WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБезпека життєдіяльності (БЖД), Охорона праці → Наркотики– шлях у безвість ! - Реферат

Наркотики– шлях у безвість ! - Реферат

тому їх потрібно вживати для досягнен-
ня значних спортивних результатів. Насправді стерої-ди збільшують вагу і масу м язів, проте водночас
спричиняють тяжкі наслідки для організму людини.
Кокаїн - здавна відомий наркотик. Здебільшого він має вигляд порошку яскраво-білого або темнувато-сі-
рого кольору. Внаслідок формування залежності від цього наркотику людина не може контролювати пот-ребу збільшення дози.
Під дією психостимуляторів (кокаїн, феномін, ефед-
рин, фенциклідин) людина часто вчиняє безглузді акти
насильства, проявляє нічим не вмотивовану озлобле-
ність, бажання завдати болю іншому, познущатись.
Транквілізатори належать до групи ліків, які засто-
совуються для розслаблення або заспокоєння цент-
ральної нервової системи. Вживання препаратів цієї
групи може викликати ціаноз - нестачу кисню в крові.
Одночасне вживання транквілізаторів і алкоголю
є однією з найпоширеніших причин передозування. Ці
наркотики підсилюють силу один одного, тому значно
зростає динаміка гальмування роботи мозку, серця, ди-
хальної системи.
Барбітурати - лікарські препарати, які використову-ються медициною як снодійні засоби. Барбітурати є
не менш шкідливими наркотиками, ніж опій. У бага-
тьох країнах їхнє призначення перебуває під таким же суворим контролем, як призначення препаратів
опійної групи.
Інгаляційні наркотичні речовини та засоби побуто-вої хімії. Йдеться про ряд органічних речовин, таких
як розчинники, клеї, бензин, ефір, легкі речовини, що
потрапляють в організм унаслідок їх вдихання. Це при-
зводить до виникнення відчуттів, близьких до алкоголь-ної інтоксикації. Вживання таких речовин може при-
звести до серйозного незворотного ураження нервової
системи, мозку, шлунка, легенів, кісткового мозку, печін-ки, а часто викликає і смерть.
Що таке наркоманія?
НАРКОМАНІЯ - це захворювання, під час якого
психічний і фізичний стан людини, її самопочуття
та настрій цілком залежать від наявності наркоти-ку в організмі. За його відсутності розвивається
абстинентний синдром (абстиненція), або синдром
позбавлення (відміни) - дуже тяжкий стан, який су-
проводжується судомами, сильним болем у м язах і
внутрішніх органах.
Стан психічної залежності виявляється в тім, що
людина за допомогою наркотику бажає досягти
внутрішньої рівноваги і прагне знову і знову випробу-вати дію наркотику. Наркотик, його дія поступово за-
мінюють собою всі звичайні для людини позитивні емоції.
Механізм розвитку наркотичної залежності
Залежність стає згубною, коли вона:
- обмежує можливості особистості в самореалізації;
- негативно впливає на стосунки між людьми;
- руйнує сімейний бюджет;
- створює конфліктні ситуації між особистістю і сус-
пільством;
- веде до тенденції постійного збільшення дози нарко-
тику;
- спричиняє також психологічну і фізіологічну залеж-
ність.
Розвиваючись, залежність послідовно проходить
кілька стадій - соціальну, психологічну, фізіологічну.
Соціальна залежність - людина ще не почала вжива-ти наркотичні речовини, але потрапила в середовище тих, хто їх уживає.
Психологічна залежність - на цій стадії змінюється
поведінка людини. Вона починає вживати наркотичні
речовини з метою відчути певні емоції.
Фізіологічна залежність - настає після того, як орга-нізм включає наркотики у процес обміну речовин. Це - не
переборна фізична потреба, яка виникає в результаті
постійного або періодичного вживання наркотиків.
Чому молодь починає вживати наркотики?
Коли підліток вступає в період статевого дозрівання,
у нього може з явитися нездорова цікавість до алкоголь-них напоїв, цигарок і речовин токсичної дії. ЧОМУ?
Основні причини початку вживання наркотиків:
- цікавість до наркотиків, до нових відчуттів, до
"забороненого плоду", яка базується на хибній упевне-
ності, що вживання кількох доз ще не призводить до
наркоманії.
- утрата життєвих орієнтирів, а відтак - поява син-
дрому "беззмістовного" життя, сильне душевне по-
трясіння, почуття самотності, відсутність уваги і
допомоги з боку батьків, педагогів, психологів, друзів.
- невдоволення життям, яке виникає на ґрунті постій-
них конфліктів у сім ї, навчальному закладі, скрутного
матеріального і соціального становища.
- вплив оточення, друзів, компанії. Потрапляючи в ком-
панію, де вживають наркотичні речовини, молода лю-
дина часто також починає це робити, бо не хоче здава-
тися "білою вороною".
Наркоманія на Прикарпатті
Уже кожен тисячний житель Івано-Франківщини - споживач наркотиків. Правда, наша область, як і решта
західних регіонів, ще несогірше виглядає на тлі півдня та
сходу України, де той показник удвоє - вчетверо вищий.
Але наркоманія наступає. І якщо її не зупинити, то з ча-
сом вона захлисне й Прикарпаття.
Тож конче б задіяти тут потужні державні програми
запобігання лихові. Оскільки західноукраїнські терени ще
порівняно благополучні, то такі заходи були б доволі
ефективним бар єром на шляху поширення зла.
Зроби свій вибір!
За останні два роки кількість тих, хто вживає
наркотичні речовини потроїлася, до того ж вік нарко-
залежної молоді має тенденцію до омолодження. На
1 січня 2007 року збільш ніж 90 тис. зареєстрованих
наркоманів 85% становить молодь віком до 28 років,
більше 6 тис. - неповнолітні.
За останні 10 років частка хворих на наркоманію
серед неповнолітніх збільшилася у 70 разів. Смертність
серед осіб цієї групи зросла в 40 разів.
Ти вільна людина. Ти можеш обрати
те, що хочеш. Ти маєш на це право. Але чи
потрібні тобі наркотики?
Невже ж ти проміняєш радість повно-
цінного і здорового життя на блукання
і прикрий кінець у світі наркотичних
примар?!

 
 

Цікаве

Загрузка...