди/ так.
Питання тесту
1. У нашій школі учням гарантовані безпека й особиста недоторканність.
2. Щодо членів шкільного колективу немає прикладів дискримінації у зв'язку з їхнім способом життя, що виявляється в їхньому стилі одягу, приналежності до груп.
3. У нашій школі всі мають однаковий доступ до підручників, на-вчальних матеріалів.
4. Члени шкільного колективу виступатимуть проти будь-яких висловлювань або дій, що здадуться їм дискримінаційними чи принизливими.
5. Коли виникають конфлікти, ми намагаємося розв'язати їх нена-сильницьким шляхом, шляхом переговорів.
6. У питаннях дисципліни кожному гарантується справедливе ставлення у разі визначення його провини та призначення йому покарання.
7. Кожен, кого обвинувачують у неналежному поводженні, вважається невинуватим доти, поки його провину не доведуть.
8. Ніхто не зазіхає на моє місце і мою власність.
9. До моєї школи приймають учнів, учителів, вихователів різних на-ціональностей і культур.
10. Члени шкільного колективу мають можливість брати участь у виробленні шкільної політики і шкільних правил.
11. У розпорядженні учнів достатньо часу для відпочинку протягом дня, раціонально розподілена робота за відповідних умов.
12. Я відповідально ставлюся до того, щоб інші люди не зазнавали дискримінації і поводилися і так, щоб забезпечувалася безпека і благополуччя всього шкільного колективу.
Максимально можлива температура прав людини дорівнює 48 градусам. Яка температура прав людини у вашій школі?
Розділ "Здоровий спосіб життя". 5-8 класи
Вправа "Колесо життя"
|Мета: визначити поняття "здоров'я" і "здоровий спосіб життя", фактори, що впливають на нього.
Методика запропонована Біллом Райном на семінарі "Конструювання програм, що формують здоровий спосіб життя" у травні 2001 року в м. Києві.
В основу покладено світогляд перших поселенців Канади, що сприй-мали життя як колесо. Відповідно до цього в житті все має перебувати в гармонії.
Інструкція: намалюйте в зошиті велике коло, розділіть його на вісім частин і позначте кожну з них (за годинниковою стрілкою):
o духовна складова здоров'я (неактивний - активний);
o інтелект (самовдоволений - допитливий);
o емоційна (нестійкий - стійкий);
o фізична (нездоровий - здоровий);
o соціальна (усамітнений - член певної соціальної групи);
o професійна (незадоволений - задоволений);
o екологічна (неощадливий - ощадливий);
o психологічна (неадаптивний - адаптивний).
Знайдіть і позначте на кожній спиці місце, що найбільше відповідає ва-шому стану на сучасному етапі, і потім з'єднайте крапки лінією.
Коментар. Кожна зі спиць підтримує ваше колесо життя в рівновазі. Кожна вимагає вашої уваги. Необхідно розвивати якості, зазначені на спи-цях, рівномірно, щоб жити гармонійно. Гармонія в усіх сферах забезпечує стан здоров'я людини.
Потім можна запропонувати учням визначити, що таке здоров'я. На-вести визначення ВООЗ, приділивши особливу увагу терміну "благо-получчя".
Здоров'я - це стан цілковитого фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних недоліків.
Розкрити фактори, що впливають на здоров'я (ґрунтуючись на результатах вправи "Колесо").
Цікавою є вправа "Цінності".
_ Чому в житті важливо мати власні цінності?
Інтерактивними є багато які з технологій, реалізуючи які, вчитель зможе активізувати роботу учнів на уроці. Робота в парах дає можливість учням обмінятися ідеями з партнером і лише потім озвучити свої думки перед кла-сом, сприяє розвитку навичок спілкування, уміння висловитися, критичного мислення, уміння переконувати й вести дискусію.
Форми роботи в парах:
o обговорення тексту, документа;
o взяття інтерв'ю і визначення ставлення партнера;
o складання критичного аналізу або редагування письмової роботи сусіда по парті;
o складання разом питань до теми для інших учнів;
o порівняння записів, зроблених у класі (що головне?).
Пари можна об'єднувати в четвірки або застосовувати інший ефективний спосіб залучення всіх учнів класу до роботи - "Карусель". Пропонуємо три варіанти цієї методики.
Перший варіант. Учні поділені на дві групи з протилежними точками зору. Робота починається з обміну думками й запису в зошиті всього того, що викладає інша сторона. За сигналом учителя відбувається обмін опонен-тами в парах і дискусія продовжується. Учні, працюючи в парах, щоразу намагаються дібрати нові аргументи, набуваючи в такий спосіб досвіду спілкування.
Другий варіант. Учень, що має аркуш із питаннями, переміщається по класу і збирає максимальний обсяг інформації з визначеної проблеми. Через певний час учитель заслуховує окремі відповіді, відзначаючи, які питання

 
 

Цікаве

Загрузка...